atlas-roslin.pl

Brachypodium [🔉 bra·chi·po·di·um]

kłosownica
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nietrawa roczna do 25 cm wysokości
Brachypodium distachyon (kłosownica dwukłoskowa)
XL
Brachypodium distachyon (kłosownica dwukłoskowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłos 2-4 cm długości, z 1-2 (6) kłoskami bocznie spłaszczonymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dawniej zawleczona we Wrocławiu.
  
  
↑nie byliny ponad 25 cm wysokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Grono 7-20 cm długości, wielokłoskowe, kłoski ±obłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Gatunki rodzime.
  
    
↓niekępkowa, bez rozłogów
Brachypodium sylvaticum (kłosownica leśna)
Brachypodium sylvaticum (kłosownica leśna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości 5-15 mm długości, równe lub dłuższe od plewki dolnej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Brachypodium sylvaticum (kłosownica leśna)
wystepowanie
syn. Brachypodium sylvaticum · 491
  Lasy liściaste, polany, łąki, zakrzaczenia.
    
    
↑nie z długimi podziemnymi rozłogami, niekępkowe
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości do 6 mm długości, krótsza od plewki dolnej (7-11 mm długiej, przeważnie owłosionej).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
wystepowanie
syn. Brachypodium pinnatum · 491
  Suche murawy, widne lasy i ich skraje, zakrzaczenia.