atlas-roslin.pl

Antennaria [🔉 an·ten·na·ria]

ukwap
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓niez rozłogami; łuski okrywy różowe lub białe
Antennaria dioica (ukwap dwupienny)
Antennaria dioica (ukwap dwupienny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łuski okrywy różowe lub białe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Świetliste lasy, zwłaszcza sosnowe i mieszane dębowo-sosnowe, ich obrzeża, polany, wrzosowiska, ubogie murawy, pobocza. Na glebach okresowo suchych i trwale wilgotnych, inicjalnych, ubogich, kwaśnych, na piaskach.
↑nie bez rozłogów; łuski okrywy brunatne
Antennaria carpatica ssp. carpatica (ukwap karpacki typowy)
Antennaria carpatica ssp. carpatica (ukwap karpacki typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łuski okrywy brunatne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Hale i skały w górach, na podłożu bezwapiennym.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Antennaria (ukwap)
🌱
Uprawiane byliny ozdobne. Dobrze radzą sobie jako okrywowe, zadarniające na lekkich i niezbyt wilgotnych glebach, w pełnym słońcu - w tej roli sprawdzony jest ukwap dwupienny (Antennaria dioica) i ukwap babkolistny (Antennaria plantaginifolia)
🌿 ozdobne liście
wysokość: 5 – 40 cm
kwitnienie: od kwietnia do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione
☷ gleba: lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta)

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

z nasion
przez podział [wiosną lub po kwitnieniu]

🌱 🌸
opcje Bazaru

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.87 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.174 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.679 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.468+452k+455k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.508 [9]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.22+92 [86.7]
 • Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.326 [85.25]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.131 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.668 [3]
 • Hellwig, Z., 1978 — Byliny w parku i ogrodzie. wyd. IV p.56 [155]
 • Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z p.97 [166]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V p.457 [448]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji