atlas-roslin.pl
klucz główny » system » Tracheophyta » Euphyllophyta » Spermatophyta » Magnoliophyta » klad 11757 » core angiosperms » klad 11759 » Monocotyledoneae » klad 5626 » klad 11762 » klad 11764 » klad 5694 » commelinids » klad 6883 » Poales » klad 6336 » Poaceae »

trawy - wiecha, kłoski jednokwiatowe

Poaceae Poaceae Poaceae PoaceaePoaceae🔑trawy - wiecha kłosokształtnatrawy - wiecha, kłoski wielokwiatowe, plewy długie
Kłoski z jednym kwiatem obupłciowym.

Niekiedy oprócz niego mogą być w kłosku 1-2 kwiaty męskie lub kwiaty sterylny, lub twór powstały ze nierozwiniętego drugiego kwiatu:
· rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), turówka (Hierochloe) — dodatkowe 1-2 kwiaty męskie poniżej obupłciowego,
· proso (Panicum) — dodatkowy jeden męski lub płonny poniżej obupłciowego,
· kłosówka (Holcus) — dodatkowy kwiat męski nad obupłciowym,
· perłówka jednokwiatowa (Melica uniflora) — drugi kwiat jest zredukowany do zrośniętej buławki.

cechy diagnostyczne w kluczu:Poaceae (wiechlinowate)kl 2131
  
↓nie(z) z dodatkowymi kwiatami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nie(z) nad kwiatem obupłciowym buławka ze zrośniętego kwiatu płonnego
Melica uniflora (perłówka jednokwiatowa)
Melica uniflora
Melica uniflora
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha luźna, z nielicznymi kłoskami.
    
    
↑nie ↓nie(z) nad kwiatem obupłciowym 1 męski, owłosione kolanka
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny owłosione (przynajmniej na kolankach).
    
    
↑nie (z) pod kwiatem obupłciowym 1-2 męskie; rośliny nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny nagie.
    
      
↓nie(z) prawie bezościste, kwiaty męskie dwa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski błyszczące, brązowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
      
↑nie (z) ościste; pod kwiatem obupłciowym jeden męski
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pod kwiatem obupłciowym jeden kwiaty męski.
      
        
↓nie(z) ość plewki kwiatu męskiego 5-10 mm długości
Arrhenatherum elatius (rajgras wyniosły)
Arrhenatherum elatius (rajgras wyniosły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewka kwiatu obupłciowego bez ości lub z bardzo krótką (z kłoska wystaje jedna ość lub dwie znacznie różniące się długością — patrz, u owsicy (Avenula) są one równe).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Arrhenatherum elatius (rajgras wyniosły)
wystepowanie
syn. Arrhenatherum elatius · Avena elatior · 491
        
        
↑nie (z) ość plewki kwiatu męskiego 3-4 mm długości
Ventenata dubia (wentenata zwodnicza)
Ventenata dubia (wentenata zwodnicza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewka kwiatu obupłciowego z ością 2× dłuższą od plewki, z kłoska wystającą 5-10 mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Ventenata dubia (wentenata zwodnicza)
syn. Ventenata dubia · Ventenata dubia · 491
        
  
↑nie (z) kłosek z tylko jednym kwiatem obupłciowym (bez dodatkowych kwiatów męskich lub zredukowanych)
  
    
↓nie(z) bardzo długie ości, 8-30 cm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście sztywne, szydlaste.
  Gatunki stepowe.
    
    
↑nie ↓nie(z) ość 2-4× dłuższa od plewki, do 1.5 cm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Apera spica-venti (miotła zbożowa)
wystepowanie
mietlica zbożowa · syn. Agrostis spica-venti · 491
  Chwast ozimych upraw zbożowych, rzadziej w innych uprawach, na świeżych ugorach, terenach ruderalnych. Częsty na glebach piaszczystych, lekkich, kwaśnych, okresowo bardzo wilgotnych.
    
    
↑nie (z) bez ości lub ość krótsza od plewki
    
      
↓nie(z) kłoski bardzo drobne, do 1 mm długości
Coleanthus subtilis (koleantus delikatny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy górnych liści bardzo szerokie, rozdęte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Błotniste miejsca zalewane.
      
      
↑nie (z) kłoski ponad 1 mm długości
      
        
↓nie(z) bez plew
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa 7-10 mm szerokości, jasnozielona; jej brzeg i pochwa liściowa bardzo szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
wystepowanie
syn. Oryza clandestina · 491
        
        
↑nie (z) plewy obecne, 2-4
        
          
↓nie(z) kłoski obłe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
            
↓nie(z) języczek do 5 mm długości, postrzępiony
Milium effusum
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Języczek postrzępiony, do 5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Bylina, występuje w lasach.
            
            
↑nie (z) w miejscu języczka włoski
Panicum miliaceum (proso zwyczajne)
Panicum miliaceum (proso zwyczajne)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewy trzy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Roślina uprawna lub na terenach ruderalnych.
            
          
↑nie (z) kłoski ostrogrzbieciste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
            
↓nie(z) u nasady plewki długie włoski
Calamagrostis canescens (trzcinnik lancetowaty)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
            
            
↑nie (z) oś kłoska naga lub z krótkimi włoskami, nie dłuższymi niż 1/4 długości plewki
            
              
↓nie(z) plewy dwie
Agrostis canina (mietlica psia)
XL
Agrostis capillaris (mietlica pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Na najniższym piętrze wiechy są przynajmniej 3 gałązki. Wiecha rozłożona lub ścieśniona.
              
              
↑nie ↓nie(z) pozornie 4 plewy, duże trawy
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha z kłoskami skupionymi na pęczki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
              
              
↑nie (z) pozornie 4 plewy, niskie trawy
Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)
Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha o krótkich gałązkach, w formie kłosa rzekomego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
              
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony