↓niekłoski na krótkiej szypułce, szypułka ze szczecinami znacznie dłuższymi od kłosków; plewy 3
Setaria pumila
Setaria pumila (włośnica sina)
wiecha kłosokształtna w przekroju, kłoski i szczeciny
Setaria pumila (włośnica sina)
3D
kłoski
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. (włośnica sina)
wystepowanie - Setaria pumila (włośnica sina)
syn. Setaria glauca (L.) P. Beauv. · Setaria glauca P. Beauv. · Setaria pumila (Poir.) Schult. · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
↑nie kłoski siedzące lub z krótką szypułą ale bez szczecin; plewy (0) 1-2
↓niekłoski na dwóch bokach 3-kątnej osi kwiatostanu, jednokwiatowe, bez plew (dolna drobna)
Nardus stricta
Nardus stricta
Nardus stricta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski szydlastolancetowate, jednokwiatowe, bez plewy górnej, dolna bardzo drobna; przed kwitnieniem ściśle przytulone do osi kwiatostanu, potem grzebianiasto odstające. Plewka dolna oścista.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Nardus stricta L. (bliźniczka psia trawka)
wystepowanie - Nardus stricta (bliźniczka psia trawka)
bliźniczka wyprostowana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Ubogie pastwiska górskie, wrzosowiska, torowiska.
↑nie kłoski rozmieszczone ± jednostronne LUB na dwóch przeciwległych stronach LUB wokół osi kwiatostanu
↓niekłoski ± jednostronnie rozmieszczone na osi kwiatostanu, wzniesione, 3-6-kwiatowe
↓niekwiatostan stosunkowo luźny; zalążnia naga; na niżu
Sclerochloa dura
Sclerochloa dura
XL
kwiatostan
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki tępawe, bezostne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. (suchotraw twardy)
wystepowanie - Sclerochloa dura (suchotraw twardy)
syn. Sclerochloa dura P. Beauv. · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Gatunek w zespołach o charakterze stepowym, także w miejscach suchych i wydeptywanych.
↑nie kwiatostan bardzo gęsty; zalążnia naga; roślina wysokogórska
Oreochloa disticha
Oreochloa disticha (boimka dwurzędowa)
Oreochloa disticha (boimka dwurzędowa)
▶ Oreochloa disticha (Wulfen) Link (boimka dwurzędowa)
wystepowanie - Oreochloa disticha (boimka dwurzędowa)
syn. Sesleria disticha Pers. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie kłoski rozmieszczone na dwóch przeciwległych stronach lub wokół osi kwiatostanu; siedzące lub na bardzo krótkiej szypułce
↓niew każdym węźle wyrastają dwa kłoski; długokłączowa bylina piasków, liście bardzo sztywne, niebieskawe;
Leymus arenarius
Leymus arenarius
Leymus arenarius
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Długokłączowa bylina piasków, liście bardzo sztywne, niebieskawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Leymus arenarius (L.) Hochst. (wydmuchrzyca piaskowa)
wystepowanie - Leymus arenarius (wydmuchrzyca piaskowa)
syn. Elymus arenarius L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wydmy nadmorskie, czasem sadzona w głębi lądu, stosowana jako ozdobna.
↑nie ↓niez jednego węzła na osi kwiatostanu wyrastają zwykle 3 kłoski silnie zbliżone (u nasady kłoska są dwa kolejne, czasem mniejsze, sterylne)
↓niewszystkie 3 kłoski w grupie na szypułkach, dojrzałe rozpadają się a oś kwiatostanu nie rozpada się; bylina leśna
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
pokrój
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
wiecha
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewy w nasadzie zrośnięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz (jęczmieniec zwyczajny)
wystepowanie - Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
wydmuchrzyca zwyczajna · syn. Elymus europaeus L. · Hordelymus europaeus (L.) Harz · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Bylina lasów liściastych.
↑nie centralny kłosek siedzący, boczne na szypułkach, dojrzałe nie rozpadają się, czasem rozpada się oś kwiatostanu
Hordeum
kłos
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewy w nasadzie wolne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Jednoroczne uprawiane zboża lub rośliny terenów ruderalnych.
↑nie kłoski identyczne
↓niekłoski rozmieszczone wokół osi kwiatostanu
Phleum pratense
kępa z uschniętymi wiechami kłosokształtnymi
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
↑nie kłoski rozmieszczone na osi kwiatostanu w dwóch rzędach, naprzeciwko siebie
↓niekłoski na bardzo krótkich szypułkach, wąsko walcowate
Brachypodium sylvaticum (kłosownica leśna)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
↑nie kłoski siedzące, inne kształtu
↓niekłoski ustawione wąską stroną do osi kwiatostanu, siedzące, z jedną plewą (szczytowy z dwoma)
Lolium perenne (życica trwała)
Lolium perenne (życica trwała)
↓niekłoski 1-2-kwiatowe
Hainardia cylindrica (hajnardia walcowata)
XL
Hainardia cylindrica (hajnardia walcowata)
XL
▶ Hainardia cylindrica (Willd.) W. Greuter (hajnardia walcowata)
syn. Lepturus cylindricus (Willd.) Trin. · efemerofit [491]
  Rośliny roczne, rzadko zawlekane.
↑nie część kłosków na gałązkach
×Festulolium adscendens (kostrzyca łukowata)
×Festulolium braunii (kostrzyca Brauna)
▶ ×Festulolium (kostrzyca)
syn. Festuca × Lolium  · Festuca × Lolium
↑nie kłoski przylegają do osi kwiatostanu szerszą stroną, wszystkie z dwoma plewami
↓niekłoski dwukwiatowe, często ze szczątkowym trzecim kwiatem; plewy szydlaste, jednonerwowe; uszka nagie
Secale cereale
Secale cereale
łan dojrzałych roślin
  Uprawiana roślina zbożowa.
plewy z dwoma orzęsionymi kilami, kłos nie rozpada się
Dasypyrum villosum (dasypyrum kosmate)
XL
Dasypyrum villosum (dasypyrum kosmate)
▶ Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy (dasypyrum kosmate)
syn. Haynaldia villosa (L.) Schur · efemerofit [491]
↑nie kłoski 3-8-kwiatowe; plewy jajowate lub lancetowate, 3- lub więcej -nerwowe (rzadko jednonerwowe)
↓niejednoroczne, łatwo dają się wyrwać z korzeniami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieuprawiane zboża; plewy jajowate, przynajmniej w górze z ostrym kilem
Triticum aestivum
kwitnące kłosy
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Oś kwiatostanu nie rozpada się po dojrzeniu (u współczesnych odmian uprawnych).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Jednoroczne zboża uprawne.
↑nie ↓nieuprawiane zboże; plewy jednonerwowe, równowąsko-lancetowate
Triticale
kłosy po przekwitnięciu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewy jednonerwowe, równowąsko-lancetowate (u pszenicy (Triticum aestivum) plewy są jajowate, z (3) 5-11 (13) nerwami, z których 1-2 znacznie silniejsze i wystają przynajmniej w w górze w formie ostrego kila).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ ×Triticale rimpaui Wittm. (pszenżyto zwyczajne)
syn. Triticosecale ×rimpaui (Wittm.) Müntzing · Secale cereale × Triticum aestivum · takson uprawiany [491]
↑nie rzadkie efemerofity; plewy skórzaste, na grzbiecie zaokrąglone, przynajmniej w kłosku szczytowym ościste
Aegilops ligustica (egilops orkiszowaty)
XL
Aegilops cylindrica (egilops cylindryczny)
XL
Aegilops ligustica (egilops orkiszowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dojrzały kłos rozpada się.
  Rzadkie efemerofity.
↑nie byliny kępkowe lub z pełzającymi rozłogami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niejeden silnie kilowato wystający, ekscentryczny nerw środkowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Agropyron cristatum (L.) Gaertn. ssp. pectinatum (M. Bieb.) Tzvelev (perzyk grzebieniasty zgrzebłowaty)
perz grzebieniasty zgrzebłowaty · syn. Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
↑nie plewy co najwyżej z tępym kilem
Elymus caninus (perz psi)
Elymus caninus (perz psi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki dolne z 5 nerwami, wyraźnymi jedynie w górnej 1/4 plewki.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji