atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Potametea R.Tx. et Prsg 1942 ex Oberd. 1957

zbiorowiska słodkowodnych makrofitów w mezotroficznych i eutroficznych zbiornikach wód śródlądowych

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Potametea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Potametea

  O.Potametalia (zbiorowiska roślin pływających lub zanurzonych)
  
    All.Potamion (zbiorowiska roślin przeważnie zanurzonych i zakorzenionych na dnie, wód żyznych)
    
      GrAss.grupa Potametum pectinati
      
        Ass.Potametum graminei
        
        Ass.Potametum nitentis
        
        Ass.Potametum pectinati
        
        Ass.Potametum filiformis
        
        Ass.Parvopotamo-Zannichellietum
        
        Ass.Najadetum intermiediae
        
        Ass.Potamo-Najadetum marinae
        
        Ass.Zannichellietum palustris
        
      GrAss.grupa Potametum lucentis
      
        Ass.Potametum acutifolii
        
        Ass.Ranunculetum circinati
        
        Ass.Elodeetum canadensis (zespół moczarki kanadyjskiej)
        
        Ass.Ceratophylletum demersi (zespół rogatka sztywnego)
        
        Ass.Ceratophylletum submersi
        
        Ass.Myriophylletum spicati
        
        Ass.Potametum compressi
        
        Ass.Potametum lucentis (zespół rdestnicy połyskującej)
        
        Ass.Potametum perfoliati
        
        Ass.Potametum friesi
        
        Ass.Hippuridetum submersae
        
    All.Nymphaeion (zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni)
    
      Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae (zespół żabiścieku i osoki aleosowatej)
      
      Ass.Potametum natantis
      
      Ass.Myriophylletum verticillati
      
      Ass.Nupharo-Nymphaeetum albae (zespół grążela i grzybieni białych)
      
      Ass.Nupharetum pumilii
      
      Ass.Nymphaeetum candidae (zespół grzybieni północnych)
      
      Ass.Nymphoidetum peltatae
      
      Ass.Trapetum natantis
      
      Ass.Polygonetum natantis
      
      Ass.Potametum obtusifolii
      
      Ass.Hydrilletum verticillatae
      
    All.Hottonion (zakorzenione i zanurzone rośliny wód płytkich)
    
      Ass.Hottonietum palustris (zespół okrężnicy bagiennej)
      
    All.Ranunculion fluitantis (częściowo zanurzone rośliny wód płytkich)
    
      Ass.Ranunculetum fluitantis
      
      Ass.Ranunculo-Callitrichetum hamulatae
      
      Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi