atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Empetro-VaccinietumBr.-Bl. 1926

wysokogórskie borówczyska bażynowe
odpowiada siedlisku „wysokogórskie borówczyska bażynowe ... (4060)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Empetro-Vaccinietum
Ass.Empetro-Vaccinietum

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Empetro-Vaccinietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Empetro-Vaccinietum — ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Empetro-Vaccinietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji