Avenula

owsica
  
↓nieplewka górna na kilu naga i gładka
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Włoski w górnej części odcinków osi kłoska 3-6mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
Avenula pubescens (owsica omszona)
wystepowanie
owies omszony · syn. Avenastrum pubescens · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki suche i wilgotne, murawy, miedze.
  
  
↑nie plewka górna na kilu z krótkimi włoskami przechodzącymi w szczecinki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Włoski w górnej części odcinków osi kłoska do 3mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
· ta cecha diagnosty ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
  
    
↓niekłoski zwykle 9-16mm długości, plewa górna i plewka dolna dwóch pierwszych kwiatów (7)8-12(13)mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Trawa z krótkimi, pełzającymi podziemnymi rozłogami. Pochwy liściowe pędów płonnych do prawie 1/3 długości zamknięte. Blaszka liściowa spodem z cienkim i gładkim nerwem środkowym.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Avenula versicolor (owsica pstra)
wystepowanie
syn. Avenastrum versicolor · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy wysokogórskie.
    
    
↑nie kłoski zwykle 14-25mm, plewa górna i plewka dolna dwóch niższych kwiatów (12)13-15mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Włoski w nasadzie plewki dolnej niższych kwiatów 1.2-2mm długości.
    
      
↓nieblaszka liści odziomkowych 1-3mm szerokości; pochwy obłe lub słabo spłaszczone
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Języczki liściowe 0.5-1mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
wystepowanie
syn. Avenastrum pratense · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy i zarośla, łąki o charakterze stepowym.
      
      
↑nie blaszka liści odziomkowych 6-12mm szerokości; pochwy silnie spłaszczone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· Języczki liściowe 1-2(4)mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Avenula planiculmis (owsica spłaszczona)
wystepowanie
syn. Avenastrum planiculmie · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina głównie górska, hale, zakrzaczenia, widne lasy i ich skraje.