atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Bryo-Saginetum procumbentis Diem., Siss. et Westh. 1940 n. inv. Oberd. 1983

zespół prątnika i karmnika rozesłanego
Sagino-Bryetum Diem., Siss. et Westh. 1940
Bryo-Saginetum procumbentis
04.08.2007 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Bryo-Saginetum procumbentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Bryo-Saginetum procumbentis

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Bryo-Saginetum procumbentis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Bryo-Saginetum procumbentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Polygonion avicularis (murawy dywanowe) ⇒ ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Plantaginetalia majoris (zbiorowiska muraw dywanowych)