⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: trawy - wiecha, kłoski jednokwiatowe]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) plewki górnej brak lub nie dłuższa jak 1/5 plewki dolnej (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Liście 1-3mm szerokości, odziomkowe szczeciniaste, często niebieskawe; języczek liściowy 1-4.5mm długości.
· ta cecha diagnostyczna ...
  
    
(p) gałązki wiechy gładkie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Plewka dolna z ością wyrastającą poniżej jej połowy.
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skały i hale w piętrze alpejskim.
    
    
(p) gałązki wiechy szorstkie, ze szczecinkowatymi włoskami do 0.1mm długości (↑nie)
    
      
(p) ości zawsze obecne, wyrastają w nasadzie plewki dolnej
Agrostis alpina (mietlica alpejska)
Agrostis alpina (mietlica alpejska)
Agrostis alpina (mietlica alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Kłoski 3-5mm długości.
Agrostis alpina (mietlica alpejska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rośliny piętra subalpejskiego, skały i murawy.
      
        
(p) ości wyrastają poniżej połowy plewki dolnej lub brak
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Kłoski 2-3mm długości.
  Rośliny niżu.
        
          
(p) trawa stanowisk wilgotnych, z długimi nadziemnymi rozłogami (↓nie)
Agrostis canina (mietlica psia)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Liście delikatne, wiotkie, szarozielone, łodygowe płaskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Agrostis canina (mietlica psia)
wystepowanie
mietlica wąskoliściowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska, źródliska, wilgotne wrzosowiska, łąki i pastwiska.
          
          
(p) trawa stanowisk suchych, bez płożących się nadziemnych rozłogów (↑nie)
Agrostis vinealis (mietlica piaskowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Liście sztywne, zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Agrostis vinealis (mietlica piaskowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nasłonecznione wzgórza, piaski, bory sosnowe.
          
  
(p) plewka górna przynajmniej połowy długości plewki dolnej (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Liście płaskie, 2-5mm szerokości; języczek liściowy do 2mm długości, ucięty lub wydłużony i ponad 2mm długi.
· ta cecha diagnos ...
  
    
(p) języczek ucięty, środkowy i dolnych liści łodygowych do 1.3mm długości (↓nie)
Agrostis capillaris (mietlica pospolita)
Agrostis capillaris (mietlica pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Gałązki wiechy zwykle jedynie rzadko szczeciniaste, szypułki kłosków czasami prawie gładkie. Wiecha w zarysie ±jajowata, także po kwitnieniu rozpierzchła, czerwonofioletowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
Agrostis capillaris (mietlica pospolita)
wystepowanie
syn. Agrostis tenuis · Agrostis vulgaris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Jasne lasy, łąki, pastwiska, miedze, przydroża; niekiedy wysiewana.
    
    
(p) języczek przynajmniej trochę spiczasty, u środkowych i dolnych liści 2-5mm długości (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Gałązki wiechy i szypułki kłosków ±gęsto szczeciniasto owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
    
      
(p) plewka dolna na grzbiecie ±gęsto, długo owłosiona, z ością i 2 nerwami bocznymi wybiegającym w wyraźne ostki (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Liście szarozielone, często zwinięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
  Rozprzestrzenia się na przydrożach; do odnalezienia u nas.
      
      
(p) plewki dolne na grzbiecie nagie, zwykle bezostne i bez wybiegających nerwów bocznych (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Liście zwykle płaskie, najczęściej zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
  Agrostis alba s.l.
      
        
(p) trawa bez nadziemnych rozłogów (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· Źdźbła wzniesione, z pędami płonnymi tylko u nasady.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przegląd ...
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
wystepowanie
syn. Agrostis alba · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi lasów, pola, przydroża, łąki, tereny ruderalne; niekiedy podsiewana.
        
        
(p) trawa z długimi pokładającymi się nadziemnymi ulistnionymi rozłogami (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· Źdźbła często rozgałęzione, pokładające się i łukowato podnoszące się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądo ...
Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki, pastwiska, źródliska, rowy, aluwia, brzegi wód.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu