atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Ulmus ×hollandica Mill. [🔉ul·mus *]

wiąz holenderski
Ulmus ×elegantissima 'Jacqueline Hillier' · Ulmus minor × glabra
wystepowanie
Ulmus glabra · wiąz górski
brzost, wiąz szorstki
Ulmus scabra
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
×
wystepowanie
Ulmus minor · wiąz pospolity »1
wiąz polny
Ulmus campestris · Ulmus carpinifolia · Ulmus carpinifolia
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Ulmus xhollandica
liście; 01.07.2006, Ogród Dendrologiczny Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Ulmus xhollandica
liście
Ulmus ×hollandica (wiąz holenderski)
cv. Jacqueline Hillier
Ulmus ×hollandica (wiąz holenderski)
cv. Jacqueline Hillier
Ulmus ×hollandica (wiąz holenderski)
Ulmus ×hollandica (wiąz holenderski)
Ulmus ×hollandica (wiąz holenderski)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Ulmus ×hollandica (wiąz holenderski)
🌱
Mieszaniec wiązu pospolitego (Ulmus minor) i wiązu górskiego (Ulmus glabra) o cechach pośrednich pomiędzy gatunkami rodzicielskimi.

space

⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat • na żywopłot nieformowany
🌳 drzewa liściaste • liście opadają na zimę
🌿 ozdobne liście • atrakcyjne przebarwienie liści jesienią

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5b

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin

  •    ‘Dampieri — korona szerokostożkowata, o ukośnie wzniesionych gałęziach; dawna odmiana, rodem z XIX w.
  • ▫  ‘Wredei — szerokokolumnowa; liście złotożółte, poskręcane

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20101031.58.js - Ulmus ×hollandica (wiąz holenderski)
101031-58
leg. Jacek Soboń
/cv. Jacqueline Hillier/ #3
znalezisko 20220510.10.22 - Ulmus ×hollandica (wiąz holenderski); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220510-10
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/
/cv. Jacqueline Hillier/ #3
znalezisko 20220506.193.22 - Ulmus ×hollandica (wiąz holenderski); Arboretum Wojsławice
220506-193
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/
/cv. Jacqueline Hillier/ #2

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Ulmus ×hollandica Mill. [🔉 ul·mus *]Ulmus ×elegantissima 'Jacqueline Hillier' [🔉 ul·mus e·le·gan·tis·si·ma], Ulmus minor × glabra [🔉 ul·mus *](pl) wiąz holenderski
(lat.) elegans, -ntis; elegantissimus; elegantulus adj.
wytworny, nadobny; stopień najwyższy elegantissimus; zdrobnienie (diminutiw) elegantulus ("uroczy")