atlas-roslin.pl

Beckmannia eruciformis Host [🔉 bek·man·ni·a eru·ci·for·mis]

bekmania robaczkowata, beckmannia robaczkowata
Beckmannia eruciformis (L.) Host [🔉 bek·man·ni·a e·ru·ci·for·mis]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Beckmannia eruciformis (bekmania robaczkowata)
XL
Beckmannia eruciformis (bekmania robaczkowata)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - kilka kłosów złożonychkl 8205

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie - Beckmannia eruciformis (bekmania robaczkowata)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Beckmannia eruciformis (bekmania robaczkowata)
Bylina.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa [południowa i wschodnia] i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1837r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - kilka kłosów złożonychkl 8205

wybrane okazy · selected collections

#2 XL
jkr.750603-KRA404489
leg. Z. Głowacki
/Bojmie-Nadzieja, gm. Kotuń, woj. siedleckie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.897 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.577+563k [15]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.242 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.382 [17]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.288+t22 [85.2]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.138+i461+i477+i521 [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.171 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.883 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji