atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Uvularia sessilifolia L.

jagodowiec bezogonkowy
Uvularia sessilifolia (jagodowiec bezogonkowy)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Uvularia sessilifolia (jagodowiec bezogonkowy)
🌱
Bylina ze wschodu Ameryki Północnej, występująca od Kanady po Florydę i Teksas.
wysokość: do 30 cm
kwitnienie: od kwietnia do maja

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • gleba stale wilgotna do podmokłej
☷ gleba: żyzna • mineralno-próchniczna

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin