atlas-roslin.pl

(rząd) O.Fagetalia sylvaticaePawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928

mezo- i eutroficzne lasy liściaste
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Fagetalia sylvaticae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Fagetalia sylvaticae

Adoxa moschatellina (piżmaczek wiosenny)
ChO.
🔵 
Adoxa moschatellina (piżmaczek wiosenny)
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
ChO.
🔵 
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
Anemonoides ranunculoides (zawilec żółty)
ChO.
🔵 
Anemonoides ranunculoides (zawilec żółty)
Aposeris foetida (sałatnica leśna)
ChO.
🔵 
Aposeris foetida (sałatnica leśna)
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
ChO.
🔵 
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
Astrantia major (jarzmianka większa)
ChO.
🔵 
Astrantia major (jarzmianka większa)
Atrichum undulatum (żurawiec falisty)
ChO.
🔵 
Atrichum undulatum (żurawiec falisty)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
ChO.
🔵 
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Corydalis cava (kokorycz pusta)
ChO.
🔵 
Corydalis cava (kokorycz pusta)
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
ChO.
🔵 
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
ChO.
🔵 
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis solida (kokorycz pełna)
ChO.
🔵 
Corydalis solida (kokorycz pełna)
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
ChO.
🔵 
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
ChO.
🔵 
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
ChO.
🔵 
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
Euphorbia dulcis (wilczomlecz słodki)
ChO.
🔵 
Euphorbia dulcis (wilczomlecz słodki)
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)
ChO.
🔵 
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)
Ficaria verna (ziarnopłon wiosenny)
ChO.
🔵 
Ficaria verna (ziarnopłon wiosenny)
Gagea minima (złoć mała)
ChO.
🔵 
Gagea minima (złoć mała)
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
ChO.
🔵 
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
Galium odoratum (przytulia wonna)
ChO.
🔵 
Galium odoratum (przytulia wonna)
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
ChO.
🔵 
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
Isopyrum thalictroides (zdrojówka rutewkowata)
ChO.
🔵 
Isopyrum thalictroides (zdrojówka rutewkowata)
Lathyrus vernus (groszek wiosenny)
ChO.
🔵 
Lathyrus vernus (groszek wiosenny)
Lilium martagon (lilia złotogłów)
ChO.
🔵 
Lilium martagon (lilia złotogłów)
Lysimachia nemorum (tojeść gajowa)
ChO.
🔵 
Lysimachia nemorum (tojeść gajowa)
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
ChO.
🔵 
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
ChO.
🔵 
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
ChO.
🔵 
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
ChO.
🔵 
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
ChO.
🔵 
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
Polygonatum multiflorum (kokoryczka wielokwiatowa)
ChO.
🔵 
Polygonatum multiflorum (kokoryczka wielokwiatowa)
Primula elatior (pierwiosnek wyniosły)
ChO.
🔵 
Primula elatior (pierwiosnek wyniosły)
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
ChO.
🔵 
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
ChO.
🔵 
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Ranunculus cassubicus (jaskier kaszubski)
ChO.
🔵 
Ranunculus cassubicus (jaskier kaszubski)
Ranunculus lanuginosus (jaskier kosmaty)
ChO.
🔵 
Ranunculus lanuginosus (jaskier kosmaty)
Sanicula europaea (żankiel zwyczajny)
ChO.
🔵 
Sanicula europaea (żankiel zwyczajny)
Scrophularia nodosa (trędownik bulwiasty)
ChO.
🔵 
Scrophularia nodosa (trędownik bulwiasty)
Stachys sylvatica (czyściec leśny)
ChO.
🔵 
Stachys sylvatica (czyściec leśny)
Veronica montana (przetacznik górski)
ChO.
🔵 
Veronica montana (przetacznik górski)
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
ChO.
🔵 
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Fagetalia sylvaticae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Fagetalia sylvaticae

🔵 All.Alno-Ulmion - lasy łęgowe - lasy łęgowe
🔵 subAll.Alnenion glutinoso-incanae - łęgi olszowe - łęgi olszowe
🔵 grAss.łęgi olszowe niżowe (Alnenion glutinoso-incanae)
🔵 Ass.Fraxino-Alnetum - łęg jesionowo-olszowy * - łęg jesionowo-olszowy
🔵 Ass.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae - łęg olszowy gwiazdnicowy - łęg olszowy gwiazdnicowy
🔵 grAss.łęgi podgórskie i górskie (Alnenion glutinoso-incanae)
🔵 Ass.Carici remotae-Fraxinetum - podgórski łęg jesionowy - podgórski łęg jesionowy
🔵 Ass.Alnetum incanae - nadrzeczna olszyna górska - nadrzeczna olszyna górska
🔵 Ass.Caltho laetae-Alnetum - bagienna olszyna górska - bagienna olszyna górska
🔵 Ass.Astrantio-Fraxinetum - łęg jesionowy z jarzmianką - łęg jesionowy z jarzmianką
🔵 subAll.Ulmenion minoris - łęgi wiązowe - łęgi wiązowe
🔵 Ass.Ficario-Ulmetum minoris - łęg wiązowo-jesionowy - łęg wiązowo-jesionowy
🔵 Ass.Violo odoratae-Ulmetum minoris - łęg wiązowy z fiołkiem wonnym - łęg wiązowy z fiołkiem wonnym
🔵 All.Carpinion betuli - lasy grądowe - lasy grądowe
🔵 grAss.Querco-Carpinetum medioeuropaeum - lasy dębowo-grabowe - lasy dębowo-grabowe
🔵 Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli - grąd subatlantycki - grąd subatlantycki
🔵 subAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli deschampsietosum - grąd subatlantycki wysoki - grąd subatlantycki wysoki
🔵 subAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli typicum - grąd subatlantycki typowy - grąd subatlantycki typowy
🔵 subAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli ficarietosum - grąd subatlantycki niski - grąd subatlantycki niski
🔵 grAss.[Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum]
🔵 Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli - grąd środkowoeuropejski * - grąd środkowoeuropejski
🔵 subAss.Galio-Carpinetum betuli typicum - grąd środkowoeuropejski typowy - grąd środkowoeuropejski typowy
🔵 grSubAss.grądy środkowoeuropejskie wysokie
🔵 subAss.Galio-Carpinetum betuli polytrichetosum
🔵 subAss.Galio-Carpinetum betuli lathyretosum
🔵 subAss.Galio-Carpinetum betuli luzuletosum
🔵 grSubAss.grąd środkowoeuropejski niskie
🔵 subAss.Galio-Carpinetum betuli corydaletosum
🔵 subAss.Galio-Carpinetum betuli stachyetosum
🔵 Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli - grąd subkontynentalny * - grąd subkontynentalny
🔵 subAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli typicum - grąd subkontynentalny typowy - grąd subkontynentalny typowy
🔵 grSubAss.grądy subkontynentalne wysokie
🔵 subAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli calamagrostietum
🔵 subAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli luzuletosum
🔵 subAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum brizoides
🔵 subAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli festucetosum heterophyllae
🔵 subAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli melittetosum
🔵 grSubAss.grądy subkontynentalne niskie
🔵 subAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli stachyetosum
🔵 subAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli astrantietosum
🔵 subAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli corydaletosum
🔵 subAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli circaetosum alpinae
🔵 subAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum remotae
🔵 grAss.Aceri-Tilietum - grądowe zespoły zboczowe - grądowe zespoły zboczowe
🔵 zb.Acer platanoides-Tilia cordata - niżowe lasy zboczowe klonowo-lipowe - niżowe lasy zboczowe klonowo-lipowe
🔵 All.Fagion sylvaticae - lasy bukowe - lasy bukowe
🔵 subAll.Luzulo-Fagenion - acidofilne lasy bukowe - acidofilne lasy bukowe
🔵 Ass.Luzulo pilosae-Fagetum - acidofilna buczyna niżowa - acidofilna buczyna niżowa
🔵 Ass.Luzulo luzuloidis-Fagetum - acidofilna buczyna górska - acidofilna buczyna górska
🔵 subAll.Galio rotundifolii-Abietenion - las jodłowy - las jodłowy
🔵 zb.Abies alba-Oxalis acetosella - eutroficzne lasy jodłowe - eutroficzne lasy jodłowe
🔵 subAll.Dentario glandulosae-Fagenion - żyzne buczyny górskie - żyzne buczyny górskie
🔵 Ass.Dentario glandulosae-Fagetum - żyzna buczyna karpacka - żyzna buczyna karpacka
🔵 Ass.Dentario enneaphylli-Fagetum - żyzna buczyna sudecka - żyzna buczyna sudecka
🔵 subAll.Galio odorati-Fagenion - żyzne buczyny niżowe - żyzne buczyny niżowe
🔵 Ass.Galio odorati-Fagetum - żyzna buczyna niżowa - żyzna buczyna niżowa
🔵 zb.Fagus sylvatica-Mercurialis perennis
🔵 subAll.Cephalanthero-Fagenion - ciepłolubne buczyny storczykowe - ciepłolubne buczyny storczykowe
🔵 Ass.Carici albae-Fagetum - ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska - ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska
🔵 Ass.Cephalanthero rubrae-Fagetum - storczykowa buczyna wolińska - storczykowa buczyna wolińska
🔵 Ass.Carici-Fagetum - storczykowa buczyna karpacka - storczykowa buczyna karpacka
🔵 zb.Fagus sylvatica-Cruciata glabra - storczykowa buczyna jurajska - storczykowa buczyna jurajska
🔵 zb.Fagus sylvatica-Hypericum maculatum - storczykowa buczyna sudecka - storczykowa buczyna sudecka
🔵 zb.Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus - kaszubska wilgotna buczyna nawapienna - kaszubska wilgotna buczyna nawapienna
🔵 zgr.[Galio rotundifolii-Abietenion, Dentario glandulosae-Fagenion]
🔵 zgr.[Galio rotundifolii-Abietenion, Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion, Cephalanthero-Fagenion]
🔵 zgr.[Luzulo-Fagenion, Galio rotundifolii-Abietenion]
🔵 zgr.[Dentario enneaphylli-Fagetum, Galio odorati-Fagetum, Fagus sylvatica-Mercurialis perennis]
🔵 All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani - górsko-podgórskie zboczowe lasy wilgotne (lipowo-jaworowe) - górsko-podgórskie zboczowe lasy wilgotne (lipowo-jaworowe)
🔵 subAll.Lunario-Acerenion pseudoplatani - lasy jaworowe - lasy jaworowe
🔵 Ass.Phyllitido-Aceretum - jaworzyna z języcznikiem - jaworzyna z języcznikiem
🔵 Ass.Lunario-Aceretum pseudoplatani - jaworzyna z miesiącznicą - jaworzyna z miesiącznicą
🔵 grAss.górskie lasy ziołoroślowe - wysokogórskie jaworzyny ziołoroślowe - wysokogórskie jaworzyny ziołoroślowe
🔵 Ass.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani - jaworzyna karpacka - jaworzyna karpacka
🔵 Ass.Aceri-Fagetum
🔵 zb.Acer pseudoplatanus-Aruncus sylvestris
🔵 subAll.Tilienion platyphylli - zboczowe lasy lipowo-klonowe - zboczowe lasy lipowo-klonowe
🔵 Ass.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli - zboczowy podgórski las lipowo-klonowy - zboczowy podgórski las lipowo-klonowy
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji