atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Melandrium rubrum (Weigel) Garcke

bniec czerwony
Silene dioica (L.) Clairv.
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
25.06.2007, Tatry, Dol. Małej Łaki; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Silene dioica
Silene dioica
Silene dioica
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Silene (lepnica)kl 3874
Gatunek silnie zmienny np. w stopniu owłosienia.

Tworzy płodne mieszańce z bieńcem białym (Melandrium album)Melandrium ×dubium o różowych kwiatach.

Bylina, dwupienna, zwykle z jedną łodygą 20 – 70 cm wysokości, z płonnymi różyczkami liściowymi; zwykle wyraźnie owłosione, w górze także gruczołowato.

space

Ząbków torebki 10, wywinięte na zewnątrz.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Częsta. Wilgotne lasy, zarośla i ich skraje, nadrzeczne kamieńce, olszyny, źródliska, górskie ziołorośla. Z preferencją dla gleb próchnicznych, żyznych, o odczynie obojętnym lub słabo kwaśnym.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060528.2.bg - Melandrium rubrum (bniec czerwony); G. Stołowe, okolice Darnkowa
060528-2
leg. Błażej Gierczyk
/G. Stołowe, okolice Darnkowa/ #3
znalezisko 20080728.5.and - Melandrium rubrum (bniec czerwony); Norwegia
080728-5
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/ #1
znalezisko 20210901.40.kkcz - Melandrium rubrum (bniec czerwony); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210901-40
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/nasiona/ #3

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Melandrium rubrum (Weigel) GarckeSilene dioica (L.) Clairv. [🔉 si·le·ne di·o·i·ka](pl) bniec czerwony
(gr.) dioicus, -a, -um adj.
dwupienny; złożenie greckich: przedrostka di- "dwu-" i oikos "dom"; epitet stosowany dla gatunków "dwudomnych", gdzie kwiaty męskie i żeńskie znajdują się na różnych egzemplarzach

mieszaniec Melandrium rubrum (Weigel) Garcke

Melandrium ×dubium
Melandrium album (Mill.) Garcke × Melandrium rubrum (Weigel) Garcke · Silene ×hampeana
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Melandrium album · bniec biały
Melandrium pratense · Silene alba · Silene latifolia ssp. alba
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [24]
archeofit, zadomowiony [234]