atlas-roslin.pl

(związek) All.Dicrano-PinionW.Mat. 1962

bory sosnowe (bory sosnowe, suche i świeże)

Acido-, oligo- i mezofilne zbiorowiska z przewagą drzew szpilkowych, krzewinek i mezofilnych mszaków.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Dicrano-Pinion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Dicrano-Pinion