atlas-roslin.pl

Koeleria [🔉 ke·ler·i·a]

strzęplica
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓niepochwy liściowe w nasadzie źdźbeł strzępią się włóknisto
Koeleria glauca (strzęplica sina)
Koeleria glauca (strzęplica sina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasada pędów płonnych i kwiatowych nieco cebulowato zgrubiała przez nierozłożone pochwy liściowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Koeleria glauca (Spreng.) DC. (strzęplica sina)
wystepowanie
syn. Koeleria glauca DC. · Koeleria glauca (Schkuhr) DC. · Koeleria glauca (Schrad) DC. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Murawy piaskowe, widne bory sosnowe.
  
  
↑nie pochwy w nasadzie źdźbeł nie strzępią się włóknisto
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasada pędów nie zgrubiałe bulwkowato.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nieblaszki liści łodygowych na brzegu nie orzęsione
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski 2 (3)-kwiatowe, (2) 3.5-5 (6) mm długości. Wiecha (2) 3-8 (17) cm dł., wąskopodługowata, ±klapowana (szczególnie u dołu).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. (strzęplica nadobna)
wystepowanie
strzęplica grzebieniasta · syn. Koeleria gracilis Pers. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Piaski, suche zbocza, murawy o charakterze stepowym.
    
    
↑nie blaszki liści łodygowych na brzegu orzęsione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski (5) 6-8 mm długości. Wiecha (5) 6-22 cm długości.
    
      
↓niepochwy liściowe nagie, czasem najniższe krótko owłosione; bez kłączy
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe nagie, czasem najniższe krótko owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv. (strzęplica piramidalna)
wystepowanie
syn. Koeleria pyramidata (Lam.) Domin · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Umiarkowanie suche łąki, pastwiska, brzegi lasów, jasne lasy.
      
      
↑nie pochwy liściowe gęsto owłosione; z kłączami
Koeleria grandis (strzęplica polska)
XL
Koeleria grandis (strzęplica polska)
XL
Koeleria grandis (strzęplica polska)
XL
Koeleria grandis (strzęplica polska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe gęsto owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Koeleria grandis Besser ex Gorski (strzęplica polska)
wystepowanie
syn. Koeleria polonica Domin · Koeleria grandis Besser · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Bory sosnowe, piaski.