atlas-roslin.pl

(podzwiązek) SubAll.Vaccinio-Abietenion Oberd. 1962

grupa borów jodłowych i świerkowo-jodłowych

Lasy o górskim charakterze, z panującym świerkiem lub jodłą, często z domieszką buka oraz z udziałem w runie licznych gatunków niżowo-podgórskich.

Piceion abietis Piceion abietis Piceion abietis Piceion abietisPiceion abietisVaccinio-Piceenion (świerczyny właściwe)Rhododendro-Vaccinienion (grupa zarośli sosny kosówki)

charakterystyczna kombinacja gatunków podzwiązku (ChSC SubAll.) SubAll.Vaccinio-Abietenion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające podzwiązku (D SubAll.) SubAll.Vaccinio-Abietenion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzwiązku SubAll.Vaccinio-Abietenion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)