atlas-roslin.pl

Lolium [🔉 lo·li·um]

życica
  
↓nie(z) plewy dłuższe niż 3/4 kłoska, ponad 2×dłuższe od plewki dolnej; roczne chwasty upraw
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Plewki dolne na owocu skórzaste, sztywne, w nasadzie chrząstkowate, 3 – 4× dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
  Roczne chwasty polne bez pędów płonnych w czasie kwitnienia.
  
    
↓nie(z) kłoski 7 – 11 mm, plewa 7 – 10mm
Lolium remotum (życica lnowa)
XL
Lolium remotum (życica lnowa)
XL
· ta cecha diagno ...
· Plewa 7 – 10 mm, nie sięgająca szczytu najwyższej plewki dolnej, gładka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Lolium remotum (życica lnowa)
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Dawny chwast upraw lnu.
    
    
↑nie (z) kłoski (10) 15 – 25 mm, plewa 15 – 30mm
Lolium temulentum (życica roczna)
XL
Lolium temulentum (życica roczna)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Plewa (7) 15 – 30 mm długości, zwykle dłuższa od kłoska (od najwyższej plewki dolnej), szorstka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
Lolium temulentum (życica roczna)
wystepowanie
przepad · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Chwast upraw zbożowych, przydroża.
    
  
↑nie (z) plewy 1/3 – 3/4 długości kłoska, ±długości plewki dolne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Plewki dolne cienkie, zielone, 4 – 5× dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie ...
  Byliny i roczne/dwuletnie rośliny pastwisk, przydroży, miejsc ruderalnych.
  
    
↓nie(z) luźnokępkowa bylina z pędami płonnymi w czasie kwitnienia; oś kwiatostanu gładka
Lolium perenne (życica trwała)
Lolium perenne (życica trwała)
Lolium perenne (życica trwała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Pochwy liściowe, źdźbło i oś kwiatostanu między kłoskami gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
Lolium perenne (życica trwała)
wystepowanie
rajgras angielski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pastwiska, przydroża; często uprawiana.

Mieszaniec z kostrzewą łąkową (Festuca pratensis)kostrzyca łukowata (×Festulolium adscendens).

    
    
↑nie (z) rośliny dwuletnie lub roczne, bez pędów płonnych w czasie kwitnienia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Liście za młodu zwykle zwinięte.
· ta cecha diagnostyczna ...
    
      
↓nie(z) oś kwiatostanu szorstka; plewa co najwyżej 1/2 długości kłoska
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
XL
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
XL
Lolium multiflorum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Pochwy liściowe, źdźbło w górze i szczególnie oś kwiatostanu między kłoskami szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
wystepowanie
rajgras włoski · antropofit zadomowiony we florze Polski
      
      
↑nie (z) plewa dłuższa niż połowa kłoska
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Plewki dolne bezostne lub z ością do 10 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
  Rośliny roczne, bardzo rzadko zawlekane.
      
        
↓nie(z) plewy wyraźnie 7-nerwowe
Lolium rigidum (życica sztywna)
XL
Lolium rigidum
XL
· ta cecha diagnostyczna ...
· Kłos spłaszczony; kłoski nie przylegają łukowato do osi kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
  Dawniej zawlekana.
        
        
↑nie (z) plewy 5-nerwowe
· ta cecha diagn ...
· Kłos cylindryczny; kłoski przylegające do osi kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna ...
  Dawniej we Wrocławiu.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

mieszaniec Lolium