atlas-roslin.pl
mszaki [360]

Ulota

nastroszek

uwagi

W okresie 2004 – 2014 r. ochronie ścisłej podlegały wszystkie gatunki tego rodzaju. Obecnie ścisłej ochronie podlegają cztery z nich, a częściowej dwa, tj. nastroszek Rehmanna (Ulota rehmannii) nie jest chroniony.