atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Bolboschoenus maritimus agg.

sitowiec nadmorski (agg.)
Bulboschoenus maritimus agg. · Scirpus maritimus L. · Scirpus maritimus L. ssp. maritimus
Bulboschoenus maritimus
Łeba; copyright © by Jarosław Makowski
Bulboschoenus maritimus
Bulboschoenus maritimus
Bulboschoenus maritimus
Bulboschoenus maritimus
Bulboschoenus maritimus
Bolboschoenus maritimus agg. (sitowiec nadmorski (agg.))
Bolboschoenus maritimus agg. (sitowiec nadmorski (agg.))
Bolboschoenus maritimus agg. (sitowiec nadmorski (agg.))
Bolboschoenus maritimus agg. (sitowiec nadmorski (agg.))
Bolboschoenus laticarpus
cechy diagnostyczne w kluczu:Cyperaceae (turzycowate)kl 7958

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Przez długi czas ujmowany w Polsce w ramach jednego taksonu Bolboschoenus maritimus. Artykuł /Hroudová Z., Zákravský P., Wójcikci J.J., Marhold K., Jarolímová V., 2005 [289]/ wyróżnia cztery taksony występujące w Polsce. Cechą kluczowe są związane z kształtem owoców na przekroju poprzecznym (trójkątne lub nie) i stosunkiem grubości mezokarpu i egzokarpu.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Bolboschoenus maritimus agg. (sitowiec nadmorski (agg.))

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080807.2.jkr - Bolboschoenus maritimus agg. (sitowiec nadmorski (agg.)); okolice Kołobrzegu
080807-2
leg. Jerzy Kruk
/okolice Kołobrzegu/ #3
znalezisko 20090821.2.pkob - Bolboschoenus maritimus agg. (sitowiec nadmorski (agg.)); Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie
090821-2
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie/ #2

Bolboschoenus maritimus agg. · sitowiec nadmorski (agg.) »4

Bulboschoenus maritimus agg. · Scirpus maritimus · Scirpus maritimus ssp. maritimus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
sitowiec nadmorski (agg.) (Bolboschoenus maritimus agg.)
wystepowanie
o mapie występowania
Przez długi czas ujmowany w Polsce w ramach jednego taksonu Bolboschoenus maritimus. Artykuł /Hroudová Z., Zákravský P., Wójcikci J.J., Marhold K., Jarolímová V., 2005 [289]/ wyróżnia cztery taksony występujące w Polsce. Cechą kluczowe są związane z kształtem owoców na przekroju poprzecznym (trójkątne lub nie) i stosunkiem grubości mezokarpu i egzokarpu.
  
↓nieowoce (niełupki) trójkątne w przekroju; egzokarp cieńszy od mezokarpu
  
    
↓nieowoce wąskie (1.6 – 1.8 mm szerokości), w przekroju równobocznie trójkątne
Bolboschoenus yagara
Bolboschoenus yagara
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Egzokapr bardzo wąski, składający się z równobocznych (izodiametrycznych) komórek.
Bolboschoenus yagara
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
  W Południowej Polsce. Związany głównie ze stawami rybnymi.
    
    
↑nie owoce szerokie (2.0 – 2.4 mm szerokości), w przekroju trójkątne z szeroką podstawą
Bolboschoenus laticarpus
Bolboschoenus laticarpus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostę ...
· Egzokarp wąski ale wyraźnie widoczny, składający się z równobocznych (izodiametrycznych) do nieco wydłużonych komórek.
Bolboschoenus laticarpus
syn. Scirpus maritimus var. cymosus · takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
  Najczęstszy gatunek z kręgu sitowca nadmorskiego (agg.) (Bolboschoenus maritimus agg.), rozprzestrzeniony na terenie całej Polski. Związany z rożnego rodzaju zbiornikami wodnymi o zmiennym poziomie wody i z terenami zalewowymi.
    
  
↑nie owoce (niełupki) nie trójkątne w przekroju; egzokarp grubszy lub tak gruby jak mezokarp
  
    
↓nieowoce wypukłe na odosiowej stronie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Egzokarp dwa razy grubszy od sklerenchymatycznego mezokarpu. Szyjki słupka przeważnie trójdzielna.
Bolboschoenus maritimus (sitowiec nadmorski)
syn. Bolboschoenus maritmus ssp. compactus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek związany przede wszystkim z wilgotnymi, mniej lub bardziej zasolonymi siedliskami na terenie całego kraju; dobrze znosi okresowe wysychanie w sezonie letnim.
    
    
↑nie owoce wklęsłe lub spłaszczone na odosiowej stronie
Bolboschoenus planiculmis
Bolboschoenus planiculmis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Egzokarp tej samej grubości co sklerenchymatyczny mezokarp, szerszy w kątach owocu niż we wklęsłościach ścian. Szyjki słupka przeważnie dwudzielne.
Bolboschoenus planiculmis
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
  Rzadko spotykany gatunek. Występuje przede wszystkim przy zbiornikach wodnych o zmiennym poziomie wody, w strefie brzegowej i poza nimi w wilgotnych obniżeniach; na terenach zasolonych i niezasolonych.