atlas-roslin.pl
klucz główny » system » Tracheophyta » Euphyllophyta » Spermatophyta » Magnoliophyta » klad 11757 » core angiosperms » klad 11759 » Monocotyledoneae » klad 5626 » klad 11762 » klad 11764 » klad 5694 » commelinids » klad 6883 » Poales » klad 6336 » Poaceae »

trawy - wiecha kłosokształtna

Poaceae Poaceae Poaceae PoaceaePoaceae🔑trawy - kilka kłosów złożonychtrawy - wiecha, kłoski jednokwiatowe
  
↓niez jakąś jedną, wybitnie wyróżniającą cechą
  
    
↓nieszypułka kłoska z długimi szczecinami
Setaria pumila
Setaria pumila (włośnica sina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski jednokwiatowe, plew pozornie 3.
    
    
↑nie ↓niecałe plewy długo, gęsto, miękko owłosione
Lagurus ovatus
Lagurus ovatus
    
    
↑nie ↓niepod każdym kłoskiem płodnym znajduje się przekształcony jakby w grzebieniastą podsadkę kłosek płonny
Cynosurus cristatus (grzebienica pospolita)
Cynosurus cristatus (grzebienica pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
kłoski płodne jednokwiatowe, płonne wielokwiatowe; plewki płodnych w górze dwuklapowe z długą ością
Lamarckia aurea (lamarkia złota)
XL
Lamarckia aurea (lamarkia złota)
Lamarckia aurea (L.) Moench (lamarkia złota)
Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
  Trawa jednoroczna z regionu śródziemnomorskiego. U nas uprawiana, ozdobna.
      
    
↑nie ↓niegórna plewa z silnymi hakowatymi wyrostkami
Tragus racemosus (tragus śródziemnomorski)
XL
Tragus racemosus (tragus śródziemnomorski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski po 3-5 na krótkich gałązkach, nie wszystkie w pełni rozwinięte.
  Efemerofity ze strefy śródziemnomorskiej, subtropikalnej i tropikalnej.
    
    
↑nie kłosek z jednym kwiatem obupłciowym, nad nim naga buławka ze zrośniętych 1-2 kwiatów sterylnych
Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewka kwiatu obupłciowego wzdłuż całego brzegu gęsto i długo (do 2mm) jedwabiście owłosiona. Kłos pozorny po przekwitnięciu odstająco, srebrzyście owłosiony przez te włoski.
    
  
↑nie bez wyróżniających cech jak w pozycjach klucza wyżej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· plewy nagie lub krótko owłosione, błoniaste, bez silnych hakowatych ości;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓niekłoski jednokwiatowe; czasem dodatkowo z 1-2 niedokształconymi kwiatami lub z wyłącznie męskimi
    
      
↓nieplewy zrośnięte w ponad połowie; plewka często z kolankowatą ością
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
      
        
kłoski jednokwiatowe, odpadające w całości
Polypogon monspeliensis (polipogon montpeliański)
Polypogon monspeliensis (polipogon montpeliański)
XL
  Niekiedy zawlekane na terenach ruderalnych.
        
      
↑nie plewy wolne, niezrośnięte
      
        
↓nieplewy dolne na brzegu szeroko oskrzydlone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki bezostne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
        
↑nie plewy na grzbiecie nieoskrzydlone
        
          
↓nieplewy pozornie 4, zewnętrzne różne
Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)
Anthoxanthum aristatum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręciki dwa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
          
↑nie plewy dwie, ±jednakowe; pręciki (2) 3
          
            
↓nieoś kłoska naga
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha do 15 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
            
            
↑nie oś kłoska poniżej ostrych plewek długo owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha 15-25 cm długości i 1.5-2 cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Wysokie trawy wydmowe.
            
              
↓niewłoski w nasadzie plewek dolnych sięgają 1/3 ich długości
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha walcowata, do 15 cm długości, gęsta, biaława.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Ammophila arenaria (L.) Link (piaskownica zwyczajna)
wystepowanie
syn. Ammophila arenaria Link · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
              
              
↑nie włoski w nasadzie plewek dolnych sięgają połowy ich długości
Calammophila baltica (trzcinnikownica nadbrzeżna)
XL
Calammophila baltica (trzcinnikownica nadbrzeżna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha luźna, wyraźnie klapowana (widać część osi kwiatostanu), do 25 cm długości, ±brązowawa, często fioletowo nabiegła.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Calammophila baltica (Flüggé ex Schrad.) Brand (2) (trzcinnikownica nadbrzeżna)
wystepowanie
syn. ×Ammocalamagrostis baltica (Flüggé ex Schrad.) P. Fourn. · Ammophila arenaria × Calamagrostis epigejos · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Naturalny mieszaniec piaskownicy zwyczajnej (Ammophila arenaria) i trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigejos), występuje na wybrzeżu Bałtyku.
              
    
↑nie kłoski dwu lub wielokwiatowe
    
      
↓nieość 3-4 mm długości, wyrasta z dolnej 1/3 grzbietu plewki
Aira praecox (śmiałka wczesna)
Aira praecox (śmiałka wczesna)
Aira praecox (śmiałka wczesna)
XL
Aira praecox L. (śmiałka wczesna)
wystepowanie
śmiałek wczesny · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
      
      
↑nie plewka bezostna lub z ością wyrastającą z jej szczytu
      
        
↓nieplewy znacznie krótsze od kłosków, górne przynajmniej 2× dłuższe od dolnych; rośliny jednoroczne
        
          
↓nieplewki tępe, bezostne; źdźbła zwykle różyczkowato rozłożone, przylegające do ziemi; pręciki 3
Sclerochloa dura
Sclerochloa dura
XL
Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. (suchotraw twardy)
wystepowanie
syn. Sclerochloa dura P. Beauv. · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
          
          
↑nie plewki szpiczaste, z 7-15 mm długą ością; źdźbła wzniesione; pręcik 1
Vulpia myuros (wulpia mysi ogon)
XL
Vulpia myuros (wulpia mysi ogon)
XL
          
        
↑nie ↓niekłoski (1) 2-6-kwiatowe, plewy nierówne, oś kwiatostanu łamliwa; jednoroczna
Rostraria cristata (rostraria grzebieniasta)
Rostraria cristata (rostraria grzebieniasta)
Rostraria cristata (rostraria grzebieniasta)
Rostraria cristata (L.) Tzvelev (rostraria grzebieniasta)
syn. Lophochloa cristata (L.) Hyl. · Efemerofit.[491]
  Rzadko zawlekana trawa jednoroczna z rejonu śródziemnomorskiego; do 40cm wysokości. Przypomina wyczyniec kolankowy (Alopecurus geniculatus).
        
        
↑nie plewy ±długości kłosków, górne niewiele dłuższe od dolnych; byliny
        
          
↓niekłos pozorny podługowato jajowaty do walcowatego, do 15 cm długości
Koeleria glauca (strzęplica sina)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki szpiczaste lub tępe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
          
↑nie kłos pozorny jajowaty, do 3 cm długości
Sesleria caerulea (sesleria błotna)
Sesleria uliginosa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki na końcu 2-5-ząbkowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony