atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sagino procumbentis-Bryetum argenteiDiemont et al. 1940[535.2/gł.] [🔉 sa·gi·no pro·kum·ben·tis brje·tum ar·gen·te·i]

zespół prątnika i karmnika rozesłanego
Bryo argentei-Saginetum procumbentisDiemont et al. 1940 nom. invers.[229/gł.] · Bryo-Saginetum procumbentisDiem., Siss. et Westh. 1940 n. inv. Oberd. 1983[14/gł.] · Eragrostio-Polygonetum avicularisOberd. 1952 nom. inval. sensu auct. p.p.[229] · Sagino-BryetumDiem., Siss. et Westh. 1940[49] · Sagino-Bryetum argenteiDiemont et al. 1940[535.2]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Bryo-Saginetum procumbentis
Zespół centralny związku All.Saginion procumbentis.[229]

space

Większe pokrycie mają prątnik srebrzysty (Bryum argenteum) i karmnik rozesłany (Sagina procumbens). Często współwystępują jednoroczne rumianek bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens), wiechlina roczna (Poa annua) i byliny: babka zwyczajna (Plantago major) i Taraxacum sect. Ruderalia. Stwierdza się 5-15 gatunków roślin naczyniowych na 2-10m2.[535.2]

space

Jest to zbiorowisko skrajnie odporne na wydeptywanie. Rośliny rosnąc w płytkich zagłębieniach szczelin są częściowo chronione przed uszkodzeniami, ale przyjmują też zwykle formy skarłowaciałe. Częste na terenie całego kraju z wyjątkiem wyższych obszarów górskich, uważane za przewodnie dla tzw. kompleksu zwartej zabudowy kamienicznej.[229]

space

Postać z miłką drobną (Eragrostis minor) opisywano jako podzespół Bryum-Saginetum eragrostietosum Hülb. 1973[14]. Patrz też Ass.Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri.

W wyższych położeniach wikaryzuje zespół Ass.Bryo-Saginetum saginoidis.[14]

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko synantropijne ruderalne • rozpowszechnienie: pospolite • stan zagrożenia: niezagrożone
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sagino procumbentis-Bryetum argentei

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Sagino procumbentis-Bryetum argentei — +lok. ChAll.[229]

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sagino procumbentis-Bryetum argentei

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Polygono arenastri-Poetalia annuae (zb. miejsc silnie wydeptywanych) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji