atlas-roslin.pl

Poa [🔉 po·a]

wiechlina, wyklina
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) łodygi i pochwy liściowe, szczególnie pędów płonnych, wyraźnie spłaszczone, z dwoma ostrymi krawędziami
  
    
↓nie(z) rośliny niskie, (10) 20-40 (90) cm wysokości, niekępkowe z długimi rozłogami
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Źdźbła podnoszące się lub kolankowato podnoszące się, poniżej 2 mm średnicy, ciemnozielone do brudnozielonych, słabo lśniące, pochwy liściowe szybko bieleją i tworzą duży kontrast z zielonym źdźbłem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Poa compressa L. (wiechlina spłaszczona)
wystepowanie
wyklina spłaszczona · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Suche zbocza, mury, przydroża.
    
    
↑nie (z) wysokie trawy, do 150 cm, kępkowe lub luźnokępkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodygi wzniesione, zwykle ponad 2 mm średnicy; źdźbła zielone, matowe, pochwy długo pozostają zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nie(z) kłoski (2) 4-5 (6)-kwiatowe; plewki dolne w dole bez wełnistych włosków; języczek orzęsiony
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszki liściowe 5-12 (15) mm szerokości, krótko zaostrzone i nagle ściągnięte w kapturek; najwyższy liść łodygowy 3-15× dłuższy niż szerszy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Poa chaixii Vill. s. str. (wiechlina Chaixa)
wystepowanie
wiechlina sudecka, wyklina Chaixa · syn. Poa sudetica Haenke · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Żyzne i wilgotne lasy liściaste i mieszane, źródliska, zarośla, parki, łąki.
      
      
↑nie (z) kłoski 2-3 (4); plewki dolne w dole z długimi wełnistymi włoskami; języczek nieorzęsiony
Poa remota (wiechlina odległokłosa)
Poa remota (wiechlina odległokłosa)
Poa remota (wiechlina odległokłosa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszki liściowe 4-8 mm szerokości, zwykle stopniowo zaostrzone i ściągnięte w kapturek; najwyższe liście łodygowe 15-25× dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Poa remota Forselles (wiechlina odległokłosa)
wystepowanie
wyklina odległokłosa · syn. Poa chaixi Vill. var. remota Fr. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Wilgotne lasy, brzegi potoków, łąki, źródliska.
      
  
↑nie (z) łodygi i pochwy liściowe obłe lub niewyraźnie spłaszczone, wtedy bez ostrych kantów
  
    
↓nie(z) nasada łodygi cebulowato zgrubiała
Poa bulbosa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odziomkowe (przynajmniej pędów płonnych) zwinięte do szczeciniastych, po kwitnieniu szybko zasychają.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Poa bulbosa L. (wiechlina cebulkowata)
wystepowanie
wiechlina cebulkowa, wyklina cebulkowata · Takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit.[491]
  Suche murawy.
    
    
↑nie (z) nasada łodygi nie jest cebulkowato zgrubiała
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście po kwitnieniu długo pozostają zielone. Blaszka liściowa płaska, często żłobkowane; jęśli wąskie, szczeciniaste wtedy bardzo długie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nie(z) najniższe gałązki wiechy wyrastają pojedynczo lub po 2 z osi kwiatostanu, wyjątkowo więcej
      
        
↓nie(z) dolna plewa jednonerwowa, górna 3-nerwowa; jednoroczne lub byliny; plewki dolne na całej długości kilu długo, miękko owłosione
        
          
↓nie(z) pędy wzniesione, skośne lub rozłożone; języczek górnego liścia (1.8) 2-4 mm długości
Poa annua (wiechlina roczna)
XL
Poa annua (wiechlina roczna)
Poa annua (wiechlina roczna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Języczek górnego liścia łodygowego (1.8) 2-4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Poa annua L. (wiechlina roczna)
wystepowanie
wyklina roczna · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Przydroża, chwast uprawy, tereny ruderalne.
          
          
↑nie (z) byliny; pędy wzniesione lub krótko podnoszące się; języczek górnego liścia 0.5-2 (2.4) mm długości
Poa supina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Języczek górnego liścia łodygowego 0.5-2 (2.4) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Poa supina Schrad. (wiechlina niska)
wystepowanie
wyklina niska · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Wilgotne drogi leśne, ścieżki przy łąkach.
          
        
↑nie (z) obie plewy 3-nerwowa; byliny; plewki dolne na kilu co najwyżej ząbkowane
        
          
↓nie(z) języczek najwyższego liścia łodygowego niewyraźny, do 0.7 mm długości; blaszka najwyższego liścia wyraźnie prostopadle odstająca
Poa nemoralis L. (wiechlina gajowa)
wystepowanie
wyklina gajowa · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
          
          
↑nie (z) języczek najwyższego liścia łodygowego wyraźny, 2-6 mm długości; blaszka najwyższego liścia zwykle nie odstaje wyraźnie prostopadle
          
            
↓nie(z) kłoski ±równomiernie rozłożone na gałązce
Poa laxa (wiechlina wiotka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewy i plewki szpiczaste ale bez ostki. Plewka dolna w nasadzie z kępką włóknistych włosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Poa laxa Haenke (wiechlina wiotka)
wystepowanie
wyklina wiotka · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Skały w wyższych partiach górskich.
            
            
↑nie (z) kłoski stłoczone na końcach gałązek
Poa alpina
Poa alpina (wiechlina alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny gęsto lub luźnokępkowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Poa alpina L. (wiechlina alpejska)
wystepowanie
wyklina alpejska · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Podobna wiechlina łąkowa (Poa pratensis) ma wyraźną kępkę włosków w nasadzie plewki dolnej, krótszy języczek i wewnątrzpochwowe rozłogi.
            
              
Poa molinerii BALB. (wiechlina Molineriego)
wyklina Molineriego · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
              
              
Poa nobilis SKALIŃSKA (wiechlina tatrzańska)
wystepowanie
wiechlina szlachetna, wyklina szlachetna · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
              
      
↑nie (z) najniższe gałązki wiechy wyrastają po (2) 3-5 (7) z osi kwiatostanu; szorstkie; byliny
      
        
↓nie(z) języczek najawyższego liścia łodygowego niewidoczny lub do 0.7 mm długości
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny gęsto- lub luźnokępkowe, do 80 cm wysokości. Źdźbła gładkie, wzniesione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Poa nemoralis L. (wiechlina gajowa)
wystepowanie
wyklina gajowa · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Lasy liściaste i mieszane, zarośla, w parkach wysiewana.
        
        
↑nie (z) języczek najwyższego liścia łodygowego (1.5) 2-6 mm długości
        
          
↓nie(z) języczek najwyższego liścia łodygowego (2) 2.5-6 mm długości, szpiczasty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Źdźbła szorstkie lub gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
            
↓nie(z) języczek najwyższego liścia do 6 mm długości; źdźbła i pochwy szorstkie
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Źdźbła i pochwy liściowe szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Poa trivialis L. (wiechlina zwyczajna)
wystepowanie
wiechlina szorstka, wyklina zwyczajna · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Wilgotne i bagienne łąki, lasy łęgowe i zarośla, brzegi cieków wodnych; niekiedy wysiewana.
            
            
↑nie (z) języczek najwyższego liścia 2-3 mm długości; źdźbła i pochwy zwykle gładkie
Poa palustris (wiechlina błotna)
Poa palustris (wiechlina błotna)
Poa palustris (wiechlina błotna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Źdźbła i pochwy liściowe gładkie, rzadziej szorstkawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Poa palustris L. (wiechlina błotna)
wystepowanie
wyklina błotna · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Wilgotne łąki, brzegi wód; niekiedy wysiewana.
            
          
↑nie (z) języczek najwyższego liścia łodygowego krótki, co najwyżej 2 (2.5) mm długości, ucięty, nie szpiczasty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Źdźbła gładkie, rzadko nieco szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
            
↓nie(z) blaszki liściowe pędów sterylnych szczeciniasto zwinięte
Poa angustifolia (wiechlina wąskolistna)
XL
Poa angustifolia (wiechlina wąskolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Języczek najwyższego liścia łodygowego 1-2 mm długości, nie zbiegający brzegiem pochwy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Poa angustifolia L. (wiechlina wąskolistna)
wystepowanie
wyklina wąskolistna · syn. Poa pratensis L. ssp. angustifolia (L.) Gaudin · Poa pratensis L. ssp. setacea Doell · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Suche murawy, zbocza, lasy, zarośla i przydroża.
            
            
↑nie (z) wszystkie blaszki liściowe płaskie lub rynienkowate, niezwinięte, jeśli zwinięte to krótkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Języczek najwyższego liścia łodygowego ok. 1 mm długości, zbiegający po brzegu pochwy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
            
              
↓nie(z) rośliny luźnokępkowe, większość pędów 1-2-kolankowych
Poa subcaerulea (wiechlina równoplewa)
XL
Poa subcaerulea (wiechlina równoplewa)
Poa subcaerulea (wiechlina równoplewa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszki liści przeważnie niebieskawe lub szarozielone, górą przeważnie owoszczone; 15-30 mm szerokości, w nasadzie owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Poa subcaerulea Sm. (wiechlina równoplewa)
wyklina równoplewa · syn. Poa pratensis L. ssp. irrigata (Lindm.) H. Lindb. · Poa humilis Hoffm. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Solniska, wilgotne piaski nadmorskie, przydroża.
              
              
↑nie (z) rośliny kępkowe, pędy zwykle 2-4-kolankowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszki liściowe przeważnie zielone do żółtawozielonych, nieowoszczone, płaskie, rzadziej niektóre zwinięte (i wtedy krótkie); 2-4 mm szerokości, w nasadzie nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Poa pratensis L. (wiechlina łąkowa)
wystepowanie
wyklina łąkowa · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Łąki, widne lasy liściaste, zarośla, na glebach świeżych i wilgotnych; niekiedy wysiewana.
              
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
Rośliny trwałe lub jednoroczne.

Blaszka liściowa w pączku złożona, zakończona kapturkowato. Wzdłuż nerwu środkowego biegną dwie bruzdy („ślady nart”). Ostróg brak, języczki liściowe występują.

Kwiatostanem jest luźna wiecha.

Kłoski 1-10-kwiatowe, znacznie dłuższe od plew; plewa dolna 1-3-nerwowa, 3× krótsza od kłoska; plewa górna 3-5-nerwowa, 1.5-2× krótsza od kłoska; plewka dolna 3-5 (7)-nerwowa, prawie bezostna, naga lub w dole owłosiona lub z obfitym pęczkiem długich wełnistych włosków; plewka górna 2-nerwowa, otacza ziarniak od strony brzusznej i brzegiem zachodzi na plewkę dolną.Rośliny trwałe lub jednoroczne.

space

Kwiatostanem jest luźna wiecha.

space

Poa granitica · wiechlina granitowa

wyklina granitowa
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
ochrona ścisła (1.357)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
Czerwona Księga — NT – bliski zagrożeniu

Poa glauca · wiechlina sina

wyklina sina
Poa caesia Sm.
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]

Poa stiriaca · wiechlina styryjska

wyklina styryjska
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Czerwona Lista — VU–narażony
Czerwona Księga — VU – narażony

Poa babiogorensis · wiechlina babiogórska

wyklina babiogórska
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]

Poa badensis · wiechlina badeńska

wyklina badeńska
Istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej.[491]
wiechlina badeńska (Poa badensis)
Poa badensis
Gatunek błędnie podany z Polski — Kwiatkowski P. (2008) Rośliny naczyniowe Karkonoszy i Pogórza Karkonoskiego. Przyroda Sudetów 11, 3-42.Gatunek błędnie podany z Polski — Kwiatkowski P. (2008) Rośliny naczyniowe Karkonoszy i Pogórza Karkonoskiego. Przyroda Sudetów 11, 3-42.