atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Asimina triloba (L.) Dunal [🔉 * tri·lo·ba]

urodlin trójłatkowy
Asimina triloba (urodlin trójłatkowy)
11.05.2010, Arboretum Bolestraszyce; copyright © by Jacek Soboń
Asimina triloba (urodlin trójłatkowy)
Asimina triloba (urodlin trójłatkowy)
Asimina triloba (urodlin trójłatkowy)
Asimina triloba (urodlin trójłatkowy)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Asimina triloba (urodlin trójłatkowy)
🌱
Krzew z Ameryki Północnej. Kwiaty oryginalne, ciemne, brązowoczerwone. Owoce aromatyczne, jadalne.

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6b

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090520.38.pk - Asimina triloba (urodlin trójłatkowy); Arboretum w Rogowie
090520-38
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #3

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Asimina triloba (L.) Dunal [🔉 * tri·lo·ba](pl) urodlin trójłatkowy
trilobus, -a, -um, trilobatus, -a, -um adj.
trójklapowy; botaniczny epitet złożony z greckiego (i łacińskiego) przedrostka tri- (potrójny) i greckiego słowa lobos (klapa); lub w silniej latinizowanej formie trilobatus
(lat. z gr.) lobe, lobus
od gr. lobos - płat (wątroby), część; bot. klapa, łatka (wycięta część płaska, np. liścia); lobatus, -a, -um — klapowany