atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony [234]

Beckmannia eruciformis Host [🔉 bek·man·ni·a eru·ci·for·mis]

bekmania robaczkowata, beckmannia robaczkowata
Beckmannia eruciformis (L.) Host
Beckmannia eruciformis (bekmania robaczkowata)
03.06.1975, Bojmie-Nadzieja, gm. Kotuń, woj. siedleckie; copyright © by Jerzy Kruk XL
Beckmannia eruciformis (bekmania robaczkowata)
03.06.1975, Bojmie-Nadzieja, gm. Kotuń, woj. siedleckie; copyright © by Jerzy Kruk XL
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - kilka kłosów złożonychkl 8205

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Beckmannia eruciformis (bekmania robaczkowata)
Bylina.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa [południowa i wschodnia] i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1837r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19750603.KRA404489.jkr - Beckmannia eruciformis (bekmania robaczkowata); Bojmie-Nadzieja, gm. Kotuń, woj. siedleckie
750603-KRA404489
leg. Z. Głowacki
/Bojmie-Nadzieja, gm. Kotuń, woj. siedleckie/ #2