atlas-roslin.pl

(związek) All.Violion caninae Schwick. 1944

niżowe i podgórskie zbiorowiska muraw bliźniczkowych
Nardo-Galion saxatilis Prsg 1949

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Violion caninae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Violion caninae