(grupa zespołów) GrAss.bory mieszane

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.bory mieszane

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające grupy zespołów (D GrAss.) GrAss.bory mieszane

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.bory mieszane

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.bory mieszane

  Ass.Querco roboris-Pinetum (kontynentalny bór mieszany)
  
  Ass.Serratulo-Pinetum (subborealny bór mieszany)