Ulota

nastroszek
na stronie — uwagi

uwagi

W okresie 2004-2014 r. ochronie ścisłej podlegały wszystkie gatunki tego rodzaju. Obecnie ścisłej ochronie podlegają cztery z nich, a częściowej dwa, tj. nastroszek Rehmanna (Ulota rehmannii) nie jest chroniony.