↓niez jakąś jedną, wybitnie wyróżniającą cechą
↓nieszypułka kłoska z długimi szczecinami
Setaria pumila
Setaria pumila (włośnica sina)
wiecha kłosokształtna w przekroju, kłoski i szczeciny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski jednokwiatowe, plew pozornie 3.
↑nie ↓niecałe plewy długo, gęsto, miękko owłosione
Lagurus ovatus
Lagurus ovatus
↑nie ↓niepod każdym kłoskiem płodnym znajduje się przekształcony jakby w grzebieniastą podsadkę kłosek płonny
Cynosurus cristatus (grzebienica pospolita)
Cynosurus cristatus (grzebienica pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kłoski płodne jednokwiatowe, płonne wielokwiatowe; plewki płodnych w górze dwuklapowe z długą ością
Lamarckia aurea (lamarkia złota)
XL
Lamarckia aurea (lamarkia złota)
▶ Lamarckia aurea (L.) Moench (lamarkia złota)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście [491]
  Trawa jednoroczna z regionu śródziemnomorskiego. U nas uprawiana, ozdobna.
↑nie ↓niegórna plewa z silnymi hakowatymi wyrostkami
Tragus racemosus (tragus śródziemnomorski)
XL
Tragus racemosus (tragus śródziemnomorski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski po 3-5 na krótkich gałązkach, nie wszystkie w pełni rozwinięte.
  Efemerofity ze strefy śródziemnomorskiej, subtropikalnej i tropikalnej.
↑nie kłosek z jednym kwiatem obupłciowym, nad nim naga buławka ze zrośniętych 1-2 kwiatów sterylnych
Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
wiecha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewka kwiatu obupłciowego wzdłuż całego brzegu gęsto i długo (do 2mm) jedwabiście owłosiona. Kłos pozorny po przekwitnięciu odstająco, srebrzyście owłosiony przez te włoski.
↑nie bez wyróżniających cech jak w pozycjach klucza wyżej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· plewy nagie lub krótko owłosione, błoniaste, bez silnych hakowatych ości;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niekłoski jednokwiatowe; czasem dodatkowo z 1-2 niedokształconymi kwiatami lub z wyłącznie męskimi
↓nieplewy zrośnięte w ponad połowie; plewka często z kolankowatą ością
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
kłoski jednokwiatowe, odpadające w całości
Polypogon monspeliensis (polipogon montpeliański)
Polypogon monspeliensis (polipogon montpeliański)
XL
  Niekiedy zawlekane na terenach ruderalnych.
↑nie plewy wolne, niezrośnięte
↓nieplewy dolne na brzegu szeroko oskrzydlone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki bezostne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie plewy na grzbiecie nieoskrzydlone
↓nieplewy pozornie 4, zewnętrzne różne
Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)
Anthoxanthum aristatum
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręciki dwa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie plewy dwie, ± jednakowe; pręciki (2) 3
↓nieoś kłoska naga
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha do 15 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie oś kłoska poniżej ostrych plewek długo owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha 15-25 cm długości i 1.5-2 cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Wysokie trawy wydmowe.
↓niewłoski w nasadzie plewek dolnych sięgają 1/3 ich długości
Ammophila arenaria
pokrój kępy; zbiorowisko: Elymo-Ammophiletum arenariae Br.-Bl. et De Leeuw 1936
Ammophila arenaria
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha walcowata, do 15 cm długości, gęsta, biaława.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Ammophila arenaria (L.) Link (piaskownica zwyczajna)
wystepowanie - Ammophila arenaria (piaskownica zwyczajna)
syn. Ammophila arenaria Link · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie włoski w nasadzie plewek dolnych sięgają połowy ich długości
Calammophila baltica (trzcinnikownica nadbrzeżna)
XL
Calammophila baltica (trzcinnikownica nadbrzeżna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha luźna, wyraźnie klapowana (widać część osi kwiatostanu), do 25 cm długości, ± brązowawa, często fioletowo nabiegła.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Calammophila baltica (Flüggé ex Schrad.) Brand (2) (trzcinnikownica nadbrzeżna)
wystepowanie - Calammophila baltica (trzcinnikownica nadbrzeżna)
syn. ×Ammocalamagrostis baltica (Flüggé ex Schrad.) P. Fourn. · Ammophila arenaria × Calamagrostis epigejos · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Naturalny mieszaniec piaskownicy zwyczajnej (Ammophila arenaria) i trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigejos), występuje na wybrzeżu Bałtyku.
↑nie kłoski dwu lub wielokwiatowe
↓nieość 3-4 mm długości, wyrasta z dolnej 1/3 grzbietu plewki
Aira praecox (śmiałka wczesna)
Aira praecox (śmiałka wczesna)
Aira praecox (śmiałka wczesna)
XL
▶ Aira praecox L. (śmiałka wczesna)
wystepowanie - Aira praecox (śmiałka wczesna)
śmiałek wczesny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie plewka bezostna lub z ością wyrastającą z jej szczytu
↓nieplewy znacznie krótsze od kłosków, górne przynajmniej 2× dłuższe od dolnych; rośliny jednoroczne
↓nieplewki tępe, bezostne; źdźbła zwykle różyczkowato rozłożone, przylegające do ziemi; pręciki 3
Sclerochloa dura
Sclerochloa dura
XL
kwiatostan
▶ Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. (suchotraw twardy)
wystepowanie - Sclerochloa dura (suchotraw twardy)
syn. Sclerochloa dura P. Beauv. · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
↑nie plewki szpiczaste, z 7-15 mm długą ością; źdźbła wzniesione; pręcik 1
Vulpia myuros (wulpia mysi ogon)
XL
Vulpia myuros (wulpia mysi ogon)
XL
↑nie ↓niekłoski (1) 2-6-kwiatowe, plewy nierówne, oś kwiatostanu łamliwa; jednoroczna
Rostraria cristata (rostraria grzebieniasta)
Rostraria cristata (rostraria grzebieniasta)
Rostraria cristata (rostraria grzebieniasta)
▶ Rostraria cristata (L.) Tzvelev (rostraria grzebieniasta)
syn. Lophochloa cristata (L.) Hyl. · efemerofit [491]
  Rzadko zawlekana trawa jednoroczna z rejonu śródziemnomorskiego; do 40cm wysokości. Przypomina wyczyniec kolankowy (Alopecurus geniculatus).
↑nie plewy ± długości kłosków, górne niewiele dłuższe od dolnych; byliny
↓niekłos pozorny podługowato jajowaty do walcowatego, do 15 cm długości
Koeleria glauca (strzęplica sina)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki szpiczaste lub tępe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie kłos pozorny jajowaty, do 3 cm długości
Sesleria caerulea (sesleria błotna)
Sesleria uliginosa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki na końcu 2-5-ząbkowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji