atlas-roslin.pl

Festuca [🔉 fes·tu·ka]

kostrzewa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) wszystkie liście płaskie (2) 4-18 mm szerokości, w pączku złożone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny duże, 40-150 cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nie(z) uszka długie, obejmujące łodygę; ości 10-20 mm długości
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości 10-20 mm długości, miękkie, zwykle wężowato pogięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Cieniste, wilgotne lasy liściaste, zręby, zarośla.
    
    
↑nie (z) uszka krótkie lub bez; ości do 2.5 mm, proste lub brak
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości do 2.5 mm długości, proste lub brak ości.
    
      
↓nie(z) z języczkiem liściowym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W nasadzie łodygi skrócone, bezblaszkowe pochwy liściowe.
      
        
↓nie(z) trawy kępkowe, bez rozłogów
Festuca altissima
Festuca altissima
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wylot pochew liściowych nagi, bez uszek, z podługowatym języczkiem 1-3 mm długim.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca altissima All. (kostrzewa leśna)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Cieniste, żyzne lasy liściaste.
        
        
↑nie (z) trawa rozłogowa; ujście pochwy frędzlasto orzęsione
Festuca drymeia (kostrzewa górska)
XL
Festuca drymeia (kostrzewa górska)
3D
Festuca drymeia (kostrzewa górska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ujście pochwy liściowej frędzlasto orzęsione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Cieniste żyzne lasy.
        
      
↑nie (z) języczka brak lub nieznaczny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasada blaszki liściowej z krótkimi uszkami, nie obejmującymi łodygi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nie(z) uszka nagie, szpiczaste
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna strona blaszki liściowej co najwyżej niewyraźnie rowkowana, prawie gładka; wiotka; 3-5 (8) mm szerokości..
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca pratensis Huds. (kostrzewa łąkowa)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Łąki mezofilne, pastwiska, niekiedy uprawiana.
        
          
(z) mieszańce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
×Festulolium (kostrzyca)
syn. Festuca × Lolium  · Festuca × Lolium
          
        
↑nie (z) uszka brzegiem orzęsione, zaokrąglone
Festuca arundinacea (kostrzewa trzcinowata)
Festuca arundinacea (kostrzewa trzcinowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna strona blaszki liściowej wyraźnie rowkowana, żeberkowana; sztywna; (2) 3-10 (15) mm szerokości..
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca arundinacea Schreb. (kostrzewa trzcinowata)
wystepowanie
kostrzewa trzcinowa · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Wilgotne łąki, aluwia, rowy, przydroża, niekiedy uprawiana.
        
  
↑nie (z) przynajmniej dolne liście szczeciniaste, do 2 mm szerokości, w pączku zwinięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny drobniejsze, 20-70 (100) cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Oznaczanie znacznej części gatunków kostrzew, np. grupy gatunków z kręgu F. ovina i F. rubra, opiera się na budowie anatomicznej blaszki liściowej. Obserwuje się pod mikroskopem (powiększenie rzędu ×100-150) przekrój poprzeczny liści płonnych wykonany nieco poniżej połowy długości blaszki. Pomocna jest też obserwacja cech wiechy (np. owłosienie gałązek) i niektóre cechy kłosków.
  
    
↓nie(z) świeże liście łodygowe ±płaskie; sklerenchyma w pasmach towarzyszących wiązkom przewodzącym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe na świeżo płaskie lub rynienkowate; odziomkowe szczeciniaste (wyjątek kostrzewa rozpierzchła (Festuca diffusa) - odziomkowe płaskie i kostrzewa ametystowa (Festuca amethystina) - wszystkie szczeciniaste).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nie(z) wszystkie liście szczeciniaste, bardzo cienkie, 0.3-0.6 mm średnicy; ości brak
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości brak.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca amethystina L. (kostrzewa ametystowa)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
      
      
↑nie (z) liście łodygowe na świeżo płaskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości (0) 0.8-2 (3) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nie(z) liście płonne z 3 nerwami i 5 pasmami sklerenchymy, rombowate do trójkątnych
Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna)
Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe płaskie 2-4 mm szerokości, z 8-11 wiązkami przewodzącymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Widne lasy liściaste i zarośla.
        
        
↑nie (z) liście pędów płonnych przynajmniej z 5 nerwami i 7 pasmami sklerenchymy, wielokątne do owalnych
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona (s.s.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe płaskie lub żeberkowane, z 5-11 wiązkami przewodzącymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca rubra agg. L. (kostrzewa czerwona (agg.))
wystepowanie
kostrzewa czerwonawa (agg.) · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
        
    
↑nie (z) sklerenchyma w formie (porozrywanego) pierścienia; wszystkie liście szczeciniaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wszystkie liście szczeciniaste lub włosowate, złożone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nie(z) języczek liściowy 0.5-2 mm długości; trawa wysokogórska
Festuca versicolor (kostrzewa pstra)
XL
Festuca versicolor (kostrzewa pstra)
3D
Festuca versicolor (kostrzewa pstra)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wysokogórska trwa kępkowa lub luźnokępkowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca versicolor Tausch (kostrzewa pstra)
wystepowanie
syn. Festuca varia Haenke sensu auct. polon. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Wysokogórskie murawy.
      
      
↑nie (z) języczka liściowego brak lub nieznaczny, do 0.5 mm długości; nasada blaszki liściowej bez zgrubiałych pierścieniowatych wałów
      
        
↓nie(z) pochwy górnych liści pędów płonnych do połowy długości błoniasto zrośnięte
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
XL
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
XL
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wszystkie liście szczeciniaste, bardzo cienkie, 0.3-0.6 mm średnicy, zwykle 7-nerwowe; szarozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca amethystina L. (kostrzewa ametystowa)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Widne lasy i ich skraje.
        
        
↑nie (z) pochwy górnych liści pędów płonnych zrośnięte na samym dole
Festuca ovina s.str. (kostrzewa owcza (s.str.))
XL
Festuca ovina s.str. (kostrzewa owcza (s.str.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny zwykle 10-30 cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Po większej części kompleks podobnych do siebie gatunków z kręgu kostrzewy owczej (agg.) (Festuca ovina agg.).
        
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

Festuca picta · kostrzewa barwna

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]

Festuca rupicaprina · kostrzewa kozia

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
kenofit, lokalnie zadomowiony[234]

Festuca gautieri · kostrzewa Gautiera

kostrzewa miotlasta, kostrzewa niedźwiedzia, (potocznie: "niedźwiedzie futro")
Festuca scoparia A.Kern. ex Nyman
Takson uprawiany.[491]
kolor liści
liście

ten gatunek tworzy mieszańca z:

drugi rodzic ⇒
Lolium
życica
mieszaniec ⇒
×Festulolium
kostrzyca