↓nie(z) plewa dolna jednonerwowa, górna 3-nerwowa, plewy różnej długości, obie wąsko lancetowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski równowąskie lub klinowate pod szczytem najszersze.
↓nie(z) kłoski wyraźnie rozszerzają się ku szczytowi (klinowate); ość dłuższa od plewki dolnej; jednoroczne
↓nie(z) plewki dolne 22-25 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha 15-20 cm długości, gęsta, sztywna, prosto wzniesiona, o gałązkach krótszych od kłosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus rigidus Roth. (stokłosa sztywna)
syn. Bromus maximus Desf. · efemerofit [491]
  Gatunek z południowej i zachodniej Europy, rzadko zawlekany.
↑nie (z) plewki dolne poniżej 20 mm długości, ich ość do 30 mm długości
↓nie(z) wiecha zwieszająca się, ± luźna, jej gałązki przeważnie równe lub dłuższe od kłosków 1-3.5 cm długich; znamiona 3
  Częste rośliny rodzime.
↓nie(z) źdźbło nagie; wiecha bardzo luźna, jej gałązki w większości nierozgałęzione, z jednym kłoskiem
Bromus sterilis (stokłosa płonna)
Bromus sterilis (stokłosa płonna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha bardzo luźna, jej gałązki silnie szorstkie, długie, zwykle ± wielostronnie przewisłe, prawie zawsze z jednym kłoskiem (nierozgałęzione), 20-35 mm długości i 4-8 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus sterilis L. (stokłosa płonna)
wystepowanie - Bromus sterilis (stokłosa płonna)
antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Przydroża, zarośla, zręby, ugory, tereny ruderalne; na glebach zasobnych w azot.
↑nie (z) źdźbło pod wiechą krótko owłosione; wiecha gęsta, gałązki zwykle rozgałęzione, z kilkoma kłoskami
Bromus tectorum (stokłosa dachowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha gęsta, ± jednostronna, gałązki miękko krótko owłosione i mało szorstkie, zwykle rozgałęzione, z kilkoma kłoskami, 10-20 mm długości i 3-4 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus tectorum L. (stokłosa dachowa)
wystepowanie - Bromus tectorum (stokłosa dachowa)
antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Piaszczyste przydroża, nasypy, ugory itp. suche stanowiska.
↑nie (z) wiecha wzniesiona, jej gałązki przeważnie krótsze od kłosków
  Rośliny zawlekane.
↓nie(z) wiecha luźna, w każdym węźle z 2-3 gałązkami 1-3 cm długimi
Bromus madritensis (stokłosa madrycka)
XL
Bromus madritensis (stokłosa madrycka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski 3-5 cm długości i 7-12 mm szerokości; 6-10-kwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Zawlekana na przydrożach.
↑nie (z) wiecha bardzo gęsta, o gałązkach 1-10 mm, znacznie krótszych od kłosków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski 18-25 mm długości i 2-6 mm szerokości; 4-8-kwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dawniej zawleczona we Wrocławiu.
↑nie (z) kłoski równowąskie (nawet dojrzałe) zwężające się ku szczytowi; ość krótsza od plewki dolnej lub brak; byliny
↓nie(z) ości do 10 mm długości; wiecha ± wzniesiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· LUB prostopadle odstające i wtedy do 20 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) niekępkowa; kłoski bezostne lub z ośćmi do 3 mm długości
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewka dolna bezostna lub z ością do 2 (3.5) mm długości; 8-10 (14) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus inermis Leyss. (stokłosa bezostna)
wystepowanie - Bromus inermis (stokłosa bezostna)
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [491]
  Zbocza, przydroża, zarośla, na suchych stanowiskach; rzadko wysiewana.
↑nie (z) gęstokępkowa; kłoski z ośćmi 4-10mm
Bromus erectus (stokłosa prosta)
budowa kłoska
Bromus erectus (stokłosa prosta)
kłoski
Bromus erectus (stokłosa prosta)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewka dolna z ością 4-10 mm długą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus erectus Huds. (stokłosa prosta)
wystepowanie - Bromus erectus (stokłosa prosta)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche zbocza, nasypy; poza tym często wysiewana i zdziczała.
↑nie (z) ości ponad 10 mm długości; wiecha luźna, zwieszona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ości 10-30 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) pochwa najwyższego liścia łodygowego gęsto owłosiona króciutkimi włoskami
Bromus benekenii (stokłosa Benekena)
Bromus benekenii (stokłosa Benekena)
Bromus benekenii (stokłosa Benekena)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha gęsta, w dojrzałości ścieśniona, jednostronnie zwisła, główna gałązka najniższego piętra 3-8 cm długości, z 1-4 gałązkami bocznymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus benekenii (Lange) Trimen (stokłosa Benekena)
wystepowanie - Bromus benekenii (stokłosa Benekena)
syn. Bromus benekeni (Lange) Syme · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Żyzne lasy, zakrzaczenia, polany.
↑nie (z) pochwa najwyższego liścia łodygowego tylko z rozproszonymi włoskami 3-4 mm długości
Bromus ramosus (stokłosa gałęzista)
Bromus ramosus (stokłosa gałęzista)
Bromus ramosus (stokłosa gałęzista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha zwieszona, luźna, dojrzała szeroko wszechstronnie rozłożona; najdłuższa gałązka do 15 (20) cm długości, dolne węzły z dwoma gałązkami, z nich jedna wielokłoskowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus ramosus Huds. (stokłosa gałęzista)
wystepowanie - Bromus ramosus (stokłosa gałęzista)
syn. Bromus serotinus Beneken · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Cieniste żyzne lasy, brzegi leśnych cieków wodnych, zakrzaczenia.
↑nie (z) plewa dolna 3-5 (7)-nerwowa, górna (5) 7-9-nerwowa, prawie równie długie, eliptyczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski jajowate lub lancetowate, zwężające się ku szczytowi.
↓nie(z) kłoski silnie spłaszczone, plewki dolne z wyraźnym kilem i krótszymi od nich, zawsze prostymi i wyrastającymi tuż przy wierzchołku ośćmi lub bezostne; byliny
  Od niedawna uprawiane.
↓nie(z) ość 4-10mm
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
wiecha
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
wiecha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewy ostre; plewki dolne z ością 4-10 mm długości; plewki górne prawie tak długie jak dolne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus carinatus Hook. et Arn. (stokłosa spłaszczona)
wystepowanie - Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
stokłosa łódkowata · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Gatunek północnoamerykański. Wysiewana pod niewłaściwą nazwą stokłosy obiedkowatej; zdziczała na przydrożach.
↑nie (z) bezostne lub ość do 1mm
Bromus willdenowii (stokłosa obiedkowata)
Bromus willdenowii (stokłosa obiedkowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewy kapturowate; plewki dolne z kończykiem lub ostką do 1 mm długości; plewki górne połowy długości dolnych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus willdenowii Kunth (stokłosa obiedkowata)
wystepowanie - Bromus willdenowii (stokłosa obiedkowata)
stokłosa uniolowata · syn. Bromus unioloides (Willd.) Humb., Bonpl. et Kunth · Bromus catharticus Vahl. · antropofit zadomowiony we fl. PL (brak w czekliście) [491]
  Gatunek południowoamerykański, podawany jako efemerofit i trawa uprawna, prawdopodobnie mylnie zamiast poprzedniej.
↑nie (z) kłoski ± obłe; jednoroczne lub ozime
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki na grzbiecie zaokrąglone z ośćmi ± tak długimi jak one, często zagiętymi, wyrastającymi poniżej szczytu lub rzadziej z ośćmi krótkimi lub bezostne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) w dojrzałości ziarniak gruby z podwiniętymi brzegami i zawinięty w plewkę dolną
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewy dolne w dojrzałości silnie zwinięte, okrywają ziarniak i nawzajem ± nie stykają się (nie nakrywają się dachówkowato brzegami).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) plewki dolne do 6.5 mm długości; dolne pochwy miękko owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pylniki duże, przed otworzeniem 3.5-5 mm długości, połowy długości plewy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Bardzo rzadko zawlekana.
↑nie (z) plewki dolne ponad 6.5 mm długości; dolne pochwy zwykle nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pylniki 1-3 mm długości, co najwyżej 1/3 długości plewki dolnej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) plewki dolne 6-9 mm długości, z osią do 8 (12)mm
Bromus secalinus
kwiatostan
Bromus secalinus
kłoski
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pylnik 1-2 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus secalinus L. (stokłosa żytnia)
wystepowanie - Bromus secalinus (stokłosa żytnia)
stokłosa kostrzeba · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Pola, ugory, tereny ruderalne.
↑nie (z) plewki dolne 9-12 mm, z ością 8-12mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski 20-30 mm dł., 10-15-kwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus grossus Desf. ex DC. (stokłosa wielokwiatowa)
syn. Bromus secalinus L. ssp. multiflours (Sm.) Schübl. et Mart · efemerofit [491]
  Bardzo rzadko zawlekana.
↑nie (z) dojrzałe ziarniaki cienkie, nie podwinięte, plewki dolne zachodzą na siebie dachówkowato
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewka dolna słabo zawinięta, nie otacza zupełnie ziarniaka; w dojrzałości brzegi plewek prawie na całej długości zachodzą dachówkowato na siebie i ± całkowicie zakrywają oś kłoska.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) plewki dolne 4.5-6.5 mm; dojrzały ziarniak dłuższy od plewki górnej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Brzeg dojrzałego ziarniaka wystaje z plewki górnej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) plewki zwykle ponad 6.5 mm; dojrzały ziarniak nie wystaje z plewki górnej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ziarniak nie wystaje z plewki górnej.
↓nie(z) ość obła, wyrastająca nie niżej niż 1.5 mm do szczytu plewki dolnej, w dojrzałości także ± prosta, czasem ości brak
↓nie(z) wiecha zwykle gęsta
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki dolne papierkowate, z wyraźnymi nerwami (to dobrze widoczne po wysuszeniu).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus hordeaceus L. (stokłosa miękka)
wystepowanie - Bromus hordeaceus (stokłosa miękka)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Tereny ruderalne, pobocza, pola, łąki.
↑nie (z) wiecha zwykle luźna, gałązki zwykle dłuższe niż kłosek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki dolne skórzaste, z niewyraźnymi nerwami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) pylniki (3) 4-5 mm długości, tj. połowa długości plewki dolnej
Bromus arvensis (stokłosa polna)
Bromus arvensis (stokłosa polna)
Bromus arvensis (stokłosa polna)
krótki, postrzępiony języczek liściowy
Bromus arvensis (stokłosa polna)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha do 30 cm długości, bardzo luźna, początkowo wzniesiona, potem rozpierzchła lub przewisła. Źdźbło nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus arvensis L. (stokłosa polna)
wystepowanie - Bromus arvensis (stokłosa polna)
antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Pola, przydroża.
↑nie (z) pylniki do 3 mm długości; plewki dolne dłuższe od górnych; wiecha do 15 (20) cm długości
↓nie(z) wiecha 3-10 cm, wąska, silnie ścieśniona, wzniesiona
Bromus racemosus (stokłosa groniasta)
XL
Bromus racemosus (stokłosa groniasta)
XL
Bromus racemosus (stokłosa groniasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolne odcinki osadki do 1 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus racemosus L. (stokłosa groniasta)
wystepowanie - Bromus racemosus (stokłosa groniasta)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Żyzne i wilgotne lub podmokłe łąki.
↑nie (z) wiecha 7-20 cm długości, szersza i luźniejsza
Bromus commutatus (stokłosa zmieniona)
XL
Bromus commutatus (stokłosa zmieniona)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolne odcinki osadki szybko osiągają 2 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus commutatus Schrad. (stokłosa zmieniona)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche łąki, przydroża, miedze, skraje pól.
↑nie (z) ość w nasadzie spłaszczona, wyrasta poniżej 1.5 mm do szczytu plewki, na owocu nie prosta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) wiecha gęsta, wzniesiona, gałązki i szypułki o wiele krótsze od swoich kłosków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski (8) 12-20 (25) mm długości, nie licząc 6.5-9 (12) mm długiej, słabo skręconej ości.
↓nie(z) plewki dolne do 2 mm szerokości; ziarniak wąskoeliptyczny, ok. 1 mm szerokości
Bromus scoparius (stokłosa miotłowa)
XL
Bromus scoparius (stokłosa miotłowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ziarniak wąskoeliptyczny, ok. 1 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dawniej zawleczona we Wrocławiu.
↑nie (z) plewki 3-5 mm szerokości; ziarniak odwrotnie lancetowaty, ponad 1 mm szerokości
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ziarniak odwrotnie lancetowaty, ponad 1 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus hordeaceus L. (stokłosa miękka)
wystepowanie - Bromus hordeaceus (stokłosa miękka)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) wiecha luźna, wzniesiona lub przewisła, gałązki i szypułki dłuższe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski (15) 20-40 (70) mm długości, nie licząc 6-12 mm długich ości.
↓nie(z) wiecha luźna, zwisła, szypułki przeważnie dłuższe niż kłoski ALBO wiecha groniasta
↓nie(z) gałązki wiechy z (1) 3 (4) kłoskami, przeważnie 7-10-kwiatowymi
Bromus japonicus (stokłosa japońska)
Bromus japonicus (stokłosa japońska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki dolne 8-9 mm długości i 3-4 mm szerokości, z ością 6-10 mm długą; błoniasty brzeg tylko nieco się rozszerza w środkowej części, do 0.5 mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus japonicus Thunb. ex Murr (stokłosa japońska)
wystepowanie - Bromus japonicus (stokłosa japońska)
syn. Bromus patulus Mert. et W.D.J. Koch · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Pola, przydroża, miejsca nasłonecznione.
↑nie (z) gałązki wiechy z 1(-3) kłoskami, przeważnie 10-20-kwiatowymi
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
XL
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki dolne 5-7 mm długości; błoniasty brzeg pośrodku wyraźnie rozszerzony, do 1 mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus squarrosus L. (stokłosa łuskowata)
wystepowanie - Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Uprawiana, zawlekana.
↑nie (z) wiecha luźna, wzniesiona, szypułki zwykle równe lub krótsze od kłosków
↓nie(z) plewki dolne 12-20 mm długości, z ością 6-12mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski 20-50 mm długości, zwykle niesplątane i pokryte gęstymi, długimi włoskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Bromus lanceolatus Roth (stokłosa długooścista)
syn. Bromus macrostachys Desf. · efemerofit [491]
  Przydroża.
↑nie (z) plewki dolne 6-9 mm długości, z osią ± tak samo długą
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski 15-25 mm długości, często splątane i pokryte krótkimi, kędzierzawymi włoskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dawniej zawleczona w Świnoujściu.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Bromus [🔉 br·mus](pl) stokłosa
brmus (lat. z gr., subst.) — łacińskie słowo (u Pliniusza) od greckiego bromos na oznaczenie traw podobnych do owsa
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji