atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ursinia anthemoides (L.) Poir. [🔉 *o·i·des]

Ursinia anthemoides Gaertn. nom. inval.