fot. pk-Sorghum_halepense_Chiflik_BG_7.09 (638×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sorghum halepense (sorgo alepskie)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2009, Chiflik (Stara Pl., Bułgaria)
copyright © by Paweł Kalinowski