wszystkie liście płaskie (2) 4-18 mm szerokości, w pączku złożone
(z) *przynajmniej dolne liście szczeciniaste, do 2 mm szerokości, w pączku zwinięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny duże, 40-150 cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
uszka długie, obejmujące łodygę; ości 10-20 mm długości
(z) *uszka krótkie lub bez; ości do 2.5 mm, proste lub brak
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości 10-20 mm długości, miękkie, zwykle wężowato pogięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Cieniste, wilgotne lasy liściaste, zręby, zarośla.
uszka krótkie lub bez; ości do 2.5 mm, proste lub brak
(z) *uszka długie, obejmujące łodygę; ości 10-20 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości do 2.5 mm długości, proste lub brak ości.
z języczkiem liściowym
(z) *języczka brak lub nieznaczny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W nasadzie łodygi skrócone, bezblaszkowe pochwy liściowe.
Festuca altissima
Festuca altissima
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wylot pochew liściowych nagi, bez uszek, z podługowatym języczkiem 1-3 mm długim.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Festuca altissima All. (kostrzewa leśna)
wystepowanie - Festuca altissima (kostrzewa leśna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Cieniste, żyzne lasy liściaste.
trawa rozłogowa; ujście pochwy frędzlasto orzęsione
(z) *trawy kępkowe, bez rozłogów
Festuca drymeia (kostrzewa górska)
XL
Festuca drymeia (kostrzewa górska)
3D
Festuca drymeia (kostrzewa górska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ujście pochwy liściowej frędzlasto orzęsione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Cieniste żyzne lasy.
języczka brak lub nieznaczny
(z) *z języczkiem liściowym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasada blaszki liściowej z krótkimi uszkami, nie obejmującymi łodygi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna strona blaszki liściowej co najwyżej niewyraźnie rowkowana, prawie gładka; wiotka; 3-5 (8) mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Festuca pratensis Huds. (kostrzewa łąkowa)
wystepowanie - Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Łąki mezofilne, pastwiska, niekiedy uprawiana.
mieszańce
(z)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
uszka brzegiem orzęsione, zaokrąglone
(z) *uszka nagie, szpiczaste
Festuca arundinacea (kostrzewa trzcinowata)
Festuca arundinacea (kostrzewa trzcinowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna strona blaszki liściowej wyraźnie rowkowana, żeberkowana; sztywna; (2) 3-10 (15) mm szerokości..
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Festuca arundinacea Schreb. (kostrzewa trzcinowata)
wystepowanie - Festuca arundinacea (kostrzewa trzcinowata)
kostrzewa trzcinowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wilgotne łąki, aluwia, rowy, przydroża, niekiedy uprawiana.
przynajmniej dolne liście szczeciniaste, do 2 mm szerokości, w pączku zwinięte
(z) *wszystkie liście płaskie (2) 4-18 mm szerokości, w pączku złożone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny drobniejsze, 20-70 (100) cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Oznaczanie znacznej części gatunków kostrzew, np. grupy gatunków z kręgu F. ovina i F. rubra, opiera się na budowie anatomicznej blaszki liściowej. Obserwuje się pod mikroskopem (powiększenie rzędu ×100-150) przekrój poprzeczny liści płonnych wykonany nieco poniżej połowy długości blaszki. Pomocna jest też obserwacja cech wiechy (np. owłosienie gałązek) i niektóre cechy kłosków.
świeże liście łodygowe ± płaskie; sklerenchyma w pasmach towarzyszących wiązkom przewodzącym
(z) *sklerenchyma w formie (porozrywanego) pierścienia; wszystkie liście szczeciniaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe na świeżo płaskie lub rynienkowate; odziomkowe szczeciniaste (wyjątek kostrzewa rozpierzchła (Festuca diffusa) - odziomkowe płaskie i kostrzewa ametystowa (Festuca amethystina) - wszystkie szczeciniaste).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
wszystkie liście szczeciniaste, bardzo cienkie, 0.3-0.6 mm średnicy; ości brak
(z) *liście łodygowe na świeżo płaskie
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości brak.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Festuca amethystina L. (kostrzewa ametystowa)
wystepowanie - Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości (0) 0.8-2 (3) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście płonne z 3 nerwami i 5 pasmami sklerenchymy, rombowate do trójkątnych
(z) *liście pędów płonnych przynajmniej z 5 nerwami i 7 pasmami sklerenchymy, wielokątne do owalnych
Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna)
Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe płaskie 2-4 mm szerokości, z 8-11 wiązkami przewodzącymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Widne lasy liściaste i zarośla.
liście pędów płonnych przynajmniej z 5 nerwami i 7 pasmami sklerenchymy, wielokątne do owalnych
(z) *liście płonne z 3 nerwami i 5 pasmami sklerenchymy, rombowate do trójkątnych
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe płaskie lub żeberkowane, z 5-11 wiązkami przewodzącymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Festuca rubra agg. L. (kostrzewa czerwona agg.)
wystepowanie - Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
kostrzewa czerwonawa agg. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
sklerenchyma w formie (porozrywanego) pierścienia; wszystkie liście szczeciniaste
(z) *świeże liście łodygowe ± płaskie; sklerenchyma w pasmach towarzyszących wiązkom przewodzącym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wszystkie liście szczeciniaste lub włosowate, złożone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca versicolor (kostrzewa pstra)
XL
Festuca versicolor (kostrzewa pstra)
3D
Festuca versicolor (kostrzewa pstra)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wysokogórska trwa kępkowa lub luźnokępkowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Festuca versicolor Tausch (kostrzewa pstra)
wystepowanie - Festuca versicolor (kostrzewa pstra)
syn. Festuca varia Haenke sensu auct. polon. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wysokogórskie murawy.
języczka liściowego brak lub nieznaczny, do 0.5 mm długości; nasada blaszki liściowej bez zgrubiałych pierścieniowatych wałów
(z) *języczek liściowy 0.5-2 mm długości; trawa wysokogórska
pochwy górnych liści pędów płonnych do połowy długości błoniasto zrośnięte
(z) *pochwy górnych liści pędów płonnych zrośnięte na samym dole
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
XL
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
XL
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wszystkie liście szczeciniaste, bardzo cienkie, 0.3-0.6 mm średnicy, zwykle 7-nerwowe; szarozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Festuca amethystina L. (kostrzewa ametystowa)
wystepowanie - Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Widne lasy i ich skraje.
pochwy górnych liści pędów płonnych zrośnięte na samym dole
(z) *pochwy górnych liści pędów płonnych do połowy długości błoniasto zrośnięte
Festuca ovina s.str. (kostrzewa owcza (s.str.))
XL
Festuca ovina s.str. (kostrzewa owcza (s.str.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny zwykle 10-30 cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Festuca ovina agg. L. (kostrzewa owcza agg.)
wystepowanie - Festuca ovina agg. (kostrzewa owcza agg.)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Po większej części kompleks podobnych do siebie gatunków z kręgu kostrzewy owczej (agg.) (Festuca ovina agg.).
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

Festuca picta Kit.
kostrzewa barwna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]

Festuca rupicaprina (Hack.) A. Kern.
kostrzewa kozia

antropofit zadomowiony we florze Polski[491] · kenofit, lokalnie zadomowiony[234]

Festuca gautieri (Hack.) K. Richt.
kostrzewa Gautiera

kostrzewa miotlasta · kostrzewa niedźwiedzia · "niedźwiedzie futro" · Festuca scoparia A.Kern. ex Nyman · takson uprawiany[491]
Festuca scoparia A.Kern. ex Nyman
kolor liści
liście

cechy charakterystyczne

Rodzaj kostrzewa zawieraj dwa kompleksy podobnych do siebie gatunków: kostrzewa owcza agg. (Festuca ovina agg.) i kostrzewa czerwona agg. (Festuca rubra agg.); dla ich oznaczenie z reguły konieczna jest obserwacja budowy anatomicznej liści pędów płonnych (budujących kępę) — wskazówki do oznaczania kostrzew z grupy Festuca ovina i F. rubra.

ten gatunek tworzy mieszańca:

drugi rodzic ⇒
Lolium
życica
mieszaniec ⇒
×Festulolium
kostrzyca
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji