↓nie(z) plewki górnej brak lub nie dłuższa jak 1/5 plewki dolnej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 1-3 mm szerokości, odziomkowe szczeciniaste, często niebieskawe; języczek liściowy 1-4.5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) gałązki wiechy gładkie
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
XL
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewka dolna z ością wyrastającą poniżej jej połowy.
▶ Agrostis rupestris All. s.l. (mietlica skalna)
wystepowanie - Agrostis rupestris (mietlica skalna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Skały i hale w piętrze alpejskim.
↑nie (z) gałązki wiechy szorstkie, ze szczecinkowatymi włoskami do 0.1 mm długości
(z) ości zawsze obecne, wyrastają w nasadzie plewki dolnej
Agrostis alpina (mietlica alpejska)
Agrostis alpina (mietlica alpejska)
Agrostis alpina (mietlica alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski 3-5 mm długości.
▶ Agrostis alpina Scop. (mietlica alpejska)
wystepowanie - Agrostis alpina (mietlica alpejska)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Rośliny piętra subalpejskiego, skały i murawy.
(z) ości wyrastają poniżej połowy plewki dolnej lub brak
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości wyrastają poniżej połowy plewki dolnej lub rzadziej ich brak.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) trawa stanowisk wilgotnych, z długimi nadziemnymi rozłogami
Agrostis canina (mietlica psia)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście delikatne, wiotkie, szarozielone, łodygowe płaskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Agrostis canina L. s.str. (mietlica psia)
wystepowanie - Agrostis canina (mietlica psia)
mietlica wąskoliściowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Występuje na niżu i w górach. Jest związany z ubogimi torfowiskami niskimi i z torfowiskami przejściowymi, zbiorowiskami rzędów Caricion canescentis-fuscae i Rhynchosporion albae - torfowiska, źródliska, wilgotne wrzosowiska, łąki i pastwiska.
↑nie (z) trawa stanowisk suchych, bez płożących się nadziemnych rozłogów
Agrostis vinealis (mietlica piaskowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście sztywne, zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Agrostis vinealis Schreb. (mietlica piaskowa)
wystepowanie - Agrostis vinealis (mietlica piaskowa)
syn. Agrostis coarctata Ehrh. ex Hoffm. · Agrostis stricta J.F. Gmel · Agrostis canina L. ssp. montana (Hartm.) Hartm. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Gatunek często nieodróżniany od mietlicy psiej (Agrostis canina) s.str.; pionierski na luźnych piaskach, zwłaszcza w dolinach dużych rzek, w zbiorowiskach O.Sedo-Scleranthetalia na niżu, nie w górach.
↑nie (z) plewka górna przynajmniej połowy długości plewki dolnej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście płaskie, 2-5 mm szerokości; języczek liściowy do 2 mm długości, ucięty lub wydłużony i ponad 2 mm długi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) języczek ucięty, środkowy i dolnych liści łodygowych do 1.3 mm długości
Agrostis capillaris (mietlica pospolita)
Agrostis capillaris (mietlica pospolita)
Agrostis capillaris (mietlica pospolita)
forma żyworodna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gałązki wiechy zwykle jedynie rzadko szczeciniaste, szypułki kłosków czasami prawie gładkie. Wiecha w zarysie ± jajowata, także po kwitnieniu rozpierzchła, czerwonofioletowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Agrostis capillaris L. (mietlica pospolita)
wystepowanie - Agrostis capillaris (mietlica pospolita)
syn. Agrostis tenuis Sibth. · Agrostis vulgaris With. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Jasne lasy, łąki, pastwiska, miedze, przydroża; niekiedy wysiewana.
↑nie (z) języczek przynajmniej trochę spiczasty, u środkowych i dolnych liści 2-5 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gałązki wiechy i szypułki kłosków ± gęsto szczeciniasto owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Agrostis stolonifera agg.
↓nie(z) plewka dolna na grzbiecie ± gęsto, długo owłosiona, z ością i 2 nerwami bocznymi wybiegającym w wyraźne ostki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście szarozielone, często zwinięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Agrostis castellana Boiss. et Reut. (mietlica kastylijska)
takson wyłączony z flory Polski [w czekliście 2002 gatunek był podany jako efemerofit, brak jednak potwierdzonych danych o jego występowaniu (2020)] [491]
  Rozprzestrzenia się na przydrożach; do odnalezienia u nas.
↑nie (z) plewki dolne na grzbiecie nagie, zwykle bezostne i bez wybiegających nerwów bocznych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście zwykle płaskie, najczęściej zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Agrostis alba s.l.
↓nie(z) trawa bez nadziemnych rozłogów
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
3D
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Źdźbła wzniesione, z pędami płonnymi tylko u nasady.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Agrostis gigantea Roth (mietlica olbrzymia)
wystepowanie - Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
syn. Agrostis alba L. sensu auct. polon. p.p. (1) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Brzegi lasów, pola, przydroża, łąki, tereny ruderalne; niekiedy podsiewana.
↑nie (z) trawa z długimi pokładającymi się nadziemnymi ulistnionymi rozłogami
Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)
XL
Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)
Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Źdźbła często rozgałęzione, pokładające się i łukowato podnoszące się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Agrostis stolonifera L. (mietlica rozłogowa)
wystepowanie - Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)
syn. Agrostis alba L. sensu auct. polon. p.p. (2) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wilgotne łąki, pastwiska, źródliska, rowy, aluwia, brzegi wód.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji