atlas-roslin.pl

(rząd) O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R.Tx. 1970

niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych

półnaturalne, niskie murawy w miejscach okresowo zalewanych lub podtapianych, w dolinach większych rzek lub jezior

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae