atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.387)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Eriophorum gracile W.D.J. Koch [🔉 e·ri·o·fo·rum *]

wełnianka delikatna
Eriophorum gracile W.D.J. Koch et Roth
Eriophorum Eriophorum Eriophorum EriophorumEriophorumwełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum)wełnianka czerwonawa (Eriophorum russeolum)
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
27.06.2010, Puścizna Wielka (kotlina Nowotarska); copyright © by Jerzy Kruk
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Eriophorum (wełnianka)kl 6491

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.387 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — NT – bliski zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.