↓nieoś kłoska długo owłosiona
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłosek 3-4-kwiatowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Scolochloa festucacea (Willd.) LINK (skolochloa trzcinowata)
wystepowanie - Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
syn. Graphephorum arundinaceum Asch. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Duża roślina szuwarowa.
↑nie oś kłoska naga lub jednostronnie krótko owłosiona
↓nieznamiona wyrastają poniżej szczytu zalążni; plewki dolne prawie zawsze dwuzębne; kłoski duże
Bromus tectorum (stokłosa dachowa)
Bromus secalinus
kwiatostan
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy często całe zamknięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie znamiona wyrastają ze szczytu zalążni
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Oś wiechy zwykle 3-kanciasta, gałązki jednostronne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieplewki dolne z ością, ość przynajmniej 1 mm długości
↓niepręcik jeden, rośliny roczne
Vulpia myuros (wulpia mysi ogon)
XL
Vulpia myuros (wulpia mysi ogon)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny roczne, 10-50 cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie pręciki 3; byliny; ość krótka; oś kłoska pod kłoskiem niezgrubiała
↓nieplewka dolna w dole ze sztywnymi włoskami
Bellardiochloa violacea (wiechlinostrzewa fioletowa)
XL
Bellardiochloa violacea (wiechlinostrzewa fioletowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Odcinki osadki kłoska w górze z wieńcem sztywnych włosków 0.4-0.6 mm długich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov. (wiechlinostrzewa fioletowa)
wystepowanie - Bellardiochloa violacea (wiechlinostrzewa fioletowa)
wiechlina fioletowa · syn. Poa violacea Bellardi · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wysokogórska trawa gęstokępkowa.
↑nie plewka dolna w dole naga lub prawie naga
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
Festuca ovina s.str. (kostrzewa owcza (s.str.))
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Odcinki osadka często ± owłosione ale bez wieńca sztywnych włosków na szczycie odcinka.
↑nie plewki dolne bezostne lub ostro zakończone z ostką poniżej 1mm
↓nieplewki z kilem, ostrogrzbieciste, na przekroju poprzecznym V-kształtne; kłoski drobne bezostne
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wierzch blaszki liściowej z ± wyraźnym, podwójnym rowkiem, poza tym bez bruzdek.
↑nie plewki obłe, bezostne lub z ostkami
↓niekłoski drobne, 1-3 mm długości, 2-3 (5)-kwiatowe
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
XL
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski bocznie spłaszczone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. (brodobrzanka wodna)
wystepowanie - Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
syn. Catabrosa aquatica P. Beauv. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie kłoski 4-15 mm długości, ponad 2-3-kwiatowe, obłe
↓nieosie kłosków bardzo krótkie, grube, sztywne; kłoski w przekroju poprzecznym eliptyczne
Catapodium rigidum (skleropoa sztywna)
Catapodium rigidum (skleropoa sztywna)
Catapodium rigidum (skleropoa sztywna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. (skleropoa sztywna)
syn. Desmazeria rigida (L.) Tutin · Scleropoa rigida (L.) Griseb. · efemerofit [491]
  Niskie, roczne efemerofity.
↑nie osie kłosków dłuższe, nie sztywne; kłoski w przekroju poprzecznym prawie okrągłe; byliny
↓nieplewki bez błoniastego obrzeżenia, zaostrzone, często z krótką ostką
kłoski spłaszczone, wiecha nieregularna z częścią kłosków siedzącą w wycięciach osi gałązki (jak w rodzaju życica (Lolium))
×Festulolium braunii (kostrzyca Brauna)
XL
×Festulolium adscendens (kostrzyca łukowata)
XL
▶ ×Festulolium (kostrzyca)
syn. Festuca × Lolium  · Festuca × Lolium
↑nie plewki błoniasto obrzeżone, zawsze bezostne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niepochwy liściowe prawie całe zamknięte, liście 5-15 mm szerokości
Glyceria maxima
Glyceria fluitans (manna jadalna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki wyraźnie 7-nerwowe. Plewy 1-nerwowe.
  Zwykle rośliny brzegów wód.
↑nie pochwy liściowe otwarte, liście 2-3 (6) mm szerokości
Puccinellia distans (mannica odstająca)
pokrój
Puccinellia capillaris (mannica delikatna)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki niewyraźnie 5-nerwowe. Plewy 1-3-nerwowe.
  Rośliny solnisk i przydroży.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji