cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - pojedynczy kłos lub gronokl 8169
↓nie(z) plewy dłuższe niż 3/4 kłoska, ponad 2×dłuższe od plewki dolnej; roczne chwasty upraw
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki dolne na owocu skórzaste, sztywne, w nasadzie chrząstkowate, 3-4× dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Roczne chwasty polne bez pędów płonnych w czasie kwitnienia.
↓nie(z) kłoski 7-11 mm, plewa 7-10mm
Lolium remotum (życica lnowa)
XL
Lolium remotum (życica lnowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewa 7-10 mm, nie sięgająca szczytu najwyższej plewki dolnej, gładka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Lolium remotum Schrank (życica lnowa)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Dawny chwast upraw lnu.
↑nie (z) kłoski (10) 15-25 mm, plewa 15-30mm
Lolium temulentum (życica roczna)
XL
Lolium temulentum (życica roczna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewa (7) 15-30 mm długości, zwykle dłuższa od kłoska (od najwyższej plewki dolnej), szorstka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Lolium temulentum L. (życica roczna)
wystepowanie - Lolium temulentum (życica roczna)
przepad · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Chwast upraw zbożowych, przydroża.
↑nie (z) plewy 1/3-3/4 długości kłoska, ± długości plewki dolne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki dolne cienkie, zielone, 4-5× dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Byliny i roczne/dwuletnie rośliny pastwisk, przydroży, miejsc ruderalnych.
↓nie(z) luźnokępkowa bylina z pędami płonnymi w czasie kwitnienia; oś kwiatostanu gładka
Lolium perenne (życica trwała)
Lolium perenne (życica trwała)
Lolium perenne (życica trwała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe, źdźbło i oś kwiatostanu między kłoskami gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Lolium perenne L. (życica trwała)
wystepowanie - Lolium perenne (życica trwała)
rajgras angielski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Pastwiska, przydroża; często uprawiana.

Mieszaniec z kostrzewą łąkową (Festuca pratensis)kostrzyca łukowata (×Festulolium adscendens).

↑nie (z) rośliny dwuletnie lub roczne, bez pędów płonnych w czasie kwitnienia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście za młodu zwykle zwinięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) oś kwiatostanu szorstka; plewa co najwyżej 1/2 długości kłoska
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
XL
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
XL
Lolium multiflorum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe, źdźbło w górze i szczególnie oś kwiatostanu między kłoskami szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Lolium multiflorum Lam. (życica wielokwiatowa)
wystepowanie - Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
rajgras włoski · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
↑nie (z) plewa dłuższa niż połowa kłoska
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki dolne bezostne lub z ością do 10 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rośliny roczne, bardzo rzadko zawlekane.
↓nie(z) plewy wyraźnie 7-nerwowe
Lolium rigidum (życica sztywna)
XL
Lolium rigidum
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłos spłaszczony; kłoski nie przylegają łukowato do osi kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) plewy 5-nerwowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłos cylindryczny; kłoski przylegające do osi kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dawniej we Wrocławiu.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - pojedynczy kłos lub gronokl 8169

ten gatunek tworzy mieszańca:

drugi rodzic ⇒
Festuca
kostrzewa
mieszaniec ⇒
×Festulolium
kostrzyca
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.572+558k [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.927 [3]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.879 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.667 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.120+269 [86.1]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.545 [85.2]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.296 [5]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.321+343 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.153 [150.5]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji