atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926

wysokogórskie borówczyska bażynowe

odpowiada siedlisku „wysokogórskie borówczyska bażynowe ... (4060)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Empetro-Vaccinietum
02.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Empetro-Vaccinietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Empetro-Vaccinietum — ChAll.