atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Eragrostio minoris-Polygonetum arenastriOberdorfer 1954 corr. Mucina in Mucina et al. 1993[535.2] [🔉 er·a·gros·ti·o mi·n·ris po·ly·go·ne·tum a·re·nas·tri]

suche wydepczyska z miłką drobną i rdestem ptasim
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Zespół przejściowy od suchych i ciepłolubnych wydepczysk do jednorocznych zbiorowisk ruderalnych analogicznych siedlisk, w takim ujęciu podawany w systemie czeskim /Chytrý (2009) [535.2]/. Zbliżony do podanego w /Ratyńska et al. (2010) [229]/ Ass.Polygonetum calcati. [MS (2024-3-12)]
Florystycznie definiowane znacznym pokryciem przez jednoroczną trawę miłkę drobną (Eragrostis minor) i obecność rdestu macierzankowego (Polygonum arenastrum). Zwykle występują też wiechlina roczna (Poa annua) i babka zwyczajna (Plantago major), rzadziej komosa biała (agg.) (Chenopodium album agg.), życica trwała (Lolium perenne) i Taraxacum sect. Ruderalia. Charakterystyczne jest towarzyszenie gatunków siedlisk suchych, piaszczystych i nasłonecznionych: konyza kanadyjska (Conyza canadensis), palusznik krwawy (Digitaria sanguinalis), portulaka pospolita (Portulaca oleracea) i włośnica zielona (Setaria viridis). Optimum rozwoju ciepłolubne gatunki osiągają w końcu lata.[535.2]

space

Zbiorowisko suchych i ciepłych miejsc wydeptywanych, w pełnym słońcu, przeważnie na podłożu piaszczystymi (często ze żwirem), na poboczach dróg i chodników, przy krawężnikach i słupach, w miejscach gdzie gromadzi się luźny piasek, mało żyznych, na terenach kolejowych itp.[535.2]

space

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Polygono arenastri-Poetalia annuae (zb. miejsc silnie wydeptywanych) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji