fot. bl-f131-briza-media-kloski2 (713×480) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Briza media

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kłoski
copyright © by Barbara Łotocka