Do 2014r. ochronie podlegał cały rodzaj. Obecnie gatunki są wyspecyfikowane poza pływaczem pospolitym (Utricularia vulgaris) który obecnie nie podlega ochronie.
rośliny bez kwiatów
(z) *rośliny kwitnące
łatki ostatniego rzędu po bokach bez brodawek i szczeciniastych rzęsek
(z) *łatki ostatniego rzędu na brzegach ze szczeciniastymi rzęskami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nie tworzą ryzoidów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia minor agg. (pływacz drobny (agg.))
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
Utricularia minor (pływacz drobny)
Utricularia minor (pływacz drobny)
Utricularia minor (pływacz drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy bezbarwne 3-13 cm długości, z pęcherzykami do 2.8 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia minor L. (pływacz drobny)
wystepowanie - Utricularia minor (pływacz drobny)
pływacz mniejszy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Młaki, torfowiska.
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy bezbarwne 2.5-6 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia bremii HEER (pływacz Brema)
wystepowanie - Utricularia bremii (pływacz Brema)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [gatunek raczej w Polsce nie występuje] [491]
  Gatunek bardzo rzadki w Europie Środkowej; znaleziony w 2011r. koło Dąbrowy Górniczej [345].
łatki ostatniego rzędu na brzegach ze szczeciniastymi rzęskami
(z) *łatki ostatniego rzędu po bokach bez brodawek i szczeciniastych rzęsek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· U podsatwy rośliny często 1-3 (5) ryzoidy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
rośliny tylko z zielonymi pędami pływającymi
(z) *rośliny z pędami bezbarwnych (lub białawymi) i pędami zielonymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gruczołki trawienne na wewnętrznych ścianach pęcherzyków z dwoma dłuższymi i dwoma krótszymi ramionami ustawionymi w kształt litery X.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Utricularia vulgaris
Utricularia vulgaris
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pęcherzyki 0.7-4 (5.2) mm długości, poszczególne pęcherzyki na liściu znacznie różnej wielkości, w liczbie 20-200 sztuk na liściu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia vulgaris L. (pływacz zwyczajny)
wystepowanie - Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wody stojące.
końce odcinków liści zielonych zwykle nagle zwężone i zaostrzone, nitkowate
(z) *końce odcinków liści zielonych zwykle zaokrąglone
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pęcherzyki (1.7) 2-3 (3.5) mm długości, poszczególne pęcherzyki na liściu zbliżonej wielkości, w liczbie 8-25 sztuk na liściu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia australis R. Br. (pływacz zachodni)
wystepowanie - Utricularia australis (pływacz zachodni)
pływacz zaniedbany · syn. Utricularia neglecta Lehm. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Mezotroficzne wody stojące.
rośliny z pędami bezbarwnych (lub białawymi) i pędami zielonymi
(z) *rośliny tylko z zielonymi pędami pływającymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy zielone z liśćmi (4) 5-20 mm długości, podzielonymi na 7-19 (30) spłaszczonych, równowąskich łatkami, rozpostartymi w jednej płaszczyźnie i z pojedynczymi pęcherzykami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Utricularia intermedia (pływacz średni)
Utricularia intermedia (pływacz średni)
Utricularia intermedia (pływacz średni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście pędów zielonych w większości bez pęcherzyków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia intermedia Hayne (pływacz średni)
wystepowanie - Utricularia intermedia (pływacz średni)
pływacz pośredni · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wody (szczególnie torfowisk niskich na północy).
szczyty łatek liści zielonych stopniowo zwężone i wyciągnięte w ostkę z nasadzoną szczecinką, brzegi łatek z każdej strony z 1-3 (6) szczecinkami osadzonymi na ± wyraźnych brodawkach
(z) *brzegi łatek z każdej strony z (2) 4-12 (15) szczecinkami osadzonymi na ± niewyraźnych brodawkach
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście pędów zielonych z pojedynczymi pęcherzykami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia ochroleuca R.W. Hartm. (pływacz krótkoostrogowy)
wystepowanie - Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
pływacz żółtobiały · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wody stojące.
gruczołki trawienne na wewnętrznej stronie pęcherzyków z ramionami ustawionymi w kształcie X
(z)
Utricularia stygia
Utricularia stygia
Utricularia stygia
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Końcowe łatki liści zielonych po każdej stronie z (2) 3-6 (7) szczecinkami.
▶ Utricularia stygia G.Thor
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
rośliny kwitnące
(z) *rośliny bez kwiatów
warga dolna korony do 10 mm szerokości
(z) *warga dolna korony ponad 10 mm szerokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ostroga korony ± tak długa jak szeroka, tępokulista; wydęcie wargi dolnej płaskie, nie zamyka całkiem gardzieli.
▶ Utricularia minor agg. (pływacz drobny (agg.))
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
dolna warga korony podługowata, 5-7 mm szerokości, o brzegach nieco podwiniętych
(z) *dolna warga korony jajowato-okrągła, 8-9 (10) mm szerokości, o brzegach prostych
Utricularia minor (pływacz drobny)
Utricularia minor (pływacz drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolna warga korony podługowata, 5-7 mm szerokości, o brzegach nieco podwiniętych, po wewnętrznej stronie brązowo żyłkowana.
▶ Utricularia minor L. (pływacz drobny)
wystepowanie - Utricularia minor (pływacz drobny)
pływacz mniejszy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
dolna warga korony jajowato-okrągła, 8-9 (10) mm szerokości, o brzegach prostych
(z) *dolna warga korony podługowata, 5-7 mm szerokości, o brzegach nieco podwiniętych
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolna warga korony jajowato-okrągła, 8-9 (10) mm szerokości, o brzegach prostych, po wewnętrznej stronie brązowoczerwono żyłkowana.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia bremii HEER (pływacz Brema)
wystepowanie - Utricularia bremii (pływacz Brema)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [gatunek raczej w Polsce nie występuje] [491]
  Gatunek bardzo rzadki w Europie Środkowej; znaleziony w 2011r. koło Dąbrowy Górniczej [345].
warga dolna korony ponad 10 mm szerokości
(z) *warga dolna korony do 10 mm szerokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ostroga korony 2-4× dłuższa niż szersza.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
rośliny z pędami zielonymi i bezbarwnymi/białawymi
(z) *rośliny wyłącznie z pędami zielonymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny z pędami zielonymi z liśćmi ułożonymi w ± jednej płaszczyźnie i z pojedynczymi pęcherzykami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
ostroga 7-10 mm długości, cylindryczna, aż do tępego końca ± tej samej grubości
(z)
Utricularia intermedia (pływacz średni)
XL
Utricularia intermedia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ostroga 7-10 mm długości, cylindryczna, aż do tępego końca ± tej samej grubości, długości lub niewiele krótsza od wargi dolnej i z nim ± równoległa.
▶ Utricularia intermedia Hayne (pływacz średni)
wystepowanie - Utricularia intermedia (pływacz średni)
pływacz pośredni · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
rośliny wyłącznie z pędami zielonymi
(z) *rośliny z pędami zielonymi i bezbarwnymi/białawymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny wyłącznie z pędami zielonymi; liście nie są ułożone w ± jednej płaszczyźnie.
kwiatostan także po przekwitnięciu zwykle wyprostowany
(z) *kwiatostan po przekwitnięciu przeważnie esowato pogięty
Utricularia vulgaris
Utricularia vulgaris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułki kwiatów w czasie kwitnienia (6) 8-10 (15) mm długości, 2-3× dłuższe od przylegającej przysadki, po przekwitnięciu prawie się nie wydłużają, szypułki z owocami łukowato zgięte ku dołowi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia vulgaris L. (pływacz zwyczajny)
wystepowanie - Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
kwiatostan po przekwitnięciu przeważnie esowato pogięty
(z) *kwiatostan także po przekwitnięciu zwykle wyprostowany
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułki kwiatów w czasie kwitnienia 10-20 (43) mm długości, 3-5× dłuższe od przylegającej przysadki, po przekwitnięciu do 2× dłuższe, ± prosto lub skośnie w górę skierowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia australis R. Br. (pływacz zachodni)
wystepowanie - Utricularia australis (pływacz zachodni)
pływacz zaniedbany · syn. Utricularia neglecta Lehm. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji