atlas-roslin.pl

Medicago ×varia Martyn [🔉 me·di·ka·go *]

lucerna pośrednia, lucerna mieszańcowa · lucerna piaskowa
Medicago media Persoon [🔉 me·di·ka·go *] · Medicago sativa × falcata [🔉 me·di·ka·go *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
kwiatostan
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
ogonek liściowy z przylistkami
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
zmienność barwy kwiatów
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
owłosienie łodygi

cechy charakterystyczne

Bylina z silnym, rozgałęzionym systemem korzeniowym i rozgałęzioną głową korzenia. Łodyga podnoszą się lub wzniesiona, 30-100cm wysokości.

space

Strąki zwinięte spiralnie w zakresie 0.5-2 zwojów.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
Mieszaniec lucerny sierpowatej (Medicago falcata) i lucerny siewnej (Medicago sativa); do tego taksonu należy większość uprawianych odmian lucerny. Często dziczeje i samodzielnie poszerza swój zasięg na siedliska synantropijne; spotykany na przydrożach, okrajkach, terenach ruderalnych z ciepłolubną roślinnością.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: antropogeniczne
• Czas przybycia na teren Polski: 1837r.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

#3
jkr.080608-3
leg. Jerzy Kruk
/Jura Krak.-Częst./
#8
sm.090628-13
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepin/
#14
bl.050600-12
leg. Barbara Łotocka
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 [71.4]
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. [16.8]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
  • Fedorov A., 1987 — Flora Partis Europaeae URSS. T.6 [86.6]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
  • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae [150.2]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji