atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iberis pruitii Tineo [🔉 i·be·ris *]

ubiorek Pruita