atlas-roslin.pl

(związek) All.Polygono-TrisetionBr.-Bl. 1948[14/syn.][7]

górskie łąki konietlicowe
Polygono bistortae-Trisetion flavescentisBr.-Bl. et Tüxen ex Marschall 1947[535.1] [🔉 po·ly·go·no bis·tor·tē tri·se·ti·on fla·wes·cen·tis] · Triseto flavescentis-Polygonion bistortaeBr.-Bl. et Tx. ex Marschall 1947[552]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Związek obejmuje żyzne łąki występujące w piętrach reglowych gór Europy Środkowej; na siedliskach względem otoczenie mniej wilgotnych. Wikaryzuje piętrowo z All.Arrhenatherion elatioris.

space

Z uwagi na krótki okres wegetacji w górach, są to zwykle łąki jednokośnie, rzadziej dwukrotnie koszone, ekstensywne, sporadycznie wypasane. Powstają jako zbiorowiska zastępcze na siedliskach buczyn lub świerczyn.

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Polygono-Trisetion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

diagnoza (metoda Cocktail) związku All.Polygono-Trisetion wg /Chytrý (2007) [535.1]/

Achillea millefolium s.l. (krwawnik pospolity s.l.)
const.
Achillea millefolium s.l. (krwawnik pospolity s.l.) [głównie A.m.s.str.]
Agrostis capillaris (mietlica pospolita)
diag.const.
Agrostis capillaris (mietlica pospolita)
Alchemilla vulgaris s.l. (przywrotnik zwyczajny s.l.)
diag.const.
Alchemilla vulgaris s.l. (przywrotnik zwyczajny s.l.)
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
const.
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Anthoxanthum odoratum s.str. (tomka wonna)
const.
Anthoxanthum odoratum s.str. (tomka wonna)
Arabidopsis halleri (rzodkiewnik Hallera)
diag.const.
Arabidopsis halleri (rzodkiewnik Hallera)
Campanula rotundifolia (dzwonek okrągłolistny)
diag.const.
Campanula rotundifolia (dzwonek okrągłolistny)
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
diag.
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
Crepis mollis (pępawa miękka)
diag.const.
Crepis mollis (pępawa miękka)
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
const.
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
Deschampsia cespitosa (śmiałek darniowy)
const.
Deschampsia cespitosa (śmiałek darniowy)
Deschampsia flexuosa (śmiałek pogięty)
const.
Deschampsia flexuosa (śmiałek pogięty)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
diag.const.
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Galium saxatile (przytulia hercyńska)
diag.const.
Galium saxatile (przytulia hercyńska)
Geranium sylvaticum (bodziszek leśny)
diag.const.
Geranium sylvaticum (bodziszek leśny)
Hypericum maculatum (dziurawiec czteroboczny)
diag.const.
Hypericum maculatum (dziurawiec czteroboczny)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
const.
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Leucanthemum vulgare agg. (jastrun właściwy agg.)
const.
Leucanthemum vulgare agg. (jastrun właściwy agg.)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
diag.
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
diag.const.
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Nardus stricta (bliźniczka psia trawka)
const.
Nardus stricta (bliźniczka psia trawka)
Phleum rhaeticum (tymotka halna)
diag.
Phleum rhaeticum (tymotka halna)
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
diag.const.
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
diag.
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
Poa pratensis agg. (wiechlina łąkowa s.l.)
const.
Poa pratensis agg. (wiechlina łąkowa s.l.)
Polygonum bistorta (rdest wężownik)
diag.const.
Polygonum bistorta (rdest wężownik)
Potentilla aurea (pięciornik złoty)
diag.
Potentilla aurea (pięciornik złoty)
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
const.
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
const.
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
const.
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Trifolium repens (koniczyna biała)
const.
Trifolium repens (koniczyna biała)
Trisetum flavescens (konietlica łąkowa)
const.
Trisetum flavescens (konietlica łąkowa)
Veronica chamaedrys s.str. (przetacznik ożankowy s.str.)
const.
Veronica chamaedrys s.str. (przetacznik ożankowy s.str.)
Vicia cracca (wyka ptasia)
const.
Vicia cracca (wyka ptasia)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Polygono-Trisetion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Arrhenatheretalia (zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych)

Achillea millefolium s.l. (krwawnik pospolity s.l.)
🔵
ChO.
Achillea millefolium s.l. (krwawnik pospolity s.l.)
Alchemilla acutiloba (przywrotnik ostroklapowy)
🟡 
ChO.
Alchemilla acutiloba (przywrotnik ostroklapowy)
Alchemilla crinita (przywrotnik płytkoklapowy)
🟡 
ChO.
Alchemilla crinita (przywrotnik płytkoklapowy)
Alchemilla monticola (przywrotnik pasterski)
🟡 
ChO.
Alchemilla monticola (przywrotnik pasterski)
🟡 
ChO.
Alchemilla plicata (przywrotnik płaskolistny)
🟡 
ChO.
Alchemilla subcrenata (przywrotnik karbowany)
🟡 
ChO.
Alchemilla walasii (przywrotnik Walasa)
Avenula pubescens (owsica omszona)
🟡 
ChCl.ChO.
Avenula pubescens (owsica omszona) [optimum]
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
🔵
ChO.
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
Carum carvi (kminek zwyczajny)
🔵
ChO.
Carum carvi (kminek zwyczajny)
Centaurea oxylepis (chaber ostrołuskowy)
🟡 
ChO.ChAll.
Centaurea oxylepis (chaber ostrołuskowy)
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
🔵
ChO.
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
🟡 
ChO.
Dactylis glomerata ssp. glomerata (kupkówka pospolita typowa) [optimum]
Daucus carota (marchew zwyczajna)
🔵
ChO.
Daucus carota (marchew zwyczajna)
Heracleum sphondylium ssp. glabrum (barszcz syberyjski)
🔵
ChO.
Heracleum sphondylium ssp. glabrum (barszcz syberyjski)
Heracleum sphondylium ssp. sphondylium (barszcz zwyczajny typowy)
🔵
ChO.
Heracleum sphondylium ssp. sphondylium (barszcz zwyczajny typowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
🟡 
ChCl.ChO.
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany)
🟡 
ChO.
Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany)
Leucanthemum vulgare (jastrun właściwy)
🔵
ChO.
Leucanthemum vulgare (jastrun właściwy)
Leucanthemum vulgare agg. (jastrun właściwy agg.)
🟡 
ChO.
Leucanthemum vulgare agg. (jastrun właściwy agg.) [L. praecox]
Lotus corniculatus (komonica zwyczajna)
🟢 
ChO.
Lotus corniculatus (komonica zwyczajna)
Pimpinella major (biedrzeniec wielki)
🟢 
ChO.
Pimpinella major (biedrzeniec wielki)
🔵
ChO.
Ranunculus strigulosus (jaskier rdzawy)
Rhinanthus alectorolophus (szelężnik włochaty)
🔵
ChO.
Rhinanthus alectorolophus (szelężnik włochaty)
Saxifraga granulata (skalnica ziarenkowata)
🔵
ChO.
Saxifraga granulata (skalnica ziarenkowata)
Stellaria graminea (gwiazdnica trawiasta)
🟡 
ChO.
Stellaria graminea (gwiazdnica trawiasta) [optimum]
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
🔵
ChCl.ChO.
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [coll.]
🟡 
ChO.
Tragopogon pratensis agg. (kozibród łąkowy agg.)
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
🔵
ChO.
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
Trisetum flavescens (konietlica łąkowa)
🟢 
ChO.
Trisetum flavescens (konietlica łąkowa)
Veronica chamaedrys s.str. (przetacznik ożankowy s.str.)
🟡 
ChO.
Veronica chamaedrys s.str. (przetacznik ożankowy s.str.) [optimum]

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)

Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
🟡 
ChCl.
Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
🟢 
ChCl.
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia) [optimum]
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
🟢 
ChCl.
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Avenula pubescens (owsica omszona)
🟢 
ChCl.ChO.
Avenula pubescens (owsica omszona)
Briza media (drżączka średnia)
🟡 
ChCl.
Briza media (drżączka średnia) [optimum]
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
🔵
ChCl.
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
🟢 
ChCl.
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
🟢 
ChCl.
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
🟡 
ChCl.
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
🟢 
ChCl.
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
🟢 
ChCl.
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
🔵
ChCl.
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
🟡 
ChCl.
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
🟢 
ChCl.
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
🟢 
ChCl.
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
🔵
ChCl.ChO.
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
🟡 
ChCl.
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
🟢 
ChCl.
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
🟢 
ChCl.
Plantago lanceolata (babka lancetowata) [ssp. lanceolata]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
🟢 
ChCl.
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
🟢 
ChCl.
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna) [optimum]
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
🔵
ChCl.
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
🟢 
ChCl.
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
🟡 
ChCl.
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
🟢 
ChCl.
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
🟢 
ChCl.
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
🟡 
ChCl.
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony) [optimum]
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
🟢 
ChCl.
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
🟡 
ChCl.ChO.
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [f.]
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
🟢 
ChCl.
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Vicia cracca (wyka ptasia)
🟢 
ChCl.
Vicia cracca (wyka ptasia)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Polygono-Trisetion

🔵 Ass.Meo athamanici-Festucetum rubrae - górskie łąki ze wszewłogą - górskie łąki ze wszewłogą
🔵 Ass.Phyteumo (orbicularis)-Trifolietum pratensis - górska łąka wapniolubna z gatunkami ciepłolubnymi - górska łąka wapniolubna z gatunkami ciepłolubnymi
🟣 Ass.Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis - górskie łąki konietlicowe z bodziszkiem leśnym - górskie łąki konietlicowe z bodziszkiem leśnym
🟣 Ass.Melandrio rubri-Phleetum alpini - górskie łąki z bniecem czerwonym - górskie łąki z bniecem czerwonym
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji