atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Artemisietea vulgarisLohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950

zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych · zbiorowiska ruderalne wysokich bylin
Nitrofilne zbiorowiska okazałych bylin i pnączy na siedliskach ruderalnych i nad brzegami zbiorników wodnych.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisane tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Artemisietea vulgaris

🔵 zb.zbiorowisko z Reynoutria japonica - zarośla rdestu ostrokończystego - zarośla rdestu ostrokończystego
🔵 zb.zbiorowisko z Lycium barbarum - zarośla kolcowoju szkarłatnego * - zarośla kolcowoju szkarłatnego
🔵 zb.zbiorowisko z Syringa vulgaris - zarośla lilaka pospolitego - zarośla lilaka pospolitego
🔵 SubCl.Artemisienea vulgaris
🔵 O.Onopordetalia acanthii - zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych - zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych
🔵 All.Onopordion acanthii - zbiorowiska ruderalne stanowisk roślin ciepłolubnych - zbiorowiska ruderalne stanowisk roślin ciepłolubnych
🔵 SubAll.Onopordenion acanthii
🔵 Ass.Onopordetum acanthii - zespół popłochu pospolitego * - zespół popłochu pospolitego
🔵 Ass.Potentillo-Artemisietum absinthii - zespół pięciornika i bylicy piołun - zespół pięciornika i bylicy piołun
🔵 SubAll.Dauco-Melilotenion
🔵 Ass.Artemisio-Tanacetetum vulgaris - zespół bylicy i wrotycza pospolitego - zespół bylicy i wrotycza pospolitego
🔵 Ass.Berteroetum incanae - zespół pyleńca pospolitego * - zespół pyleńca pospolitego
🔵 Ass.Dauco-Picridetum hieracioidis *
🔵 Ass.Echio-Melilotetum - zespół żmijowca i nostrzyków - zespół żmijowca i nostrzyków
🔵 Ass.Erysimo-Melilotetum
🔵 Ass.Salvio verticillatae-Artemisietum
🔵 Ass.Carduetum acanthoidis
🔵 O.Artemisietalia vulgaris - wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę - wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę
🔵 All.Arction lappae - zbiorowiska roślin ruderalnych na świeżych stanowiskach, często zacienionych - zbiorowiska roślin ruderalnych na świeżych stanowiskach, często zacienionych
🔵 Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae - zespół serdecznika i mierznicy czarnej * - zespół serdecznika i mierznicy czarnej
🔵 Ass.Chenopodietum boni-henrici
🔵 Ass.Arctio-Artemisietum vulgaris
🔵 Ass.Lamio albi-Conietum maculati
🔵 Ass.Ivetum xanthifoliae - zespół iwy rzepieniolistnej - zespół iwy rzepieniolistnej
🔵 SubCl.Galio-Urticenea
🔵 O.Glechometalia hederaceae - nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych - nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych
🔵 All.Aegopodion podagrariae - zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych - zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych
🔵 Ass.Chaerophylletum bulbosi *
🔵 Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi - zespół podagrycznika i lepiężnika różowego * - zespół podagrycznika i lepiężnika różowego
🔵 Ass.Chaerophylletum aromatici *
🔵 Ass.Anthriscetum sylvestris - zespół trybuli leśnej * - zespół trybuli leśnej
🔵 Ass.Urtico-Aegopodietum podagrariae - zespół pokrzywy i podagrycznika pospolitego - zespół pokrzywy i podagrycznika pospolitego
🔵 Ass.Sambucetum ebuli
🔵 zgr.[Chaerophylletum bulbosi, Phalarido-Petasitetum hybridi]
🔵 All.Alliarion - cienoznośne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk żyznych i wilgotnych - cienoznośne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk żyznych i wilgotnych
🔵 Ass.Alliario-Chaerophylletum temuli - zespół czosnaczka i świerząbka gajowego * - zespół czosnaczka i świerząbka gajowego
🔵 Ass.Torilidetum japonicae *
🔵 Ass.Epilobio-Geranietum robertiani *
🔵 All.Rumicion alpini
🔵 Ass.Rumicetum alpini
🔵 O.Convolvuletalia sepium - zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych - zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych
🔵 All.Senecion fluviatilis - nitrofilne zbiorowiska okrajków nad brzegami wielkich rzek i na terenach zalewowych - nitrofilne zbiorowiska okrajków nad brzegami wielkich rzek i na terenach zalewowych
🔵 Ass.Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis
🔵 Ass.Cuscuto-Calystegietum sepium - zespół kanianki i kielisznika zaroślowego - zespół kanianki i kielisznika zaroślowego
🔵 Ass.Senecionetum fluviatilis
🔵 Ass.Asperulo-Calystegietum sepium
🔵 Ass.Rudbeckio-Solidaginetium - zespół rudbekii i nawłoci późnej - zespół rudbekii i nawłoci późnej
🔵 All.Convolvulion sepium - związek centralny zbiorowisk ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych - związek centralny zbiorowisk ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych
🔵 Ass.Urtico-Calystegietum sepium - zespół pokrzywy i kielisznika zaroślowego - zespół pokrzywy i kielisznika zaroślowego
🔵 Ass.Calystegio-Eupatorietum - zespół sadźca konopiastego * - zespół sadźca konopiastego
🔵 Ass.Calystegio-Epilobietum hirsuti
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji