Utricularia

pływacz
Do 2014r. ochronie podlegał cały rodzaj. Obecnie gatunki są wyspecyfikowane poza pływaczem pospolitym (Utricularia vulgaris) który obecnie nie podlega ochronie.
  
↓nie(z) rośliny bez kwiatów
  
    
↓nie(z) łatki ostatniego rzędu po bokach bez brodawek i szczeciniastych rzęsek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Nie tworzą ryzoidów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przegląd ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
  Utricularia minor s.l.
    
      
Utricularia minor (pływacz drobny)
Utricularia minor (pływacz drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Pędy bezbarwne 3-13cm długości, z pęcherzykami do 2.8mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
Utricularia minor (pływacz drobny)
wystepowanie
pływacz mniejszy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Młaki, torfowiska.
      
      
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Pędy bezbarwne 2.5-6cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Utricularia bremii (pływacz Brema)
gatunek raczej w Polsce nie występuje
  Gatunek bardzo rzadki w Europie Środkowej; znaleziony w 2011r. koło Dąbrowy Górniczej [345].
      
    
↑nie (z) łatki ostatniego rzędu na brzegach ze szczeciniastymi rzęskami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje s ...
· U podsatwy rośliny często 1-3(5) ryzoidy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostę ...
    
      
↓nie(z) rośliny tylko z zielonymi pędami pływającymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są ...
· Gruczołki trawienne na wewnętrznych ścianach pęcherzyków z dwoma dłuższymi i dwoma krótszymi ramionami ustawionymi w kształt litery X.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
      
        
↓nie(z) końce odcinków liści zielonych zwykle zaokrąglone
Utricularia vulgaris
Utricularia vulgaris
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy nied ...
· Pęcherzyki 0.7-4(5.2)mm długości, poszczególne pęcherzyki na liściu znacznie różnej wielkości, w liczbie 20-200 sztuk na liściu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące.
        
        
↑nie (z) końce odcinków liści zielonych zwykle nagle zwężone i zaostrzone, nitkowate
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej w ...
· Pęcherzyki (1.7)2-3(3.5)mm długości, poszczególne pęcherzyki na liściu zbliżonej wielkości, w liczbie 8-25 sztuk na liściu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Utricularia australis (pływacz zachodni)
wystepowanie
pływacz zaniedbany · syn. Utricularia neglecta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Mezotroficzne wody stojące.
        
      
↑nie (z) rośliny z pędami bezbarwnych (lub białawymi) i pędami zielonymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Pędy zielone z liśćmi (4)5-20mm długości, podzielonymi na 7-19(30) spłaszczonych, równowąskich łatkami, rozpostartymi w jednej płaszczyźnie i z pojedynczymi pęcherzykami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
      
        
↓nie(z) brzegi łatek z każdej strony z (2)4-12(15) szczecinkami osadzonymi na ±niewyraźnych brodawkach
Utricularia intermedia (pływacz średni)
Utricularia intermedia (pływacz średni)
Utricularia intermedia (pływacz średni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· Liście pędów zielonych w większości bez pęcherzyków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Utricularia intermedia (pływacz średni)
wystepowanie
pływacz pośredni · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody (szczególnie torfowisk niskich na północy).
        
        
↑nie (z) szczyty łatek liści zielonych stopniowo zwężone i wyciągnięte w ostkę z nasadzoną szczecinką, brzegi łatek z każdej strony z 1-3(6) szczecinkami osadzonymi na ±wyraźnych brodawkach
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie ozn ...
· Liście pędów zielonych z pojedynczymi pęcherzykami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
wystepowanie
pływacz żółtobiały · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące.
        
          
(z) gruczołki trawienne na wewnętrznej stronie pęcherzyków z ramionami ustawionymi w kształcie X
Utricularia stygia
Utricularia stygia
Utricularia stygia
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Końcowe łatki liści zielonych po każdej stronie z (2)3-6(7) szczecinkami.
Utricularia stygia
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
  
↑nie (z) rośliny kwitnące
  
    
↓nie(z) warga dolna korony do 10mm szerokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Ostroga korony ±tak długa jak szeroka, tępokulista; wydęcie wargi dolnej płaskie, nie zamyka całkiem gardzieli.
    
      
↓nie(z) dolna warga korony podługowata, 5-7mm szerokości, o brzegach nieco podwiniętych
Utricularia minor (pływacz drobny)
Utricularia minor (pływacz drobny)
Utricularia minor (pływacz drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Dolna warga korony podługowata, 5-7mm szerokości, o brzegach nieco podwiniętych, po wewnętrznej stronie brązowo żyłkowana.
Utricularia minor (pływacz drobny)
wystepowanie
pływacz mniejszy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
↑nie (z) dolna warga korony jajowato-okrągła, 8-9(10)mm szerokości, o brzegach prostych
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
Utricularia bremii (pływacz Brema)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· Dolna warga korony jajowato-okrągła, 8-9(10)mm szerokości, o brzegach prostych, po wewnętrznej stronie brązowoczerwono żyłkowana.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Utricularia bremii (pływacz Brema)
gatunek raczej w Polsce nie występuje
  Gatunek bardzo rzadki w Europie Środkowej; znaleziony w 2011r. koło Dąbrowy Górniczej [345].
      
    
↑nie (z) warga dolna korony ponad 10mm szerokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Ostroga korony 2-4× dłuższa niż szersza.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
    
      
↓nie(z) rośliny z pędami zielonymi i bezbarwnymi/białawymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Rośliny z pędami zielonymi z liśćmi ułożonymi w ±jednej płaszczyźnie i z pojedynczymi pęcherzykami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
      
        
(z) ostroga 7-10mm długości, cylindryczna, aż do tępego końca ±tej samej grubości
Utricularia intermedia (pływacz średni)
XL
Utricularia intermedia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Ostroga 7-10mm długości, cylindryczna, aż do tępego końca ±tej samej grubości, długości lub niewiele krótsza od wargi dolnej i z nim ±równoległa.
Utricularia intermedia (pływacz średni)
wystepowanie
pływacz pośredni · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
      
↑nie (z) rośliny wyłącznie z pędami zielonymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Rośliny wyłącznie z pędami zielonymi; liście nie są ułożone w ±jednej płaszczyźnie.
      
        
↓nie(z) kwiatostan także po przekwitnięciu zwykle wyprostowany
Utricularia vulgaris
Utricularia vulgaris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Szypułki kwiatów w czasie kwitnienia (6)8-10(15)mm długości, 2-3× dłuższe od przylegającej przysadki, po przekwitnięciu prawie się nie wydłużają, szypułki z owocami łukowato zgięte ku dołowi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· ta cecha diagnostyc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
↑nie (z) kwiatostan po przekwitnięciu przeważnie esowato pogięty
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
· Szypułki kwiatów w czasie kwitnienia 10-20(43)mm długości, 3-5× dłuższe od przylegającej przysadki, po przekwitnięciu do 2× dłuższe, ±prosto lub skośnie w górę skierowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnos ...
Utricularia australis (pływacz zachodni)
wystepowanie
pływacz zaniedbany · syn. Utricularia neglecta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu