atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Ulmus parvifolia Jacq. [🔉ul·mus *]

wiąz drobnolistny
Ulmus Ulmus Ulmus Ulmuswiąz angielski (Ulmus procera)wiąz syberyjski (Ulmus pumila)
🌸🌱
Ulmus parvifolia (wiąz drobnolistny)
cv. Geisha; 01.07.2006 copyright © by Jacek Soboń
Ulmus parvifolia (wiąz drobnolistny)
cv. Geisha
Ulmus parvifolia (wiąz drobnolistny)
cv. Geisha
Ulmus parvifolia (wiąz drobnolistny)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Ulmus parvifolia (wiąz drobnolistny)

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #4) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060701.47.js - Ulmus parvifolia (wiąz drobnolistny)
060701-47
leg. Jacek Soboń #4