atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Meo-Festucetum Bartsch 1940

Geranio-Trisetetum flavescenstis Knapp 1951

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Meo-Festucetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Meo-Festucetum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Meo-Festucetum — ChAss.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Meo-Festucetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Polygono-Trisetion (górskie łąki kośne)