⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: trawy - pojedynczy kłos lub grono]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) plewy dłuższe niż 3/4 kłoska, ponad 2×dłuższe od plewki dolnej; roczne chwasty upraw (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Plewki dolne na owocu skórzaste, sztywne, w nasadzie chrząstkowate, 3-4× dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
  Roczne chwasty polne bez pędów płonnych w czasie kwitnienia.
  
    
(p) kłoski 7-11mm, plewa 7-10mm (↓nie)
Lolium remotum (życica lnowa)
XL
Lolium remotum (życica lnowa)
XL
· ta cecha dia ...
· Plewa 7-10mm, nie sięgająca szczytu najwyższej plewki dolnej, gładka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Lolium remotum (życica lnowa)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Dawny chwast upraw lnu.
    
    
(p) kłoski (10)15-25mm, plewa 15-30mm (↑nie)
Lolium temulentum (życica roczna)
XL
Lolium temulentum (życica roczna)
· ta cecha diagnost ...
· Plewa (7)15-30mm długości, zwykle dłuższa od kłoska (od najwyższej plewki dolnej), szorstka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
Lolium temulentum (życica roczna)
wystepowanie
przepad · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Chwast upraw zbożowych, przydroża.
    
  
(p) plewy 1/3-3/4 długości kłoska, ±długości plewki dolne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Plewki dolne cienkie, zielone, 4-5× dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźni ...
  Byliny i roczne/dwuletnie rośliny pastwisk, przydroży, miejsc ruderalnych.
  
    
(p) luźnokępkowa bylina z pędami płonnymi w czasie kwitnienia; oś kwiatostanu gładka (↓nie)
Lolium perenne (życica trwała)
Lolium perenne (życica trwała)
Lolium perenne (życica trwała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Pochwy liściowe, źdźbło i oś kwiatostanu między kłoskami gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
Lolium perenne (życica trwała)
wystepowanie
rajgras angielski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pastwiska, przydroża; często uprawiana.

Mieszaniec z kostrzewą łąkową (Festuca pratensis)kostrzyca łukowata (×Festulolium adscendens).

    
    
(p) rośliny dwuletnie lub roczne, bez pędów płonnych w czasie kwitnienia (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Liście za młodu zwykle zwinięte.
· ta cecha diagnostyczna ...
    
      
(p) oś kwiatostanu szorstka; plewa co najwyżej 1/2 długości kłoska (↓nie)
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
XL
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
XL
Lolium multiflorum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Pochwy liściowe, źdźbło w górze i szczególnie oś kwiatostanu między kłoskami szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
wystepowanie
rajgras włoski · antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
      
(p) plewa dłuższa niż połowa kłoska (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Plewki dolne bezostne lub z ością do 10mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
  Rośliny roczne, bardzo rzadko zawlekane.
      
        
(p) plewy wyraźnie 7-nerwowe (↓nie)
Lolium rigidum (życica sztywna)
XL
Lolium rigidum
XL
· ta cecha diagnostyczna ...
· Kłos spłaszczony; kłoski nie przylegają łukowato do osi kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
  Dawniej zawlekana.
        
        
(p) plewy 5-nerwowe (↑nie)
· ta cecha diagn ...
· Kłos cylindryczny; kłoski przylegające do osi kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczn ...
  Dawniej we Wrocławiu.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu