atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Rumici acetosellae-Spergularietum rubraeHülbusch 1973[229][535.2] [🔉 ru·mi·ci a·ce·to·sel·lē sper·gu·la·ri·e·tum ru·brē]

wydepczyska z muchotrzewem polnym
Bryo argentei-Spergularietum rubrae(Langer 1994) Pass. 1996[229] · Rumici-SpergularietumHülbusch 1973[535.2] · Rumici-Spergularietum rubraeHülbusch 1973[14/gł.] · Veronico serpyllifoliae-Spergularietum rubraePass. 1979 ex Mucina 1993[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
/Chytrý (2009) [535.2]/: Przeważnie niskie i zwykle luźne wydepczyskowe murawy ze znacznym udziałem muchotrzewu polnego (Spergularia rubra) i innych gatunków wydepczyskowych, np. życicy trwałej (Lolium perenne), rumianku bezpromieniowego (Chamomilla suaveolens), babki zwyczajnej (Plantago major), wiechliny rocznej (Poa annua), rdestu macierzankowego (Polygonum arenastrum).

space

Warstwa mszaków zwykle jest obecna; tworzą ją pionierskie gatunki, np. prątnik srebrzysty (Bryum argenteum) i zęboróg czerwonawy (Ceratodon purpureus).

space

Przejścia do innych zbiorowisk wydepczyskowych są częste. Na glebach piaszczystych i wysychających zwykle do Ass.Herniarietum glabrae, na bardziej wilgotnych i żyźniejszych do Ass.Sagino procumbentis-Bryetum argentei. Gatunek charakterystyczny - muchotrzew polny (Spergularia rubra) jest liczniej spotykany także w pionierskich zbiorowiskach piasków i płytkich gleb szkieletowych związku All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae, namuliskowych klasy Cl.Isoeto-Nanojuncetea i chwastów jednorocznych Cl.Stellarietea mediae; zespół Ass.Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae może mieć postaci do nich przejściowe.

space

• wariant Poa annua - na nasłonecznionych piaszczystych drogach leśnych i w pobliżu osiedli ludzkich; gatunkiem diagnostycznym jest wiechlina roczna (Poa annua); warstwa mszysta zwykle rozwinięta,

• wariant Puccinellia distans - na poboczach dróg utwardzanych, zimą posypywanych solą, w sezonie wykaszanych; uboższe florystycznie, z większym pokryciem przez muchotrzew polny (Spergularia rubra) i mannicę odstającą (Puccinellia distans); gatunkiem diagnostycznym jest komosa biała (agg.) (Chenopodium album agg.).

space

space

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko synantropijne ruderalne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: niezagrożone
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Polygono arenastri-Poetalia annuae (zb. miejsc silnie wydeptywanych) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji