takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sorghum bicolor (L.) Moench.