atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Calamagrostio villosae-PinetumStaszk. 1958

bór wilgotny trzcinnikowy (bagienny bór trzcinnikowy)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calamagrostio villosae-Pinetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Calamagrostio villosae-Pinetum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Calamagrostio villosae-Pinetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Calamagrostio villosae-Pinetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)