atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Quercetea robori-petraeaeBr.-Bl. et R. Tx. 1943

atlantyckie lasy acydofilne · subatlantyckie ubogie dąbrowy
Acydofilne, oligotroficzne i mezotroficzne lasy liściaste z przewagą dębów, na ubogich, często piaszczystych glebach.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - oba źródła; 🟣 - inne źródła; żółte tło - częściej notowane
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Quercetea robori-petraeae

🔵 O.Quercetalia roboris
🔵 All.Quercion robori-petraeae - dąbrowy acydofilne * - dąbrowy acydofilne
🔵 GrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych
🔵 Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris - pomorski (acidofilny) las brzozowo-dębowy - pomorski (acidofilny) las brzozowo-dębowy
🔵 Ass.Molinio (caeruleae)-Quercetum roboris - środkowoeuropejski acidofilny las wilgotny - środkowoeuropejski acidofilny las wilgotny
🔵 GrAss.dąbrowy niżowe na glebach świeżych
🔵 Ass.Fago-Quercetum petraeae - pomorski (acidofilny) las bukowo-dębowy - pomorski (acidofilny) las bukowo-dębowy
🔵 Ass.Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae - środkowoeuropejski acidofilny las dębowy * - środkowoeuropejski acidofilny las dębowy
🔵 GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych
🔵 Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris - podgórski acidofilny las wilgotny - podgórski acidofilny las wilgotny
🔵 GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach świeżych
🔵 Ass.Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae - podgórska dąbrowa acidofilna - podgórska dąbrowa acidofilna
🔵 zgr.[Fago-Quercetum petraeae, Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae, Molinio arundinaceae-Quercetum roboris, Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae]
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji