Elymus

perz
  
↓niegęstokępkowe bez rozłogów i kłączy (Elymus)
Elymus caninus (perz psi)
Elymus caninus (perz psi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Kwiatostan wiotki, zwykle przewieszony, 5-20cm długości. Oś kłoska z dobrze rozwiniętymi połączeniami, po dojrzeniu łatwo się rozpada. Między bardzo krótkimi (do 0.8mm) ale dostrzegalnymi szypułkami kłosków a nasadą plewy z poprzeczną zmarszczką.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
Elymus caninus (perz psi)
wystepowanie
syn. Agropyron caninum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste, zarośla i ich skraje.
  
  
↑nie rośliny z długimi rozłogami, nie tworzące gęstych kęp (Elytrigia)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Kłosy ±wzniesione. Kłoski siedzące lub prawie siedzące, w nasadzie plew z poprzeczną zmarszczką.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
  Rośliny nieleśne.
  
    
↓niena piaskach nadmorskich; oś kłosków łatwo rozpada się po dojrzeniu lub wysuszeniu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Kłoski nieco oddalone od siebie.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus (perz sitowy)
wystepowanie
syn. Elytrigia juncea ssp. boreo-atlantica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski nadmorskie.
    
    
↑nie oś kłoska na żebrach &plusm;szorstka, trwała, nie rozpada się po dojrzeniu lub wysuszeniu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Plewy 5-7-nerwowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
    
      
↓nieliście białawoniebieskozielone z uwagi na silne białawe żebra, często zwinięte i silnie bruzdowane, sztywne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· Pochwy liściowe na wolnym brzegu orzęsione.
· ta cecha diagnost ...
      
        
↓nieliście umiarkowanie gęsto unerwione - miękisz asymilacyjny widoczny, ±płaskie
Elymus hispidus
Elymus hispidus ssp. hispidus (perz siny typowy)
Elymus hispidus ssp. hispidus (perz siny typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Kwiatostan 10-25cm dł., w nasadzie najczęściej przerywany.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Elymus hispidus (perz siny)
syn. Agropyron glaucum · Agropyron intermedium · Elytrigia intermedia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche zbocza i skały, trawa stepowa.
        
        
↑nie liście z gęstymi, silnymi nerwami ±zupełnie zakrywającymi miękisz, zwinięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Kwiatostan 7-20cm długości, bardzo gęsty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
  Zawleczony nad morzem.

Elymus pycnanthus (Godr.) Melderis ≡ Agropyron littorale Dum. ?≡ Elytrigia pungens (Pers.) Tutin perz nadmorski

        
      
↑nie liście zielone lub niebieskawe, zwykle płaskie, miękkie
Elymus repens (perz właściwy)
Agropyron repens
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· Pochwy liściowe na wolnym brzegu nieorzęsione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Elymus repens (perz właściwy)
wystepowanie
syn. Agropyron repens · Elytrigia repens · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Chwast upraw, tereny ruderalne.