burak cukrowy

burak zwyczajny odm. cukrowa · Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll
na stronie — wymagania i uprawa