atlas-roslin.pl

Utricularia [🔉 u·tri·ku·la·ri·a]

pływacz
Do 2014r. ochronie podlegał cały rodzaj. Obecnie gatunki są wyspecyfikowane poza pływaczem pospolitym (Utricularia vulgaris) który obecnie nie podlega ochronie.
  
↓nie(z) rośliny bez kwiatów
  
    
↓nie(z) łatki ostatniego rzędu po bokach bez brodawek i szczeciniastych rzęsek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Nie tworzą ryzoidów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
  Utricularia minor s.l.
    
      
Utricularia minor (pływacz drobny)
Utricularia minor (pływacz drobny)
Utricularia minor (pływacz drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Pędy bezbarwne 3 – 13 cm długości, z pęcherzykami do 2.8 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
Utricularia minor (pływacz drobny)
wystepowanie
pływacz mniejszy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Młaki, torfowiska.
      
      
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Pędy bezbarwne 2.5 – 6 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Utricularia bremii (pływacz Brema)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek bardzo rzadki w Europie Środkowej; znaleziony w 2011r. koło Dąbrowy Górniczej [345].
      
    
↑nie (z) łatki ostatniego rzędu na brzegach ze szczeciniastymi rzęskami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje s ...
· U podsatwy rośliny często 1 – 3 (5) ryzoidy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostę ...
    
      
↓nie(z) rośliny tylko z zielonymi pędami pływającymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraź ...
· Gruczołki trawienne na wewnętrznych ścianach pęcherzyków z dwoma dłuższymi i dwoma krótszymi ramionami ustawionymi w kształt litery X.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
      
        
↓nie(z) końce odcinków liści zielonych zwykle zaokrąglone
Utricularia vulgaris
Utricularia vulgaris
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedos ...
· Pęcherzyki 0.7 – 4 (5.2) mm długości, poszczególne pęcherzyki na liściu znacznie różnej wielkości, w liczbie 20 – 200 sztuk na liściu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące.
        
        
↑nie (z) końce odcinków liści zielonych zwykle nagle zwężone i zaostrzone, nitkowate
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wer ...
· Pęcherzyki (1.7) 2 – 3 (3.5) mm długości, poszczególne pęcherzyki na liściu zbliżonej wielkości, w liczbie 8 – 25 sztuk na liściu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Utricularia australis (pływacz zachodni)
wystepowanie
pływacz zaniedbany · syn. Utricularia neglecta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Mezotroficzne wody stojące.
        
      
↑nie (z) rośliny z pędami bezbarwnych (lub białawymi) i pędami zielonymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Pędy zielone z liśćmi (4) 5 – 20 mm długości, podzielonymi na 7 – 19 (30) spłaszczonych, równowąskich łatkami, rozpostartymi w jednej płaszczyźnie i z pojedynczymi pęcherzykami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
      
        
↓nie(z) brzegi łatek z każdej strony z (2) 4 – 12 (15) szczecinkami osadzonymi na ±niewyraźnych brodawkach
Utricularia intermedia (pływacz średni)
Utricularia intermedia (pływacz średni)
Utricularia intermedia (pływacz średni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w pr ...
· Liście pędów zielonych w większości bez pęcherzyków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Utricularia intermedia (pływacz średni)
wystepowanie
pływacz pośredni · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody (szczególnie torfowisk niskich na północy).
        
        
↑nie (z) szczyty łatek liści zielonych stopniowo zwężone i wyciągnięte w ostkę z nasadzoną szczecinką, brzegi łatek z każdej strony z 1 – 3 (6) szczecinkami osadzonymi na ±wyraźnych brodawkach
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznacz ...
· Liście pędów zielonych z pojedynczymi pęcherzykami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
wystepowanie
pływacz żółtobiały · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące.
        
          
(z) gruczołki trawienne na wewnętrznej stronie pęcherzyków z ramionami ustawionymi w kształcie X
Utricularia stygia
Utricularia stygia
Utricularia stygia
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Końcowe łatki liści zielonych po każdej stronie z (2) 3 – 6 (7) szczecinkami.
Utricularia stygia
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
  
↑nie (z) rośliny kwitnące
  
    
↓nie(z) warga dolna korony do 10 mm szerokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Ostroga korony ±tak długa jak szeroka, tępokulista; wydęcie wargi dolnej płaskie, nie zamyka całkiem gardzieli.
    
      
↓nie(z) dolna warga korony podługowata, 5 – 7 mm szerokości, o brzegach nieco podwiniętych
Utricularia minor (pływacz drobny)
Utricularia minor (pływacz drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Dolna warga korony podługowata, 5 – 7 mm szerokości, o brzegach nieco podwiniętych, po wewnętrznej stronie brązowo żyłkowana.
Utricularia minor (pływacz drobny)
wystepowanie
pływacz mniejszy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
↑nie (z) dolna warga korony jajowato-okrągła, 8 – 9 (10) mm szerokości, o brzegach prostych
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Dolna warga korony jajowato-okrągła, 8 – 9 (10) mm szerokości, o brzegach prostych, po wewnętrznej stronie brązowoczerwono żyłkowana.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Utricularia bremii (pływacz Brema)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek bardzo rzadki w Europie Środkowej; znaleziony w 2011r. koło Dąbrowy Górniczej [345].
      
    
↑nie (z) warga dolna korony ponad 10 mm szerokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Ostroga korony 2 – 4× dłuższa niż szersza.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
    
      
↓nie(z) rośliny z pędami zielonymi i bezbarwnymi/białawymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Rośliny z pędami zielonymi z liśćmi ułożonymi w ±jednej płaszczyźnie i z pojedynczymi pęcherzykami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
      
        
(z) ostroga 7 – 10 mm długości, cylindryczna, aż do tępego końca ±tej samej grubości
Utricularia intermedia (pływacz średni)
XL
Utricularia intermedia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Ostroga 7 – 10 mm długości, cylindryczna, aż do tępego końca ±tej samej grubości, długości lub niewiele krótsza od wargi dolnej i z nim ±równoległa.
Utricularia intermedia (pływacz średni)
wystepowanie
pływacz pośredni · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
      
↑nie (z) rośliny wyłącznie z pędami zielonymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Rośliny wyłącznie z pędami zielonymi; liście nie są ułożone w ±jednej płaszczyźnie.
      
        
↓nie(z) kwiatostan także po przekwitnięciu zwykle wyprostowany
Utricularia vulgaris
Utricularia vulgaris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Szypułki kwiatów w czasie kwitnienia (6) 8 – 10 (15) mm długości, 2 – 3× dłuższe od przylegającej przysadki, po przekwitnięciu prawie się nie wydłużają, szypułki z owocami łukowato zgięte ku dołowi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· ta cecha diagnostyc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
↑nie (z) kwiatostan po przekwitnięciu przeważnie esowato pogięty
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· Szypułki kwiatów w czasie kwitnienia 10 – 20 (43) mm długości, 3 – 5× dłuższe od przylegającej przysadki, po przekwitnięciu do 2× dłuższe, ±prosto lub skośnie w górę skierowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnos ...
Utricularia australis (pływacz zachodni)
wystepowanie
pływacz zaniedbany · syn. Utricularia neglecta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu