↓nie(z) łodygi i pochwy liściowe, szczególnie pędów płonnych, wyraźnie spłaszczone, z dwoma ostrymi krawędziami
↓nie(z) rośliny niskie, (10) 20-40 (90) cm wysokości, niekępkowe z długimi rozłogami
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
pęd płony, widoczne spłaszczone pochwy liściowe
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
szczyt pędu płonego, spłaszczone pochwy liściowe
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Źdźbła podnoszące się lub kolankowato podnoszące się, poniżej 2 mm średnicy, ciemnozielone do brudnozielonych, słabo lśniące, pochwy liściowe szybko bieleją i tworzą duży kontrast z zielonym źdźbłem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Poa compressa L. (wiechlina spłaszczona)
wystepowanie - Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
wyklina spłaszczona · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche zbocza, mury, przydroża.
↑nie (z) wysokie trawy, do 150 cm, kępkowe lub luźnokępkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodygi wzniesione, zwykle ponad 2 mm średnicy; źdźbła zielone, matowe, pochwy długo pozostają zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kłoski (2) 4-5 (6)-kwiatowe; plewki dolne w dole bez wełnistych włosków; języczek orzęsiony
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
3D
plewki dolne nagie
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
3D
języczek króciutko orzęsiony
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
zaostrzono-kapturkowaty szczyt liścia
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszki liściowe 5-12 (15) mm szerokości, krótko zaostrzone i nagle ściągnięte w kapturek; najwyższy liść łodygowy 3-15× dłuższy niż szerszy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Poa chaixii Vill. s. str. (wiechlina Chaixa)
wystepowanie - Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
wiechlina sudecka · wyklina Chaixa · syn. Poa sudetica Haenke · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Żyzne i wilgotne lasy liściaste i mieszane, źródliska, zarośla, parki, łąki.
↑nie (z) kłoski 2-3 (4)-kwiatowe; plewki dolne w dole z długimi wełnistymi włoskami; języczek nieorzęsiony
Poa remota (wiechlina odległokłosa)
plewka dolna w dole wełniście owłosiona
Poa remota (wiechlina odległokłosa)
języczek na górnej krawędzi nagi
Poa remota (wiechlina odległokłosa)
łódeczkowaty szczyt liścia
Poa remota (wiechlina odległokłosa)
kępa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszki liściowe 4-8 mm szerokości, zwykle stopniowo zaostrzone i ściągnięte w kapturek; najwyższe liście łodygowe 15-25× dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Poa remota Forselles (wiechlina odległokłosa)
wystepowanie - Poa remota (wiechlina odległokłosa)
wyklina odległokłosa · syn. Poa chaixi Vill. var. remota Fr. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wilgotne lasy, brzegi potoków, łąki, źródliska.
↑nie (z) łodygi i pochwy liściowe obłe lub niewyraźnie spłaszczone, wtedy bez ostrych kantów
↓nie(z) nasada łodygi cebulowato zgrubiała
Poa bulbosa
pokrój, kwiatostany z rozmnóżkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odziomkowe (przynajmniej pędów płonnych) zwinięte do szczeciniastych, po kwitnieniu szybko zasychają.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Poa bulbosa L. (wiechlina cebulkowata)
wystepowanie - Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
wiechlina cebulkowa · wyklina cebulkowata · takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [491]
  Suche murawy.
↑nie (z) nasada łodygi nie jest cebulkowato zgrubiała
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście po kwitnieniu długo pozostają zielone. Blaszka liściowa płaska, często żłobkowane; jęśli wąskie, szczeciniaste wtedy bardzo długie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) najniższe gałązki wiechy wyrastają pojedynczo lub po 2 z osi kwiatostanu, wyjątkowo więcej
↓nie(z) dolna plewa jednonerwowa, górna 3-nerwowa; jednoroczne lub byliny; plewki dolne na całej długości kilu długo, miękko owłosione
↓nie(z) pędy wzniesione, skośne lub rozłożone; języczek górnego liścia (1.8) 2-4 mm długości
Poa annua (wiechlina roczna)
XL
pokrój
Poa annua (wiechlina roczna)
Poa annua (wiechlina roczna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Języczek górnego liścia łodygowego (1.8) 2-4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Poa annua L. (wiechlina roczna)
wystepowanie - Poa annua (wiechlina roczna)
wyklina roczna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Przydroża, chwast uprawy, tereny ruderalne.
↑nie (z) byliny; pędy wzniesione lub krótko podnoszące się; języczek górnego liścia 0.5-2 (2.4) mm długości
Poa supina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Języczek górnego liścia łodygowego 0.5-2 (2.4) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Poa supina Schrad. (wiechlina niska)
wystepowanie - Poa supina (wiechlina niska)
wyklina niska · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wilgotne drogi leśne, ścieżki przy łąkach.
↑nie (z) obie plewy 3-nerwowa; byliny; plewki dolne na kilu co najwyżej ząbkowane
↓nie(z) języczek najwyższego liścia łodygowego niewyraźny, do 0.7 mm długości; blaszka najwyższego liścia wyraźnie prostopadle odstająca
▶ Poa nemoralis L. (wiechlina gajowa)
wystepowanie - Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
wyklina gajowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) języczek najwyższego liścia łodygowego wyraźny, 2-6 mm długości; blaszka najwyższego liścia zwykle nie odstaje wyraźnie prostopadle
↓nie(z) kłoski ± równomiernie rozłożone na gałązce
Poa laxa (wiechlina wiotka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewy i plewki szpiczaste ale bez ostki. Plewka dolna w nasadzie z kępką włóknistych włosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Poa laxa Haenke (wiechlina wiotka)
wystepowanie - Poa laxa (wiechlina wiotka)
wyklina wiotka · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Skały w wyższych partiach górskich.
↑nie (z) kłoski stłoczone na końcach gałązek
Poa alpina
Poa alpina (wiechlina alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny gęsto lub luźnokępkowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Poa alpina L. (wiechlina alpejska)
wystepowanie - Poa alpina (wiechlina alpejska)
wyklina alpejska · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Podobna wiechlina łąkowa (Poa pratensis) ma wyraźną kępkę włosków w nasadzie plewki dolnej, krótszy języczek i wewnątrzpochwowe rozłogi.
▶ Poa molinerii BALB. (wiechlina Molineriego)
wyklina Molineriego · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
▶ Poa nobilis SKALIŃSKA (wiechlina tatrzańska)
wystepowanie - Poa nobilis (wiechlina tatrzańska)
wiechlina szlachetna · wyklina szlachetna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) najniższe gałązki wiechy wyrastają po (2) 3-5 (7) z osi kwiatostanu; szorstkie; byliny
↓nie(z) języczek najawyższego liścia łodygowego niewidoczny lub do 0.7 mm długości
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
pokrój w czasie kwitnienia
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
kwiatostan, górny liść
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
nasada liścia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny gęsto- lub luźnokępkowe, do 80 cm wysokości. Źdźbła gładkie, wzniesione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Poa nemoralis L. (wiechlina gajowa)
wystepowanie - Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
wyklina gajowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Lasy liściaste i mieszane, zarośla, w parkach wysiewana.
↑nie (z) języczek najwyższego liścia łodygowego (1.5) 2-6 mm długości
↓nie(z) języczek najwyższego liścia łodygowego (2) 2.5-6 mm długości, szpiczasty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Źdźbła szorstkie lub gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) języczek najwyższego liścia do 6 mm długości; źdźbła i pochwy szorstkie
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Źdźbła i pochwy liściowe szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Poa trivialis L. (wiechlina zwyczajna)
wystepowanie - Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
wiechlina szorstka · wyklina zwyczajna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wilgotne i bagienne łąki, lasy łęgowe i zarośla, brzegi cieków wodnych; niekiedy wysiewana.
↑nie (z) języczek najwyższego liścia 2-3 mm długości; źdźbła i pochwy zwykle gładkie
Poa palustris (wiechlina błotna)
Poa palustris (wiechlina błotna)
Poa palustris (wiechlina błotna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Źdźbła i pochwy liściowe gładkie, rzadziej szorstkawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Poa palustris L. (wiechlina błotna)
wystepowanie - Poa palustris (wiechlina błotna)
wyklina błotna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wilgotne łąki, brzegi wód; niekiedy wysiewana.
↑nie (z) języczek najwyższego liścia łodygowego krótki, co najwyżej 2 (2.5) mm długości, ucięty, nie szpiczasty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Źdźbła gładkie, rzadko nieco szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Poa pratensis agg. (wiechlina łąkowa s.l.)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

opis

Rośliny trwałe lub jednoroczne.

space

Kwiatostanem jest luźna wiecha.

space

Poa granitica Braun-Blanq.
wiechlina granitowa

wyklina granitowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491] · ochrona ścisła (1.357) · Czerwonej Lista 2016[311] — NT – bliski zagrożenia · Czerwona Księga — NT – bliski zagrożeniu[169.14]

Poa glauca Vahl
wiechlina sina

wyklina sina · Poa caesia Sm. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]

Poa stiriaca Fritsch et Hayek
wiechlina styryjska

wyklina styryjska · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491] · Czerwonej Lista 2016[311] — VU – narażony · Czerwona Księga — VU – narażony[169.14]

Poa babiogorensis Bernatova, Majkovsky et Obuch
wiechlina babiogórska

wyklina babiogórska · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]

Poa badensis Haenke
wiechlina badeńska

wyklina badeńska · istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej[491]
Poa badensis (wiechlina badeńska)
XL
Poa badensis
Gatunek błędnie podany z Polski — Kwiatkowski P. (2008) Rośliny naczyniowe Karkonoszy i Pogórza Karkonoskiego. Przyroda Sudetów 11, 3-42.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji