atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » lamiids » Ord. Lamiales » Fam. Lentibulariaceae »

Utricularia [🔉 u·tri·ku·la·ri·a]

pływacz
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓nie(z) rośliny bez kwiatów
↓nie(z) łatki ostatniego rzędu po bokach bez brodawek i szczeciniastych rzęsek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nie tworzą ryzoidów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Utricularia minor s.l.
Utricularia minor (pływacz drobny)
Utricularia minor (pływacz drobny)
Utricularia minor (pływacz drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy bezbarwne 3-13 cm długości, z pęcherzykami do 2.8 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia minor L. (pływacz drobny)
wystepowanie - Utricularia minor (pływacz drobny)
pływacz mniejszy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Młaki, torfowiska.
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy bezbarwne 2.5-6 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia bremii HEER (pływacz Brema)
wystepowanie - Utricularia bremii (pływacz Brema)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [gatunek raczej w Polsce nie występuje][491]
  Gatunek bardzo rzadki w Europie Środkowej; znaleziony w 2011r. koło Dąbrowy Górniczej [345].
↑nie (z) łatki ostatniego rzędu na brzegach ze szczeciniastymi rzęskami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· U podsatwy rośliny często 1-3 (5) ryzoidy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) rośliny tylko z zielonymi pędami pływającymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gruczołki trawienne na wewnętrznych ścianach pęcherzyków z dwoma dłuższymi i dwoma krótszymi ramionami ustawionymi w kształt litery X.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) końce odcinków liści zielonych zwykle zaokrąglone
Utricularia vulgaris
Utricularia vulgaris
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pęcherzyki 0.7-4 (5.2) mm długości, poszczególne pęcherzyki na liściu znacznie różnej wielkości, w liczbie 20-200 sztuk na liściu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Wody stojące.
↑nie (z) końce odcinków liści zielonych zwykle nagle zwężone i zaostrzone, nitkowate
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pęcherzyki (1.7) 2-3 (3.5) mm długości, poszczególne pęcherzyki na liściu zbliżonej wielkości, w liczbie 8-25 sztuk na liściu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia australis R. Br. (pływacz zachodni)
wystepowanie - Utricularia australis (pływacz zachodni)
pływacz zaniedbany · syn. Utricularia neglecta Lehm. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Mezotroficzne wody stojące.
↑nie (z) rośliny z pędami bezbarwnych (lub białawymi) i pędami zielonymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy zielone z liśćmi (4) 5-20 mm długości, podzielonymi na 7-19 (30) spłaszczonych, równowąskich łatkami, rozpostartymi w jednej płaszczyźnie i z pojedynczymi pęcherzykami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) brzegi łatek z każdej strony z (2) 4-12 (15) szczecinkami osadzonymi na ± niewyraźnych brodawkach
Utricularia intermedia (pływacz średni)
Utricularia intermedia (pływacz średni)
Utricularia intermedia (pływacz średni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście pędów zielonych w większości bez pęcherzyków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia intermedia Hayne (pływacz średni)
wystepowanie - Utricularia intermedia (pływacz średni)
pływacz pośredni · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wody (szczególnie torfowisk niskich na północy).
↑nie (z) szczyty łatek liści zielonych stopniowo zwężone i wyciągnięte w ostkę z nasadzoną szczecinką, brzegi łatek z każdej strony z 1-3 (6) szczecinkami osadzonymi na ± wyraźnych brodawkach
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście pędów zielonych z pojedynczymi pęcherzykami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia ochroleuca R.W. Hartm. (pływacz krótkoostrogowy)
wystepowanie - Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
pływacz żółtobiały · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wody stojące.
(z) gruczołki trawienne na wewnętrznej stronie pęcherzyków z ramionami ustawionymi w kształcie X
Utricularia stygia
Utricularia stygia
Utricularia stygia
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Końcowe łatki liści zielonych po każdej stronie z (2) 3-6 (7) szczecinkami.
▶ Utricularia stygia G.Thor
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) rośliny kwitnące
↓nie(z) warga dolna korony do 10 mm szerokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ostroga korony ± tak długa jak szeroka, tępokulista; wydęcie wargi dolnej płaskie, nie zamyka całkiem gardzieli.
↓nie(z) dolna warga korony podługowata, 5-7 mm szerokości, o brzegach nieco podwiniętych
Utricularia minor (pływacz drobny)
Utricularia minor (pływacz drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolna warga korony podługowata, 5-7 mm szerokości, o brzegach nieco podwiniętych, po wewnętrznej stronie brązowo żyłkowana.
▶ Utricularia minor L. (pływacz drobny)
wystepowanie - Utricularia minor (pływacz drobny)
pływacz mniejszy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) dolna warga korony jajowato-okrągła, 8-9 (10) mm szerokości, o brzegach prostych
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolna warga korony jajowato-okrągła, 8-9 (10) mm szerokości, o brzegach prostych, po wewnętrznej stronie brązowoczerwono żyłkowana.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia bremii HEER (pływacz Brema)
wystepowanie - Utricularia bremii (pływacz Brema)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [gatunek raczej w Polsce nie występuje][491]
  Gatunek bardzo rzadki w Europie Środkowej; znaleziony w 2011r. koło Dąbrowy Górniczej [345].
↑nie (z) warga dolna korony ponad 10 mm szerokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ostroga korony 2-4× dłuższa niż szersza.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) rośliny z pędami zielonymi i bezbarwnymi/białawymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny z pędami zielonymi z liśćmi ułożonymi w ± jednej płaszczyźnie i z pojedynczymi pęcherzykami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
(z) ostroga 7-10 mm długości, cylindryczna, aż do tępego końca ± tej samej grubości
Utricularia intermedia (pływacz średni)
XL
Utricularia intermedia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ostroga 7-10 mm długości, cylindryczna, aż do tępego końca ± tej samej grubości, długości lub niewiele krótsza od wargi dolnej i z nim ± równoległa.
▶ Utricularia intermedia Hayne (pływacz średni)
wystepowanie - Utricularia intermedia (pływacz średni)
pływacz pośredni · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) rośliny wyłącznie z pędami zielonymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny wyłącznie z pędami zielonymi; liście nie są ułożone w ± jednej płaszczyźnie.
↓nie(z) kwiatostan także po przekwitnięciu zwykle wyprostowany
Utricularia vulgaris
Utricularia vulgaris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułki kwiatów w czasie kwitnienia (6) 8-10 (15) mm długości, 2-3× dłuższe od przylegającej przysadki, po przekwitnięciu prawie się nie wydłużają, szypułki z owocami łukowato zgięte ku dołowi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) kwiatostan po przekwitnięciu przeważnie esowato pogięty
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułki kwiatów w czasie kwitnienia 10-20 (43) mm długości, 3-5× dłuższe od przylegającej przysadki, po przekwitnięciu do 2× dłuższe, ± prosto lub skośnie w górę skierowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Utricularia australis R. Br. (pływacz zachodni)
wystepowanie - Utricularia australis (pływacz zachodni)
pływacz zaniedbany · syn. Utricularia neglecta Lehm. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.517 [71.6]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.435+76k [15]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.601 [40]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.336+339 [86.5]
 • Krajewski Ł., Płachno B.J., 2015 — Utricularia bremii (Lentibulariaceae) in Poland [345]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.551 [3]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2), 1967 — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. p.56 [16.11]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.453 [9]
 • Schischkin, B.K., 1958 — Flora URSS T.23 p.123 [85.23]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.296 [150.3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V p.305 [448]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Kobierski P. Ryś R., 2011 — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe na siedliskach antropogenicznych w okolicach Lubska i Żar [204]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji