atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Meo athamanici-Festucetum rubraeBartsch et Bartsch 1940[535.1] [🔉 meo a·ta·ma·ni·ci fes·tu·ce·tum ru·br]

górskie łąki ze wszewłogą
Geranio-Trisetetum flavescenstisKnapp 1951[14] · Meo-FestucetumBartsch 1940[14/gł.] [🔉 me·o fes·tu·ce·tum]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ podaje jako synonim tego zespołu Geranio-Trisetetum flavescenstis Knapp 1951; w opracowaniu /Chytrý (2007) [535.1]/ jest samodzielny zespół Ass.Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis. [MS (2024-4-4)]
Zbiorowisko łąk górskich (zwykle powyżej 750m n.p.m.), na glebach kwaśnych lub silnie kwaśnych, wytworzonych na skałach krzemianowych.

space

Wysokość warstwy zielnej nawet ponad 1m, większość biomasy roślin mieści się jednak w przedziale 15-35cm. Warstwy mszystej brak lub słabo rozwinięta; silniejsza, do 25% pokrycia, jedynie w odłogowanych, degenerujących się zbiorowiskach zespołu. Bogactwo florystyczne zróżnicowane, 15-35 gatunków roślin naczyniowych na 16-25m2.[535.1]

space

W Polsce i Czechach zespół znajduje się na wschodniej granicy zasięgu; występuje w zachodnich Karkonoszach, Górach Izerskich i być może w Górach Kaczawskich.[14]

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Meo athamanici-Festucetum rubrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Meo athamanici-Festucetum rubrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Arrhenatheretalia (zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych)

Achillea millefolium s.l. (krwawnik pospolity s.l.)
ChO.
🔵 
Achillea millefolium s.l. (krwawnik pospolity s.l.)
Alchemilla acutiloba (przywrotnik ostroklapowy)
ChO.
🟡 
Alchemilla acutiloba (przywrotnik ostroklapowy)
Alchemilla crinita (przywrotnik płytkoklapowy)
ChO.
🟡 
Alchemilla crinita (przywrotnik płytkoklapowy)
Alchemilla monticola (przywrotnik pasterski)
ChO.
🟡 
Alchemilla monticola (przywrotnik pasterski)
ChO.
🟡 
Alchemilla plicata (przywrotnik płaskolistny)
ChO.
🟡 
Alchemilla subcrenata (przywrotnik karbowany)
ChO.
🟡 
Alchemilla walasii (przywrotnik Walasa)
Avenula pubescens (owsica omszona)
ChCl.ChO.
🟡 
Avenula pubescens (owsica omszona) [optimum]
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
ChO.
🔵 
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
Carum carvi (kminek zwyczajny)
ChO.
🔵 
Carum carvi (kminek zwyczajny)
Centaurea oxylepis (chaber ostrołuskowy)
ChO.ChAll.
🟡 
Centaurea oxylepis (chaber ostrołuskowy)
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
ChO.
🔵 
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
ChO.
🟡 
Dactylis glomerata ssp. glomerata (kupkówka pospolita typowa) [optimum]
Daucus carota (marchew zwyczajna)
ChO.
🔵 
Daucus carota (marchew zwyczajna)
Heracleum sphondylium ssp. glabrum (barszcz syberyjski)
ChO.
🔵 
Heracleum sphondylium ssp. glabrum (barszcz syberyjski)
Heracleum sphondylium ssp. sphondylium (barszcz zwyczajny typowy)
ChO.
🔵 
Heracleum sphondylium ssp. sphondylium (barszcz zwyczajny typowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
ChCl.ChO.
🟡 
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany)
ChO.
🟡 
Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany)
Leucanthemum vulgare (jastrun właściwy)
ChO.
🔵 
Leucanthemum vulgare (jastrun właściwy)
Leucanthemum vulgare agg. (jastrun właściwy agg.)
ChO.
🟡 
Leucanthemum vulgare agg. (jastrun właściwy agg.) [L. praecox]
Lotus corniculatus (komonica zwyczajna)
ChO.
🟢 
Lotus corniculatus (komonica zwyczajna)
Pimpinella major (biedrzeniec wielki)
ChO.
🟢 
Pimpinella major (biedrzeniec wielki)
ChO.
🔵 
Ranunculus strigulosus (jaskier rdzawy)
Rhinanthus alectorolophus (szelężnik włochaty)
ChO.
🔵 
Rhinanthus alectorolophus (szelężnik włochaty)
Saxifraga granulata (skalnica ziarenkowata)
ChO.
🔵 
Saxifraga granulata (skalnica ziarenkowata)
Stellaria graminea (gwiazdnica trawiasta)
ChO.
🟡 
Stellaria graminea (gwiazdnica trawiasta) [optimum]
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
ChCl.ChO.
🔵 
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [coll.]
ChO.
🟡 
Tragopogon pratensis agg. (kozibród łąkowy agg.)
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
ChO.
🔵 
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
Trisetum flavescens (konietlica łąkowa)
ChO.
🟢 
Trisetum flavescens (konietlica łąkowa)
Veronica chamaedrys s.str. (przetacznik ożankowy s.str.)
ChO.
🟡 
Veronica chamaedrys s.str. (przetacznik ożankowy s.str.) [optimum]
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)

Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
ChCl.
🟡 
Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
ChCl.
🟢 
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia) [optimum]
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
ChCl.
🟢 
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Avenula pubescens (owsica omszona)
ChCl.ChO.
🟢 
Avenula pubescens (owsica omszona)
Briza media (drżączka średnia)
ChCl.
🟡 
Briza media (drżączka średnia) [optimum]
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
ChCl.
🔵 
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
ChCl.
🟢 
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
ChCl.
🟢 
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
ChCl.
🟡 
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
ChCl.
🟢 
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
ChCl.
🟢 
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
ChCl.ChAss.
🔵 
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
ChCl.
🟡 
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
ChCl.
🟢 
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
ChCl.
🟢 
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
ChCl.ChO.
🔵 
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
ChCl.
🟡 
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
ChCl.
🟢 
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
ChCl.
🟢 
Plantago lanceolata (babka lancetowata) [ssp. lanceolata]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
ChCl.
🟢 
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
ChCl.
🟢 
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna) [optimum]
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
ChCl.
🔵 
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
ChCl.
🟢 
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
ChCl.
🟡 
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
ChCl.
🟡 
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony) [optimum]
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
ChCl.
🟢 
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
ChCl.ChO.
🟡 
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [f.]
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
ChCl.
🟢 
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Vicia cracca (wyka ptasia)
ChCl.
🟢 
Vicia cracca (wyka ptasia)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji