atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Urena lobata L.

Urena lobata
02.08.2014, ogród botaniczny UW, Warszawa; copyright © by Paweł Kalinowski
Urena lobata
Urena lobata
Urena lobata
Urena lobata

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Urena lobata

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120817.1.pk - Urena lobata; ogród botaniczny UW, Warszawa
120817-1
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny UW, Warszawa/ #1
znalezisko 20140802.1.pk - Urena lobata; ogród botaniczny UW, Warszawa
140802-1
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny UW, Warszawa/ #4

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Urena lobata L.
(lat. z gr.) lobe, lobus
od gr. lobos - płat (wątroby), część; bot. klapa, łatka (wycięta część płaska, np. liścia); lobatus, -a, -um — klapowany