Antennaria dioica · ukwap dwupienny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Antennaria carpatica ssp. carpatica · ukwap karpacki typowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 10 cm · kwitnienie: 5-6

uprawiane ozdobne

Antennaria plantaginifolia · ukwap babkolistny

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu wrzosowego · wysokość 10-30 cm · kwitnienie: 4-6

Antennaria hansii

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego

Antennaria neglecta

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 20 cm · kwitnienie: 6-7

Antennaria parviflora

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 5 cm · kwitnienie: 5-6

Antennaria tomentosa · ukwap kutnerowaty

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 14 cm · kwitnienie: 5-7

Antennaria alpina

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]