atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Lathyrus tingitanus L. [🔉 la·ti·rus *]

lędźwian afrykański

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Lathyrus tingitanus (lędźwian afrykański)
🌱
Uprawiana na paszę i na ziarno roślina strączkowa. Pochodzi z zachodniej części regionu śródziemnomorskiego i Makaronezji. Z racji niskich wymagań wodnych i glebowych jest szeroko uprawiana w ciepłej i suche strefie klimatycznej.

space

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę • nie znosi gleby podmokłej
☷ gleba: niskie wymagania • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta) • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową
Uprawia się tak jak soczewicę. Ma niższe wymagania glebowe i wodne od grochu, czy peluszki. Nadaje się na glebach lekkich i suchych. Plon nasion na glebach lekkich wynosi 1.0 – 2.5t/ha, w optymalnych warunkach 2.5 – 5t/ha.

space

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na wodę w okresie kiełkowania, siew powinien być możliwie wczesny, gdy tylko jest możliwa uprawa roli, w marcu lub na początku kwietnia. Okres wegetacji do zbioru nasion wynosi ok. 110 dni. Sieje się w rzędach co 20 – 25 cm lub 12 – 15 cm (80 – 100 kiełkujących nasion na m2), na głębokość 4 – 8 cm, płycej na glebach bardziej zwięzłych. Nasiona można zaprawiać szczepionkami bakteryjnymi dla grochu lub wyki. Nasiona kiełkują już w temperaturze 2 – 3°C, młode rośliny wytrzymują przymrozki do -8°C.

space