atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Cladonio-Pinetum Juraszek 1927

bór sosnowy suchy (bór chrobotkowy)(śródlądowy bór suchy)

odpowiada siedlisku „sosnowy bór chrobotkowy (91T0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

bory sosnowe na glebach mineralnych bory sosnowe na glebach mineralnych bory sosnowe na glebach … bory sosnowe na gl…bory sosnowe na glebach mineralnychLeucobryo-Pinetum (subatlantycki bór sosnowy świeży)Molinio caeruleae-Pinetum (bór sosnowy wilgotny)
Cladonio pinetum
Bory Tucholskie, rez. Bór Chrobotkowy; copyright © by Michał Węgrzyn XL
Cladonio pinetum
XL
Cladonio pinetum
XL
Cladonio-Pinetum
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Cladonio-Pinetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Cladonio-Pinetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Cladonio-Pinetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)